Pana La 70.000 € Pentru Digitalizarea ONG-urilor Prin PNRR In 2024Finantare Nerambursabila Pentru Digitalizarea ONG-urilor

dreamstime_xl_116666464

Alege Reiden Business Consulting si ai Consultantul Tau Dedicat Pentru Accesarea Programului Digitalizarea ONG-urilor! 

Investitia I9. Digitalizarea Sectorului Organizatiilor Neguvernamentale Componenta C7. Transformare Digitala

Valoarea finantarii nerambursabile:

Valoare minima: 25.000 €

Valoare maxima: 70.000 €

Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

  Despre Program

  Valoarea finantarii nerambursabile se va determina in functie de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

  • 25.000 si 40.000 euro pentru indeplinirea a cel putin 5 criterii DESI;
  • 40.001 si 55.000 euro pentru indeplinirea a cel putin 7 criterii DESI;
  • 55.001 si 70.000 euro pentru indeplinirea a cel putin 9 criterii DESI.

  Rata de cofinantare:

  Minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

  Calendarul orientativ al apelului de proiecte:

  • 01.03.2024 – 15.04.2024 – etapa depunere proiecte;
  • 16.04.2024 – 31.05.2024 – etapa evaluare proiecte;
  • 01.06.2024 – 30.06.2024 – etapa incheiere contracte

  Perioada de implementare a proiectului este de maximum 6 luni, dar fara a depasi data de 31.12.2024.

  Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

   Se pot achizitiona

   Echipamente TIC si periferice, dezvoltarea de aplicatii software dedicate sectorului ONG;

   Cursuri pentru personalul ONG-urilor /  voluntarilor  pentru dezvoltarea competentelor digitale,  plafon de 750 lei/persoana;

   Dezvoltarea de platforme si solutii CRM, inclusiv cheltuieli de formare pentru angajati;

   Licente software, alte programe informatice in scopul transformarii digitale;

   Realizarea/modernizarea retelei LAN necesara implementarii proiectului;

   Achizitionarea/dezvoltarea unui website de prezentare a ONG-ului – in situatia in care acesta nu detine unul la data depunerii cererii de finantare;

   Achizitionarea/inchirierea unui nume de domeniu nou pe perioada implementarii proiectului;

   Trecerea arhivelor din analog in format digital indexabil;

   Servicii Cloud Computing pe perioada implementarii proiectului;

   Auditare tehnica IT si consolidarea securitatii cibernetice;

   Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

   Servicii Cloud Computing si stocare a datelor;

   Auditare tehnica IT, cu un plafon de 5% din valoarea proiectului;

   Cheltuieli cu resursele umane implicate in managementul proiectului, cu un plafon de maxim 10% din valoarea eligibila;

   Consultanta in elaborarea documentatiei necesare obtinerii finantarii si implementarii proiectului, cu un plafon de 5%.

   Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

    Conditii Program

    Programul poate fi accesat de ONG-urile care:

    1. Au sediul social sau un punct de lucru in Romania si au fost infiintate cel tarziu pana la data de 31 decembrie 2022.
    2. La momentul semnarii contractului de finantare, nu au obligatii de plata neachitate in termen catre bugetul consolidat al statului si bugetul local, si nu au fapte inscrise in cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate in unitati administrativ-teritoriale diferite.
    3. Au capacitatea de a asigura o contributie financiara proprie pentru cofinantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, finantarea cheltuielilor neeligibile, costurile suplimentare si resursele financiare necesare pentru implementarea optima si sustenabilitatea financiara a investitiei.
    4. Contributia financiara proprie poate proveni din resurse proprii sau atrase, intr-o forma care sa nu beneficieze de alte ajutoare de stat/de minimis.
    5. Nu desfasoara si nu vor desfasura pe durata implementarii si sustenabilitatii proiectului activitati cu produse erotice sau obscene, din domeniul jocurilor de noroc, sau care contravin ordinii publice si/sau legilor in vigoare.
    6. Nu detin pagini web ce contin acte sau materiale obscene conform Legii nr. 196/2003, republicata.
    7. Nu sunt subiectul unei decizii anterioare a Comisiei Europene, unui furnizor de ajutor, Consiliului Concurentei sau unei instante de judecata privind recuperarea unui ajutor de stat/de minimis.
    8. Nu au legatura cu industria tutunului, nu desfasoara activitati de clonare in scopuri reproductive si nu efectueaza modificari genetice ale fiintei umane.
    9. Nu desfasoara pe durata implementarii si sustenabilitatii proiectului activitati economice de jocuri de noroc, comert sexual, sau activitati legate de exploatare/extractie si arderea combustibililor fosili solizi si a petrolului.
    10. Nu sunt implicate in dezvoltare imobiliara sau financiara, precum achizitionarea sau tranzactionarea cu instrumente financiare.
    11. Se angajeaza sa atinga cel putin 5 dintre criteriile de intensitate digitala conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI 2021) la finalul implementarii proiectului.

