Sprijinirea Investitiilor in Noi Capacitati de Producere a Energiei Electrice Produsa din Surse Regenerabile Pentru AutoconsumFinantare Nerambursabila Pentru 20.000.000 Euro Pentru Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene, solare si hidro

Fotovoltaice Autocomnsum

Alege Reiden Business Consulting si ai Consultantul Tau Dedicat Pentru Accesarea Programului Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati de Producere a Energiei Electrice Produsa din Surse Regenerabile Pentru Autoconsum

Obiectivul programului este constituit de Productia majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, pentru autoconsum.

In cadrul programului vor fi finantate proiectele care au ca obiectiv implementarea uneia dintre actiunile mentionate mai jos:

 1. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene
 2. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (sub 1 MW inclusiv)
 3. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (peste 1 MW)
 4. Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse hidro.

Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordat este de 20 milioane euro pe beneficiar.

Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

  Despre Program

  In cadrul programului vor fi finantate proiectele care au ca obiectiv implementarea uneia  dintre actiunile mentionate mai jos:

  1. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene
  2. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (sub 1 MW inclusiv)
  3. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (peste 1 MW)
  4. Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse hidro.

  Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordat este de 20 milioane euro pe beneficiar.

  Activitati Eligibile

  1. Achizitionarea de instalatii/echipamente noi pentru construirea de capacitati noi de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro;
  2. Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro.

  Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

   Finantare

   Valoarea Finantarii Nerambursabile

   Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va incadra in urmatoarele plafoane maxime:

   1. Energie eoliana – 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile
   2. Energie solara – 1.000.000 Euro/MW – pentru capacitatile instalate de pana la 1 MW (inclusiv) si 000 Euro/MW – pentru capacitatile instalate de peste 1 MW
   3. Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile

   Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara pentru diferenta pana la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul nici unui ajutor public.

   Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

    Conditii Program

    Sunt eligibile pentru a accesa programul de finantare nerambursabila:

    1. Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv intreprinderi nou infiintate),
    2. Isi desfasoara activitatea intr-un sector eligibil;
    3. Activitatea inscrisa in Statutul societatii (principala sau secundara) se incadreaza intr-una din categoriile prevazute de codul CAEN 3511, respectiv: Productie de energie electrica; Comercializare de energie electrica;
    4. Nu se afla in dificultate;
    5. Nu se afla in stare de insolventa;
    6. Nu se afla in stare de faliment sau lichidare si nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
    7. si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
    8. Nu este declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
    9. Pentru solicitant si/sau reprezentantul legal NU s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca acestia se fac vinovati de abatere profesionala grava deoarece au incalcat actele normative cu putere de lege si normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduita abuziva care ii afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand o astfel de conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava;
    10. Pentru solicitant si/sau reprezentantul legal NU s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva ca acestia se fac vinovati de comiterea de infracsiuni pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale, spalare de bani si finantarea terorismului sau in alte activitati ilegale;
    11. Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului NU a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
    12. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
    13. Demonstreaza capacitatea tehnica pentru sustinerea activitatilor proiectului prin intocmirea studiului de fezabilitate cu HG907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
    14. Demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale si Capitaluri proprii care trebuie sa fie pozitiv si mai mic de 7,5 in ultimul an financiar. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind indicatorul de solvabilitate sau nu are un exercitiu financiar incheiat (este infiintat in anul depunerii Cererii de finantare), trebuie sa prezinte la depunere o scrisoare de confort emisa de o institutie bancara din Romania/alte state membre ale Uniunii Europene.
    15. Va utiliza pentru autocomsum minim 70% din totalul energiei produse.
    16. Pentru intreprinderile nou-inființate este necesar sa aiba capitalul social subscris varsat in condițiile legii in valoare de minimum 100.000 lei.

    Daca esti interesat de acest program, asteptam  mesajul tau!

     Despre Program

     Alte Informatii

     1. Investitia trebuie sa aiba ca rezultat obligatoriu o capacitate noua de productie de energie electrica.
     2. Toate activele corporale achizitionate prin proiect trebuie sa fie noi.
     3. Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odata cu depunerea Cererii de finantare dar depunerea avizului este obligatorie la incheierea contractului de finant
     4. Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie electrica din surse regenerabile de energie solara, eoliana sau hidro si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata.
     5. Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv intreprinderi nou infiintate), cat si intreprinderile mari constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau constituite in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detin, care au inscrise in actul constitutiv activitati privind producerea si comercializarea de energie electrica, corespunzatoare diviziunii 35: “Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”, clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica electrica este cuprinsa in domeniile de activitate inregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.
     6. Ajutorul nu se acorda unei intreprinderi care se afla in dificultate.
     7. Pentru acelasi beneficiar si aceleasi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
     8. Ajutoarele pentru investitii se acorda numai capacitatilor nou instalate, fara finantarea capacitatilor de stocare a energiei.
     9. Ulterior incheierii contractului de finantare, beneficiarul nu va mai putea primi finantari din alte surse publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii Contractului de finantare si a returnarii sumelor rambursate.
     10. In cazul in care Beneficiarul nu se incadreaza cu finalizarea proiectului in perioada de eligibilitate a cheltuielilor va rambursa sumele obtinute din Fondul pentru modernizare.
     11. In perioada de monitorizare, pentru justificarea consumului minim anual, beneficiarul va prezenta, alaturi de documentele justificative, rezultatul urmatorului calcul: I – C ≤30% P unde: I = Cantitatea anuala de energie electrica injectata in retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor C = Cantitatea anuala de energie electrica consumata din retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic in cazul in care nu exista facturi sau altele Daca aceasta conditie nu este indeplinita la nivelul unuia sau a mai multor ani, ea trebuie indeplinita minim la nivelul perioadei de monitorizare de cinci ani. Energie electrica produsa de capacitatea nou instalata poate fi livrata in SEN, iar compensarea se va realiza conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.P = Cantitatea anuala de energie electrica produsa de centrala electrica instalata, avand la baza ca document justificativ productia inregistrata de contorul centralei.
     12. Investiția/investițiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (notă conceptuală, studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie.

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Nu sunt eligibile

      Cheltuieli Neeligibile

      1. Cheltuieli aferente contributiei in natura
      2. Cheltuieli cu amortizarea
      3. Cheltuieli cu obtinerea terenurilor
      4. Cheltuieli de leasing
      5. Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
      6. Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport
      7. Cheltuieli generale de administratie
      8. Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
      9. Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
      10. Taxa pe valoarea adaugata
      11. Dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare
      12. Alte comisioane aferente creditelor
      13. Achizitia de echipamente second-hand
      14. Amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si arbitraj
      15. Costurile pentru operarea obiectivelor de investitii
      16. Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie
      17. Cheltuieli cu bransamentul (conectarea la statia de transformare)
      18. cheltuielile cu lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea avizelor si autorizatiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (si a studiilor tehnice stabilite de standarde si normative pentru pregatirea proiectului).
      19. Alte cheltuieli cu caracter general (ex. Publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului
      CUM va putem ajuta?

      Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

      Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

      Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

      Noi – livram Excelenta!

      Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

       Call Now Button