250.000 Lei Finantare Nerambursabila Guvernamentala prin Programul Servicii si Comert ( inclusiv pentru Bucuresti si Ilfov)Fonduri guvernamentale pentru echipamente - Servicii si Comert

www Background
Programul de Finantare Servicii si Comert – poate fi accesat de societatile comerciale din Romania, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 250.000 lei, iar suma poate fi utilizata pentru urmatoarele:

1. Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

2. Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

3. Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;

4. Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

5. Mobilier si aparatura birotica;

6. Autoutilitare din categoria N1 / N2 / N3;

7. Instalatii de climatizare.

Suma de 250.000 de lei – poate reprezenta 75 sau 90% din investitie – diferenta constituindu-se ca aport al beneficiarului  ( in functie de grila de punctaj).

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Documente Necesare

Documente Necesare pentru depunerea proiectului, sunt urmatoarele

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
 • Extras din Revisal
 • Certificatul unic de inregistrare in copie
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii)
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat

Societati Eligibile

Pot beneficia de Finantare Nerambursabila  in cadrul Programului Servicii si Comert  operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile
 • sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani.
CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?