    Daca esti interesat de Digitalizarea ONG-urilor, asteptam  mesajul tau!

     Criterii DESI

     Criteriile DESI pe care ONG-urile trebuie sa le indeplineasca ( minim 5 ):

     1. Utilizarea Computerelelor cu Acces la Internet: mai mult de 50% dintre angajati folosesc computere cu acces la internet.
     2. Utilizarea unui Pachet Software ERP: pentru partajarea informatiilor intre diferitele zone functionale comerciale.
     3. Viteza Maxima de Download a Conexiunii de Internet: detinerea unei viteze de download de cel putin 30 Mb/s la linia fixa de internet.
     4. Procentul Vanzarilor Online: reprezinta mai mult de 1% din veniturile totale, iar vanzarile web catre consumatori privati (B2C) reprezinta mai mult de 10% din vanzarile web.
     5. Utilizarea IoT (Internet of Things)
     6. Utilizarea Cel Putin unei Retele Sociale
     7. Utilizarea CRM (Customer Relationship Management)
     8. Achizitionarea Serviciilor Cloud Computing Sofisticate sau Intermediare
     9. Utilizarea Tehnologiei AI (Artificial Intelligence)
     10. Achizitionarea Serviciilor de Cloud Computing Utilizate pe Internet
     11. Procentul Vanzarilor prin Comert Electronic: realizarea vanzarilor prin comert electronic de cel putin 1% din totalul vanzarilor
     12. Utilizarea a Doua sau Mai Multe Retele Sociale

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Alte Informatii

      Alte caracteristici ale programului de finantare:

      1. Un solicitant care opereaza atat in sectoarele/domeniile eligibile, cat si in cele neeligibile, poate primi finantare doar pentru domeniile de activitate eligibile, cu conditia prezentarii documentelor contabile care confirma separarea evidentelor acestor activitat Aceasta separare trebuie realizata dupa semnarea contractului de finantare, asigurand astfel ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de ajutoarele acordate.
      2. In cadrul acestui apel, nu se acorda ajutor de minimis pentru achizitia de vehicule de transport rutier de ma
      3. Valoarea finantarii nerambursabile, acordata ca ajutor de minimis pe un proiect, se va incadra in plafonul de minimis de 300.000 Euro, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordarii ajutorului si cu respectarea conditiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis.
      4. Numarul de criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI) atins la finalizarea implementarii proiectului (minim 5 criterii DESI), trebuie mentinut pe toata durata de sustenabilitate a proiectului.
      5. Beneficiarul are obligatia de a prezenta, la Cererea de transfer finala, Raportul tehnic IT care va certifica faptul ca implementarea proiectului a condus la indeplinirea numarului de criterii DESI asumate prin proiect, in caz contrar, cererea de transfer finala nu va fi acceptata la plata.
      6. In situatia in care proiectul nu realizeaza integral indicatorii asumati, finantarea nerambursabila acordata va fi redusa proportional, cu exceptia cazurilor temeinic justificate.
      7. Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu trebuie sa depaseasca 300 000 EUR pentru o perioada de 3 ani. Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmarit prin acestea si indiferent daca ajutorul acordat de statul membru este finantat in totalitate sau partial din resurse cu originea in Uniune.
      1. Finantarea nerambursabila maxima acordata in cadrul acestui apel de proiecte este de maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile prevazute in prezentul ghid, cu respectarea plafonului de minimis per intreprindere unica.
      2. Valoarea ajutorului va fi exprimata sub forma de grant, ca suma bruta inainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.
      3. Achizitia de echipamente (hardware) este eligibila in valoare maxima de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.
      4. Activele necorporale sunt eligibile daca indeplinesc urmatoarele conditii: sunt utilizate exclusiv in cadrul intreprinderii care primeste ajutorul; sunt active amortizabile; sunt achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legatura cu cumparatorul (intreprinderea care primeste ajutorul); sunt incluse in activele intreprinderii timp de cel putin trei ani.
      5. Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnica si financiara. Se vor finanta propunerile de proiecte care au obtinut un punctaj total ≥ 50 de puncte, in limita bugetului alocat.
      6. Proiectele admise in urma evaluarii tehnice si financiare, precum si a verificarii administrative si a eligibilitatii, dar neselectate pentru finantare, se vor constitui in lista de rezerva. Acestea vor putea fi selectate pentru finantare in limita bugetului disponibil pentru acest apel sau a eventualelor suplimentari a acestuia in functie de necesitate si alte surse de finantare identificate.
      7. La punctaje egale, departajarea se va face in ordine crescatoare in functie de Raportul dintre cuantumul finantarii nerambursabile solicitate si media Veniturilor totale inregistrata in anii fiscali 2021 si 2022; raportul se va calcula cu 4 zecimale.
      CUM va putem ajuta?

      Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

      Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

      Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

      Noi – livram Excelenta!

      Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

       Call Now Button