Microgranturi Finantare Nerambursabila 2.000 EuroProgram de Finantare Nerambursabila pentru micro-intreprinderi, persoane fizice autorizate, ONG-uri, cabinete medicale individuale din domeniul sanatatii

Microgranturi Finantare Nerambursabila 2.000 Euro

Microgranturi Finantare Nerambursabila 2.000 Euro

Avand in vedere perioada declararii starii de urgenta, interval de timp  in care activitatea IMM-urilor a fost puternic afectata, prin scaderea cifrelor de afaceri, reprezentantii Guvernului au decis lansarea unor programe de Finnatari Nerambursabile, a caror scop este acela al sprijinirii agentilor economici.

Unul dintre aceste programe este si „ Microgranturi”, prin intermediul caruia, micro-intreprinderile care pot face dovada ca nu detin / nu au detinut salariati cu contract individual de munca, persoanele fizice autorizate, ONG-urile, persoanele fizice autorizate/cabinetele medicale individuale din domeniul sanatatii, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza OUG 43/2020, pot obtine Finatarea Nerambursabila de 2.000 Euro.

Daca esti interesat de Microgranturi, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Cheltuieli Eeligibile in cadrul programului Microgranturi

  • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
  • Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
  • Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza;
  • Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;
  • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
  • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii curente pentru reluarea activitatilor economice.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Beneficiari eligibili:

   In cadrul acestui program de Finantare Nerambursabila, sunt eligibili Agentii Economici care:

   • Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA /cabinete medicale individuale pentru care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data de 01.02.2020;
   • Au inregistrat in anul anterior depunerii Cererii de Finantare Nerambursabila, o cifra de afaceri de cel puin 5.000 euro;
   • Isi vor mentine activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
   • Nu au beneficiat de prevederile legale privind somajul tehnic in perioada starii de urgenta/alerta;
   • Au obtinut profit in unul din ultimii doi ani ai activitatii curente;
   • Nu au obligatii restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finantare.

   Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

   Interesat de Microgranturi?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Domenii de Activitate Eligibile:

    18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR
    1811 Tiparirea ziarelor
    1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
    1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
    1814 Legatorie si servicii conexe
    1820 Reproducerea inregistrarilor
    32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.
    3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
    3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
    3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
    3230 Fabricarea articolelor pentru sport
    3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
    3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
    58. ACTIVITATI DE EDITARE
    5811 Activitati de editare a cartilor
    5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
    5813 Activitati de editare a ziarelor
    5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
    5819 Alte activitati de editare
    5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
    5829 Activitati de editare a altor produse software
    59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA
    5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
    5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
    5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor deteleviziune
    5914 Proiectia de filme cinematografice
    5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
    60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
    6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
    6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
    61. TELECOMUNICATII
    6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
    6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
    62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
    6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
    6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
    6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
    6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
    63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
    6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
    6312 Activitati ale portalurilor web
    6391 Activitati ale agentiilor de stiri
    6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
    71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA
    7111 Activitati de arhitectura
    7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
    73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
    7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
    7312 Servicii de reprezentare media
    7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
    74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
    7410 Activitati de design specializat
    7420 Activitati fotografice
    7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
    7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
    90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
    9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
    9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
    9003 Activitati de creatie artistica
    9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
    91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
    9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
    9102 Activitati ale muzeelor
    9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interesturistic
    9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
    93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
    9321 B llciuri si parcuri de distractii
    9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

    Documente necesare:

    • CUI-ul societatii, semnat si stampilat;
    • Certificat constator furnizare informatii ;
    • Copie buletin administrator;
    • Bilant 2019 plus recipisa de depunere a acestuia;
    • Bilant 2018 plus recipisa de depunere a acestuia;
    • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
    • Balanta la  luna decembrie 2018;
    • Balanta la  luna decembrie 2019;
    • Registru revisal.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!