Finatare Nerambursabila

Programul Bucharest

 

Start-Up City 2020

Bucharest Start-Up City 2019

Programul Bucharest Start Up City este un program de finantare dedicat start-up-urilor infiintate in anul 2020 in Municipiul Bucuresti cu o valoare maxima a ajutorului de minimis de 50.000 Euro per start-up. Programul este implementat pe baza unui parteneriat incheiat intre Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocatia financiara nerambursabila este de maximum 50.000 Euro (239.985 lei), suma ce reprezinta maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente tehnologice –  tehnica IT, sisteme portabile, licente, sisteme audio-video;
 • Achizitionare de spatii de lucru / productie / pentru prestari servicii si comert;
 • Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete (electrice) – valoare maxima de 40.000lei si maximum 1 autoturism/ beneficiar (cu exceptia activitatilor rent a car, scoli de soferi, taxi etc.);
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valoriulor umane si materiale;
 • Achizitionarea de sisteme specific in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme ce utilizeaza resurse regenerebile de energie;
 • Achizitionarea de echipamente de incalzire / climatizare;
 • Salarii, utilitati, servicii de contabilitate, chirii aferente spatiilor de lucru;
 • Realizarea unui website pentru prezentarea si promovarea societatii;
 • Active necorporale: brevete de inventive, francize, etichetare ecologica;
 • Cheltuiala obligatorie: Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociat/actionar/administrator/angajati ai societatii – valoare maxima: 1.000lei;
 • TVA nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului – valoare maxima: 8.000lei;
 • Programe software / licente – valoare maxima: 80.000lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate;
 • 1 placuta informativa cu privire la program.

Esti interesat de Start Up City 2020?

Transmite mesajul tau unui consultant!

Tel: 021 256 82 89, 0724 261 247

E-mail: office@reiden.ro

  Conditii de eligibilitate

  Pot beneficia de prevederile prezentului program societatile (microintreprinderi /intreprinderi mici / mijlocii ) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sunt IMM-uri (S.R.L., S.R.L.-D, S.A. PFI, IF, etc);
  • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau unice;
  • Au capital social integral privat;
  • Asociatii / actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica decat cu o singura societate in cadrul programului;
  • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul/punct de lucru exclusiv in Municipiul Bucuresti;
  • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibil;
  • Sunt infiintate de persoane fizice incepand cu 1 ianuarie 2020;
  • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
  • Nu au depasit plafonul de 200.000 Euro pe durata a trei execitii financiare consecutive (intreprindere unica) si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor / contra cost.

  Evaluarea planului de afaceri – 3 etape

  1. Faza A – Evaluarea eligibiltatii si verificarea administrativa a aplicatiei;
  • Sunt verificate documentele justificative incarcate in aplicatie; procedura este eliminatorie;
  2. Faza B – Evaluarea tehnico – financiara – max 100p
  Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
  1 Calitatea planului de afaceri 40
  1.1 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor 5
  1.2 Analiza pietei si strategia de marketing 10
  1.3 Strategia afacerii 10
  1.4 Planul de finantare (cashflow / buget) 5
  1.5 Impactul social asupra comunitatii din Municipiul Bucuresti 5
  2 Cofinantare suplimentara 20
  2.1 Beneficiarul contribuie cu min. 20% din valoarea totala a proiectului 20
  2.2 Beneficiarul contribuie cu un procent intre 10% si 20% Direct proportional
  2.3 Beneficiarul contribuie cu min. 10% din valoarea totala a proiectului 0
  3 Domeniul de activitate 20
  3.1 Industrii creative 20
  3.2 Productie / Servicii 10
  3.3 Comert 0
  4 Investitia in echipamante 20
  4.1 Bugetul prevede investitii de min. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice 20
  4.2 Bugetul prevede investitii de sub. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice 0

  TOTAL PUNCTAJ FAZA B

  100

  Departajare in caz de punctaje egale:

  • Nivelul contributiei financiare asumate;
  • Ponderea investitiei in echipament;
  • Calitatea planului de afaceri;
  • Punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii;
  • Data si ora inscrierii in program.
  3. Faza C – Interviu / pitch – max 30p
  • Se evalueaza motivatia aplicantilor si nivelul de cunoastere al planului de afaceri propus; neparticiparea la aceasta faza este eliminatorie.
  Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
  1. Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoastere al domeniului de activitate vizat de planul afaceri) 10
  2. Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului 10
  3. Strategia afacerii 10

  TOTAL PUNCTAJ FAZA C

  30

  Selectia beneficiarilor

  In vederea obtinerii finantarii, beneficiarii trebuie sa obtina:

  • minimum 60 de puncte la Faza B.
  • minimum 10 puncte la Faza C.

  Esti interesat de Start Up City 2020?

  Transmite mesajul tau unui consultant!

  Tel: 021 256 82 89, 0724 261 247

  E-mail: office@reiden.ro

   Documente necesare

   1. Cerificatul de inregistrare fiscal al societatii;
   2. Certificat constatator;
   3. Carte de identitate actionari/ asociati; administrator;
   4. Date de contact ale persoanei responsabile

   Societatea noastra va poate sprijini in elaborarea, implementarea si monitorizarea unui proiect pentru obtinerea unei finantari nerambursabile. In acest sens, va rog sa regasiti mai jos etapele colaborarii:

   ETAPA I: 

   1. Constituirea dosarului de finantare

   • Elaborarea planului de afaceri
   • Intocmirea cererii de finantare
   • Intocmirea dosarului de participare
   • Depunerea / Inregistrarea proiectului la sediul Autoritatii Contractante

   2. Intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari transmise de reprezentantii Autoritatii Contractante

   3. Asistarea Beneficiarului la momentul efectuarii vizitelor pe teren de catre reprezentantii Autoritatii Contractante

   ETAPA II: 

   Implementarea proiectului;

   • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
   • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
   • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
   • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
   • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
   • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
   • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
   • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
   • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
   • Depunerea cererii de rambursare/plata
   • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
   • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament in implementarea proiectului.

   ETAPA III: 

   Monitorizarea/finalizarea proiectului:

   • Vizite in teritoriu
   • Verificari suplimentare
   • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 3 ani (conform Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii)

   Esti interesat de Start Up City 2020?

   Transmite mesajul tau unui consultant!

   Tel: 021 256 82 89, 0724 261 247

   E-mail: office@reiden.ro

    Copyright © 2020 Reiden Business Consulting

    Call Now Button