S-a lansat POR 5.1 – Proiecte pentru dezvoltarea patrimoniului cultural

In perioada 25 mai 2016, ora 12:0025 noiembrie 2016, ora 12:00, se pot depune sprefinantare proiecte destinate conservarii, protejarii, promovarii si dezvoltarii patrimoniului natural si cultural – prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

 • Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural
  Luand in considerare concentrarea teritoriala a resurselor financiare si a actiunilor, vor fi finantate numai acele obiective de patrimoniu pentru care impactul economic rezultat in urma implementarii este clar demonstrat.
 • Prioritizarea investitiilor
  Vor avea prioritate la finantare acele obiective de patrimoniu localizate in teritorii conectate la cresterea economica.
  POR va finanta obiectivele care sunt incluse in:
  • patrimoniul UNESCO, atat din mediul urban cat si rural,
  • patrimoniul cultural national din mediul urban si rural,
  • patrimoniul cultural local din mediul urban.
 • Valoarea eligibila / proiect:
  • Valoarea minima a proiectului: 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.
  • Valoarea maxima a proiectului: 5 milioane euro. In cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima a proiectului este de 10 milioane euro.
 • Ratele de cofinantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
  • Pentru regiunea Bucuresti Ilfov:
  – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta cofinantarea acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),
  – 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului provin din bugetul de stat (BS).
  • Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare:
  – maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),
  – 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat (BS).
  Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinantare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Activitati finantabile:
  Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la:
  • Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
  • Restaurarea, protectia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
  • Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
  • Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
  • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
  • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat;
  • Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului;
  • Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.
  Scopul si realizarea activitatilor propuse in proiect trebuie sa contribuie la punerea in valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele cresterii numarului de vizitatori, ca urmare a investitiei realizate si de a contribui la cresterea competitivitatii arealului in care sunt localizate.
 • Indicatori de realizare:
  • 45 de obiective de patrimoniu cultural restaurate,
  • cresterea cu 45.000 a numarului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin.
  Pentru aprobarea documentului a fost parcursa procedura de consultare publica, in urma careia au fost primite numeroase observatii si comentarii care au fost luate in considerare la finalizarea Ghidului.
  Pentru indeplinirea masurilor de informare si publicitate (legate de obligatia de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, prin Programul Operational Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuala POR 2014-2020.

Leave a Reply

cum va putem ajuta?

Contactati-ne la numarul de telefon afisat pe site sau folositi formularul de contact online.

Cautati un partener si nu un consultant oarecare?