PNDR 6.2 – Pana la 70.000 Euro pentru SC nou infiintate in ruralInfiintare de activitati neagricole in zone rurale - Fonduri europene de pana la 70.000 euro

6-2-florarie
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Programul national de dezvoltare rurala – prin submasura 6.2 –  permite societatilor comerciale care isi desfasoara activitatea in mediul rural (atat ca sediu social cat si punct de lucru) sa efectueze investitii in echipamente, utilaje, constructii de hale industriale precum si dotarea acestora in limita a 70.000 Eur – pentru activitati de productie, servicii medicale, sanitar veterinare si de agroturism sau 50.000 de euro pentru servicii.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Investitii Eligibile

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatii codului CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanta umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
 • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu ‐ exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Masina de maturat carosabilul;
 • Auto betoniera;
 • Autovidanja;
 • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).

Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
 • sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
 • in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati decat pentru cele propuse prin proiect.

Toate aceste mijloace de transport trebuie sa fie numai de tipul autosasiu.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul / punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

Categorii de solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprindere individuala II
 • Intreprindere familiala IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati neagricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil este de:

 • 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro / proiect, in baza unui plan de afaceri.

Nu exista sume intermediare.

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!