PNDR 4.1 – 1.000.000 Euro pentru Investitii in Exploatatii AgricoleInvestitii in exploatatii agricole

agriculture-nursery-greenhouse-cultivation_121-64394
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acela de a permite realizarea investițiilor necesare pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc) ;
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/pasari/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  • Autocisterne,
  • Autoizoterme,
  • Autorulotele alimentare,
  • Rulotele alimentare.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Valoarea Finantarii Nerambursabile

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici ( 8.000-11.999SO)
 • in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori – 50% intensitate sprijin fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprinderi individuale II
 • Intreprinderi familiale IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetaredezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Composetsorate, obstile si alte forme associative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grupuri de producatori care deserves intereselor membrilor care au calitatea de fermieri
CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?