Finantare Intre 15.000 si 200.000 € Pentru Digitalizarea Firmelor din Zona Centru – Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si SibiuFiinanțare Nerambursabila intre 10.000 si 75.000 Euro

Digitalizare Centru Reiden 2

Finantare Nerambursabila Intre 15.000 si 200.000 € Pentru IMM-urile din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu  Prin Programul Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

 Microintreprinderile Intreprinderile Mici si Mijlocii din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, vor putea accesa programul de Digitalizare prin intermediul caruia vor putea solicita finantari nerambursabile cuprinse intre 15.000 si pana la 200.000 €, pentru achizitia de echipamente It si Software.

Cofinantarea din partea beneficiarilor va fi de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Programul se va lansa in perioada imediat urmatoare.

Daca esti interesat de Programul de Digitalizare pentru Firmele din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu , asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Finantare Nerambursabila

  Prin programul de Digitalizare a IMM-urilor, din regiunea Centru, Finantarea Nerambursabila este:

  Minim 15.000 euro

  Maxim 200.000 euro

  Cofinantare 10% din valoarea finantarii nerambursabile.

  Daca esti interesat de Programul de Digitalizare pentru Firmele din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu , asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

   Achizitii Eligibile:

   Cheltuieli Eligibile prin Programul Intreprinderi Digitale Pentru O Economie Avansata – Sectoarele De Specializare Inteligenta zona Centru Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu:

   1. Software achizitionat sau dezvoltat/adaptat la comanda:
   • Sisteme/solutii de e-facturare,
   • Sisteme/solutii pentru circuit digitalizat de comanda,
   • Sisteme/solutii RPA (Robotic Process Automation),
   • CRM (Customer Relationship Management),
   • PLM (Product Lifecycle Management),
   • ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
   • Alte tipuri de aplicatii/licente pentru gestiune financiara, gestiune furnizori, resurse umane, logistica;
   • Aplicatii/licente care sa serveasca la configurarea si implementarea bazelor de date, la migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente;
   • Sisteme iot (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) si AI (Artificial Intelligence);
   • Tehnologii blockchain;
   • Tehnologii lingvistice bazate pe inteligenta artificiala, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automata, de analiza a textului, de sinteza a vorbirii etc.;
   • Sisteme/solutii de administrare a spatiilor – pentru gestiunea utilitatilor, monitorizare consumuri etc.;
   1. Software personalizat pentru prezenta online: website-uri de prezentare si promovare, magazine, solutii de e-commerce;
   2. Software de securitate cibernetica (protectia tranzactiilor online si a datelor personale): solutii pentru securizarea retelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezentei pe internet (site-uri, conturi etc.);
   3. Sisteme de operare, software pentru creare de continut (editoare de text/grafica sau altele);
   4. Alte tipuri de software disponibil pe piata sau creat la comanda, necesar in activitatea solicitantului care nu intra in celelalte categorii, in limitele impuse de specificul apelului
   5. Dispozitive si echipamente integrate cu solutii digitale, ce pot servi pentru automatizari si robotica; dispozitive si echipamente aferente e-commerce, iot (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,
   6. Echipamente IT care sa asigurare capacitate de memorie/spatiu de stocare fizic sau intrun cloud privat, rezultand, astfel, un activ detinut de beneficiar;
   7. Orice echipament care poate conduce la operationalizarea activelor necorporale achizitionate, specifice digitalizarii solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informat
   8. Cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune, inclusiv cheltuieli de testare;
   9. Active corporale/necorporale, necesare realizarii retelei LAN/wif
   10. Servicii de instruire a personalului in vederea operationalizarii solutiilor digitale care fac obiectul proiectului. Pentru aceste cheltuieli se va aplica optiunea de costuri simplificate sub forma de cost unitar. Valoarea investitiilor in instruirea angajatilor nu poate depasi 5.000 euro/proiect.
   11. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil;
   12. Servicii de consultanta pentru elaborarea si pentru managementul/implementarea proiectului; Cheltuielile pentru aceste servicii sunt eligibile in limita a 5%
   13. Servicii pentru activitatile obligatorii de informare si publicitate in limita a 7.500 lei, fara TVA
   14. Audit Financiar – cheltuiala eligibila in limita a 5.000 lei fara TVA, trimestrial, aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv.

