PNDR 4.3.A – Fonduri UE pentru infrastructura de irigatiiFinantare Nerambursabila de pana la 1,5 mil Euro pentru investitii in infrastructura de irigatii.

watersilo
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, componeneta “Infrastructura de irigatii” vizeaza investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de epurare si / sau racordarea la utilitati, inclusiv contructia / modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Important!
Sunt eligibile si lucrarile pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili sunt unitati administrativ teritoriale si / sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea
  investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice
  aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de
  măsuri, dacă este cazul;
 • Investiția prevede contorizarea apei.
 • Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Strategia Investițiilor în sectorul irigațiilor;
 • Solicitantul (OUAI/FOUAI) să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională;

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.500.000 Euro/proiect.

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?