Grant de capital de lucru de pana la 150.000 Euro, pentru IMM-urile afectate de Ordonantele MilitareProgram de Finantare Nerambursabila Destinat IMM-urilor Afectate de Ordonantele Militare

Grant de capital de lucru

Se Lanseaza In Curand!

Grant de capital de lucru de pana la 150.000 Euro, pentru IMM-urile afectate de Ordonantele Militare

Apelul de proiecte se va lansa  in cursul lunii Septembrie 2020 – iar valoarea finantarii nerambursabile este de pana la  150.000 Euro.  

Alocarea Grantului pentru Capital de Lucru de pana la 150.000 Euro,  se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri – respectiv  15% din cifra de afaceri a anului 2019,  programul fiind destinat IMM-urilor a caror activitate a fost afectata de raspândirea virusului COVID-19 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Valoarea Finantarii Nerambursabile se acorda pentru capital de lucru si se stabileste  astfel:

 1. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 2. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 Euro

Daca esti interesat de Grant de Capital de Lucru, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Investitii eligibile in cadrul programului Grant de Capital de Lucru

  Cheltuieli si Achizitii Eligibile Prin Programul Granturi Capital de Lucru:

  1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii,  stocuri necesare activitatii curente/operationale;
  2. Plata datoriilor curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
  3. Plata chiriilor in baza contractelor de inchiriere;
  4. Achizitia de servicii necesare activitatii curente;
  5. Achizitia de echipamente pentru protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;
  6. Achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
  7. Achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod direct si sa fie necesare reluarii activitatii curente a beneficiarului finantarii.

  Pot aplica in cadrul acestui program de finantare nerambursabila, doar societatile care dispun de unul dintre certificatele de urgenta, galben sau albastru!

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Beneficiari eligibili:

   In cadrul programului Granturi pentru Capital de Lucru, sunt eligibile IMM-urile care:

   1. Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
   2.  Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
   3. Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;

   Mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim sase luni de la data acordarii grantului

   Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

   Interesat de Grant de Capital de Lucru?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Domenii de Activitate Eligibile:

    Activitatile Economice eligibile in cadrul programului Granturi Capital de Lucru, sunt:

    10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
    1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
    1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
    1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
    1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
    1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
    1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
    1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
    16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite
    18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
    1811 Tipărirea ziarelor
    1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
    1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
    1814 Legătorie și servicii conexe
    1820 Reproducerea înregistrărilor
    23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
    2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
    2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
    26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
    2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
    32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
    3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
    3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
    3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
    3230 Fabricarea articolelor pentru sport
    3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
    3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
    3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
    47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
    4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
    4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
    4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
    4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
    49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
    4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
    4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
    4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
    4932 Transporturi cu taxiuri
    4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
    4941 Transporturi rutiere de mărfuri
    4942 Servicii de mutare
    50. TRANSPORTURI PE APĂ
    5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
    5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
    5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
    5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
    51. TRANSPORTURI AERIENE
    5110 Transporturi aeriene de pasageri
    5121 Transporturi aeriene de marfă
    52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
    5210 Depozitări
    5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
    5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
    5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
    5224 Manipulări
    5229 Alte activități anexe transporturilor
    55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
    5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
    5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
    5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
    5590 Alte servicii de cazare
    56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
    5610 Restaurante
    5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
    5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
    5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
    58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
    5811 Activități de editare a cărților
    5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
    5813 Activități de editare a ziarelor
    5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
    5819 Alte activități de editare
    5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
    5829 Activități de editare a altor produse software
    59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
    5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
    5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
    5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
    5914 Proiecția de filme cinematografice
    5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
    60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
    6010 Activități de difuzare a programelor de radio
    6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
    61. TELECOMUNICAȚII
    6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
    6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
    62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
    6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
    6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
    6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
    63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
    6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
    6312 Activități ale portalurilor web
    6391 Activități ale agențiilor de știri
    6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
    72. CERCETARE-DEZVOLTARE
    7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
    73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
    7311 Activități ale agențiilor de publicitate
    7312 Servicii de reprezentare media
    7320 Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
    74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
    7410 Activități de design specializat
    7420 Activități fotografice
    7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
    7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
    77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
    7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
    7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
    79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
    7911 Activități ale agențiilor turistice
    7912 Activități ale tur-operatorilor
    7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
    82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
    8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
    85. ÎNVĂȚĂMÂNT
    8510 Învățământ preșcolar
    8520 Învățământ primar
    8531 Învățământ secundar general
    8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
    8541 Învățământ superior nonuniversitar
    8542 Învățământ superior universitar
    8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
    8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
    8553 Școli de conducere (pilotaj)
    8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
    8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
    90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
    9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
    9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
    9003 Activități de creație artistică
    9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
    91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
    9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
    9102 Activități ale muzeelor
    9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
    9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
    93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
    9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

    Documente necesare:

    • CUI-ul societatii semnat si stampilat de reprezentantul legal al societatii;
    • Certificat constatator furnizare informatii;
    • Copie CI asociat / administrator;
    • Bilantul pe anul 2019 plus recipisa de la depunerea acestuia;
    • Bilantul pe anul 2018 plus recipisa de la depunerea acestuia;
    • Balanta la luna decembrie 2019;
    • Balanta la luna decembrie 2018;
    • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
    • Registru Reges;
    • Registru Revisal.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!