   Cere sa fii sunat de un consultant!

    Firme Eligibile

    Pot accesa programul Intreprinderi Digitale Pentru O Economie Avansata – Sectoarele De Specializare Inteligenta zona Centru Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, firmele care:

    1. Isi desfasoara activitatea in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
    2. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 3 ianuarie 2022
    3. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (2022) sau au cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata la data depunerii cererii de finantare si in perioada de implementare
    4. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau in anul 2019
    5. La data lansarii apelului de proiecte, solicitantul are domeniul/domeniile de activitate eligibil/e (clasa CAEN) vizat/e de investitie, inscris/e in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii
    6. La data lansarii apelului de proiecte, solicitantul are domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investitie, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) in care doreste sa realizeze investitia/proiectul trebuie declarat/e si autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului
    7. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa
    8. Nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, Nu a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate),
    9. Nu si-a suspendat activitatea economica
    10. Sa Nu este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata;
    11. Nu se afla in dificultate
    12. Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
    13. Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare
    14. Si-au achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic /in ultimele 6 luni
    15. Detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului (cladire), la momentul depunerii cererii de finantare: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locat
    16. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
    Interesat de programul Digitalizarea IMM-urilor din zona Centru?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Perioada de Implementare

     Perioada de implementare

     Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 24 de luni.

     Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

     Interesat de Acest Program de Finantare?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

      Criterii Specifice

      Alte conditii specifice ale programului de finantare nerambursabila:

      1. Pentru a accesa programul de finantare nerambursabila este necesara realizarea unui Audit de maturitate digitala atat inainte de depunerea cererii de finantare cat si la finalul implementarii proiectului, ambele fiind concretizate prin elaborarea cate unui raport. Auditul initial va fi realizat pentru a furniza informatii privind gradul de digitalizare al solicitantului si pentru a identifica solutiile tehnice de care acesta are nevoie, cu conditia ca solutiile tehnice identificate si descrise in planul de digitalizare realizat, sa faca obiectul investitiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finant

      Auditul de maturitate digitala pentru stabilirea gradului de digitalizare al solicitantului va fi realizat si la finalul implementarii proiectului, ca urmare a adoptarii solutiilor digitale prevazute in cererea de finantare si va certifica progresul inregistrat, precum si gradul de maturitate digitala al solicitantului, atins ca urmare a implementarii proiectului. Raportul de audit final va fi depus odata cu ultima cerere de plata/de rambursare transmisa de beneficiar la AM PR Centru

      Auditul va fi realizat de auditori externi independenti (definiti ca persoane distincte de beneficiar si care nu se afla intr-o relatie de subordonare fata de acesta sau fata de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la care urmeaza sa desfasoare activitatea de audit).

      Conditiile care trebuie indeplinite de catre auditorul extern sunt urmatoarele:

