Obtine pana la 100.000 Euro Nerambursabili prin programul Electric UpFiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

programul Electric Up

Obiectivul principal al Programului De Finantare Nerambursabila ELECTRIC UP, il constituie acordarea de sprijin financiar  nerambursabil de până la 100.000 de euro/ beneficiar, reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile.

Daca esti interesat de Fonduri europene pentru Electric UP, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Finantare:

  • Pana la 100.000 Euro Nerambursabili
  • Aport propriu =  0

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Firmele eligibile

   Sunt eligibile pentru finantare intreprinderile mici și mijlocii (IMM), dar și operatorii economici HoReCa, care indeplinesc urmatoarele conditii:

   1. data de infiintare a societatii este inainte de 01.01.2020;
   2. vor încheia anul 2020 cu capitaluri proprii pozitive;
   3. au consum lunar de energie electrică de minimum 30.000 kW;
   4. au drept real de proprietate asupra imobilului unde se realizează investiția;

   Ce se poate achizitiona?

   1. Achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
   2. Achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
   3. Proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
   4. Consultanță și management de proiect;
   5. Realizarea și instalarea panoului de informare (publicitate);
   6. Realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
   7. 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare;
   Interesat de Electric UP?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Sunt considerate cheltuieli neeligibile urmatoarele:

    • Taxa pe valoare adăugata (TVA)
    • Cheltuielile aferente bransamentului la reteaua de energie electrica
    • Cheltuielile efectuate inaintea semnarii contractului de finantare

    Conditiile de eligibilitate ale programului privesc urmatoarele aspecte:

    • Proiectul are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în rețeaua națională de distribuție, și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fara acces public.
    • Beneficiarul detine un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
    • Beneficiarul are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
    • Are deschis un cont la Trezoreria Statului; in caz contrar, operatorul economic se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont până cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare in vederea decontarii cu Autoritatea;
    •  Nu se afla în procedura de insolventa, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala;
    • Nu este declarat a fi într-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei financiare;

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

    Interesat de Electric UP?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Lansarea, Aprobarea, Implementarea si sustenabilitatea proiectului

     • Decembrie – ianuarie lansare program;
     • 60 de zile perioada de depunere proiecte;
     • 60 de zile analiza dosare;
     • 30 de zile perioada semnare contracte de finantare;
     • 90 de zile (de la semnare) pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
     • 12 luni perioada de implementare;
     • 5 ani monitorizare durabilitate.

     Documentele necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului sunt urmatoarele:

     1. Cererea de finantare, semnata electronic
     2. Certificatul de inregistrare fiscala, valabil la data inscrierii, scanat;
     3. Imputernicirea notariala, in situatia in care cererea de finantare nu poate fi semnata de catre reprezentantul legal al societatii, scanata
     4. Actul de identitate al persoanei imputernicite, valabil la data inscrierii, scanat;
     5. Documentele doveditoare ale calitatii de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, dupa caz, valabil pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului), scanate, si, dupa caz, acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului.
     6. Certificatul de atestare fiscala (electronic/scanat), privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, emis in SPV;
     7. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
     8. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
     9. Extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;
     10. Atestatul ANRE, scanat;
     11. Raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);
     12. solicitarea beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată; în această situație, beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!