PNDR 4.2.A – Fonduri UE in procesarea / marketingul produselor pomicoleSprijin de pana la 1.500.000 Euro pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

gem-cirese
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Submasura 4.2.A – „Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” contribuie la domeniul de interventie “Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale” si “Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici si a crearii de locuri de munca”.

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile / operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura:

 • Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol
  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare
  • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie
  • Actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing)
 • Investitii in active necorporale pentru:
  • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
  • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
  • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative)
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative eligibile
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor:
  • Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coazare etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprinderi individuale II
 • Intreprinderi familiale IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetaredezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Composetsorate, obstile si alte forme associative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grupuri de producatori care deserves intereselor membrilor care au calitatea de fermieri

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Intreprinderi mari: Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Producerea de bauturi alcoolice: Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative). Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?