      • sa fie o persoana distincta de beneficiar – externa acestuia
      • sa nu se afle intr-o relatie de subordonare/incompatibilitate fata de beneficiar
      • sa fie o persoana distincta de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la care urmeaza sa desfasoare activitatea de audit
      • sa aiba studiile de specialitate necesare si sa detina toate autorizarile necesare impuse de legislatia in vigoare.
      1. Programul poate fi accesat de microintreprinderile din mediul urban si de intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in mediul urban si rural
      2. Solicitantul, in cazul in care va primi finantare, trebuie ca pe o perioada de 3 ani de la data efectuarii platii finale: sa mentina investitia realizata (asigurand mentenanta necesara); • sa nu realizeze o modificare asupra calitatii de dreptului sau asupra imobilului; • sa nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale acesteia.
      3. Solicitantul trebuie sa demonstreze prin Planul de digitalizare ca activitatea dezvoltata se incadreaza in lantul valoric al unuia din cele 9 sectoare de excelenta identificate prin Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2021-20276 , detaliind aspectele referitoare la piata sectoriala pe care activeaza (furnizori, clienti, produse, ponderi in cifra de afaceri.
      4. Pentru solicitantul microintreprindere se impune conditia ca activitatea sa sa nu fie relocata in mediul rural pe perioada de implementare si de durabilitate a proiectului finant Incaz contrar, finantarea va fi recuperata.
      5. Perioada de implementare dupa semnarea contractului de finantare nu poate sa depaseasca 24 de luni
      6. In cazul achizitiilor realizate sub forma de saas, beneficiarul va suporta din fonduri proprii costurile de abonament/subscriptie, atat in perioada de implementare, cat si in perioada de durabilitate a proiectului.
      7. Acest apel este orientat spre digitalizarea activitatilor/proceselor existente in companii, nu spre sustinerea investitiilor lor productive. Astfel, achizitiile de echipamente productive, chiar daca sunt utilizate digital, nu fac obiectul apelului.
      8. Pentru solicitantul microintreprindere se impune conditia ca activitatea sa sa nu fie relocata in mediul rural pe perioada de implementare si de durabilitate a proiectului finantat. In caz contrar, finantarea va fi recuperata.
      Interesat de Acest Program de Finantare?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

       Criterii de Indeplinit

       Criterii DESI de indeplinit in urma implementarii proiectului:

       In urma implementarii proiectului, este de dorit ca solicitantul sa intruneasca mimim 7 criterii DESI din cele de mai jos:

       1. Intreprinderi in care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet in scopuri de afaceri;
       2. Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informatii intre diferite departamente/birouri ale organizatiei;
       3. Viteza de download contractata a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixa este de cel putin 30 Mb/s;
       4. Intreprinderi in care vanzarile on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totala si vanzarile web catre consumatori privati (B2C) mai mult de 10% din vanzarile web;
       5. Utilizarea iot;
       6. Utilizarea de retele sociale – intreprinderile care folosesc retelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licenta de utilizator in functie de cerintele si tipul de social media. Intreprinderile care platesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunturi tip “banner”) fie direct catre proprietarul retelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect, prin intermediul intreprinderilor care ofera servicii online pentru postarea automata a mesajelor publicitare pe retelele sociale, sunt excluse pentru acest criteriu;
       7. Utilizarea CRM;
       8. Cumpararea de servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricand, convenabil si/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei retele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. Retele, servere, stocare de date, aplicatii si servicii – care pot fi rapid furnizate si lansate cu un efort minim de management sau cu o interactiune minima de la un furnizor de servicii. O companie isi poate asigura accesul la un sistem cloud, fie prin intermediul unui serviciu (ex. Saas, paas, iaas), fie prin crearea unui sistem propriu. Modelele principale de implementare ale unui sistem cloud sunt: cloud privat (infrastructura cloud operata exclusiv pentru o singura organizatie), cloud public (livrat prin internet) sau cloud hibrid (serviciu care este compus dintr-o combinatie de servicii cloud private, publice si comunitare, de obicei de la diferiti furnizori de servicii);
       9. Utilizarea tehnologiei de inteligenta artificiala (AI) fie intr-un produs software bazat doar pe Inteligenta Artificiala, fie ca parte componenta intr-un sistem mai complex (ex. Un sistem ERP);
       10. Cumpararea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
       11. Vanzari prin comert electronic de cel putin 1% din total vanzari (in vanzarile de bunuri sau servicii prin comert electronic, comanda este plasata prin site-uri web, aplicatii sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comertul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
       12. Utilizarea a doua sau mai multe retele sociale.
       CUM va putem ajuta?

       Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

       Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

       Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

       Noi – livram Excelenta!

       Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

        Call Now Button