Grant de capital de lucru de pana la 150.000 Euro, pentru IMM-urile afectate de Ordonantele MilitareProgram de Finantare Nerambursabila Destinat IMM-urile Afectate de Ordonantele Militare

Grant de capital de lucru

Grant de capital de lucru de pana la 150.000 Euro, pentru IMM-urile afectate de Ordonantele Militare

Alocarea grantului de pana la 150.000 Euro, pentru capital de lucru se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului COVID-19 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Valoarea Finantarii Nerambursabile se acorda pentru capital de lucru si se stabileste  astfel:

 1. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 2. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 Euro

Daca esti interesat de Grant de Capital de Lucru, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

Investitii eligibile in cadrul programului Grant de Capital de Lucru

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii,  stocuri necesare activitatii curente/operationale;
 2. Plata datoriilor curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 3. Plata chiriilor in baza contractelor de inchiriere;
 4. Achizitia de servicii necesare activitatii curente;
 5. Achizitia de echipamente pentru protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;
 6. Achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
 7. Achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod direct si sa fie necesare reluarii activitatii curente a beneficiarului finantarii.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Beneficiari eligibili:

In cadrul programului Granturi pentru Capital de Lucru, sunt eligibile IMM-urile care:

 1. Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
 2.  Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
 3. Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;

Mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim sase luni de la data acordarii grantului

Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

Interesat de Grant de Capital de Lucru?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

Domenii de Activitate Eligibile:

In cadrul acestui  apel de proiecte sunt eligibile pentru obtinerea finatarii nerambursabile de pana la 150.000 Euro,  societatile a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului COVID-19 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5229 Alte activitati anexe transporturilor
55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

 

Documente necesare:

 • CUI-ul societatii semnat si stampilat de reprezentantul legal al societatii;
 • Certificat constatator furnizare informatii;
 • Copie CI asociat / administrator;
 • Bilantul pe anul 2019 plus recipisa de la depunerea acestuia;
 • Bilantul pe anul 2018 plus recipisa de la depunerea acestuia;
 • Balanta la luna decembrie 2019;
 • Balanta la luna decembrie 2018;
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 • Registru Reges;
 • Registru Revisal.

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!