Fonduri Europene Pentru Echipamente IT – Intre 30.000€ si 100.000€Fiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor

Programul de Finantare  Europenea Nerambursabila – Digitalizarea IMM-urilor, poate fi accesat atat de societatile care au o vechime de minim un an de zile si  nu au activat de la data infiintarii in domeniul IT, cat si de societatile care isi desfasoara activitatea in IT, pentru dezvoltarea de solutii software.

Programul De Digitalizare permite obtinerea finantarii nerambursabile cuprinse intre 30.000 € si 100.000 € pentru firmele non-it si intre 1.000.000 € si 6.000.000 € pentru cele care activeaza in domeniul IT.

Programul de Digitalizare a IMM-urilor, permite Achizitia De Calculatoare, Laptop-uri, Realizare Website, Servicii Cloud, Servicii De Hosting,  Domenii .Ro, Software, Retelistica.

Daca esti interesat De Programul De Finantare Nerambursabila ” Digitalizarea IMM-urilor”, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Firmele eligibile sunt:

  Firmele Eligibile Pentru Accesarea Programului de Finantare Nerambursabila  Digitalizarea IMM-urilor, sunt:

  1. Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
  2. Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
  3. Consortii formate din entitatile definite mai sus si intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania.

  Acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sunt firme inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Se incadreaza in una din categoriile: microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finantare si la data semnarii contractului de finant
  • Nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
  • mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  • mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;
  • Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finantare, derulate in ultimii 5 ani;
  • Nu intra in categoria de “intreprindere aflata in dificultate”.
  • Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
  • Au sediul social si implementarea proiectului se realizeaza in regiunea de dezvoltare in care depun proiectul.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Ce sume se pot accesa?

   Sumele Care Pot Fi Obtinute Ca Si Finantare Nerambursabila prin Programul De Digitalizare a IMM-urilor, sunt:

   Minim  30.000 de EURO

   Maxim 100.000 de EURO

   Ajutorul se acorda beneficiarului sub forma de finantare nerambursabila in procent de 90% din valoarea eligibila

   Pentru firmele de IT ce aduc o idee inovatoare, sumele finantate pornesc de la 1.000.000 Euro pana la 6.000.000 Euro

   Ce se poate achizitiona?

   Programul De Fonduri Europene  – Digitalizarea IMM-urilor, permite efectuarea urmatoarelor cheltuieli / achizitii:

   1. Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
   2. Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
   3. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
   4. Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
   5. Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
   6. Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
   7. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
   8. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
   9. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
   10. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
   11. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
   Interesat de Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Cheltuieli neeligibile:

    Programul De Fonduri Europene –  Digitalizarea IMM-urilor , nu permite realizarea urmatoarelor cheltuieli:

    1. Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
    2. Taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
    3. Taxa de timbru verde;
    4. Cheltuieli de mentenanță a investiției;
    5. Cheltuieli cu concedii medicale;
    6. Dobânzi debitoare;
    7. Achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
    8. Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
    9. Costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
    10. Sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
    11. Costuri de amortizare;
    12. Contribuțiile în natură;
    13. Cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
    14. Dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
    15. Cheltuielile pentru locuințe;
    16. Provizioane;
    17. Cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    18. Fondul de rulment;
    19. Cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

    Implementare si Monitorizare

    Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).

    Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

    Interesat de Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Lista Codurilor Caen Ne-Eligibile:

     Nu sunt eligibile prin Programul De Digitalizare a IMM-urilor, firmele care activeaza in urmatoarele domenii:

     011    Cultivarea plantelor nepermanente

     012    Cultivarea plantelor din culturi permanente

     013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire

     014    Creșterea animalelor

     015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

     016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

     017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

     031    Pescuitul

     032    Acvacultura

     051    Extracția cărbunelui superior

     052    Extracția cărbunelui inferior

     101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

     102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

     103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

     104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

     105    Fabricarea produselor lactate

     106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

     1081   Fabricarea zahărului

     1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

     1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei

     1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor

     1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

     110     Fabricarea băuturilor

     120     Fabricarea produselor din tutun

     131     Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

     1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

     191     Fabricarea produselor de cocserie

     192     Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

     2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

     2051   Fabricarea explozivilor

     206     Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

     241     Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

     242     Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

     243     Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

     2451   Turnarea fontei

     2452   Turnarea oțelului

     2591   Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

     254     Fabricarea armamentului și muniției

     301     Construcția de nave și bărci

     3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

     4633   Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile

     641     Intermediere monetară

     642     Activități ale holdingurilor

     643     Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

     649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

     651     Activități de asigurări

     652     Activități de reasigurare

     653   Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

     920   Activități de jocuri de noroc și pariuri

     981   Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!