Acceseaza Pana La 3.000.000 Euro Prin Programul PR SM/ID/1/1/1.3/B Regiunea Sud-Muntenia Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman – Lansare 2024Fiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Intensificarea Creșterii Durabile

Ghid Final Lansat – Deschidere Program Februarie/Martie 2024 – Finantare 300.000 – 3.000.000 Euro

Acceseaza Programul Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor, Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia  – Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman

Programul de finantare nerambursabila poate fi accesat de societatile care isi desfasoara activitatea in cele sapte judete din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman, de catre microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii non agricole din mediul rural si din mediul urban, inclusiv din satele apartinatoare acestora

Daca esti interesat De Programul De Finantare Nerambursabila “Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor,  Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti eligibili:

  Sunt eligibile pentru a accesa programul de finantare nerambursabila, societatile care indeplinesc criteriile de mai jos

  În cadrul acestui  apel de proiecte solicitanții eligibili sunt societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (0-9 salariati), întreprinderilor mici (10-49 salariati) şi întreprinderilor mijlocii (50-249 salariati) non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

  1. Se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau a intreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural si din mediul urban, inclusiv din satele apartinatoare acestora
  2. Au capacitatea financiara de a asigura contributia proprie din valoarea totala eligibila a investitiei , in functie de judetul in care se va realiza investitia
  3. Nu au obligatii de plata nete neachitate in termen, catre bugetul consolidat al statului si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal.
  4. Si-au achitat obligatiile de plata catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic/in ultimele 6 luni, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare
  5. Nu au datorii scadente neachitate in termenul legal si fac obiectul unei decizii de es
  6. Nu se incadreaza in categoria „intreprinderilor in dificultate
  7. Nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior.
  8. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare, cel putin incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
  9. Au inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare – mai mare de 0 lei.
  10. Nu se afla in stare de faliment/insolventa
  11. Nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara,
  12. Nu si-a suspendat activitatea economica
  13. Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
  14. Au autorizat codul caen eligibil vizat de investitie, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar sau in situatia in care investitia pentru care se solicita finantare presupune infiintarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finantare solicitantul de finantare are: codul caen eligibil vizat de investitie autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terti, iar solicitantul de finantare isi asuma ca, la finalul etapei de implementare, sa faca dovada autorizarii codului caen inclusiv la locul de implementare a proiectului / codul caen eligibil vizat de investitie inscris in actul constitutiv, iar solicitantul de finantare isi asuma ca, la finalul etapei de implementare, sa faca dovada autorizarii codului caen la locul de implementare a proiectului.
  15. Solicitantul de finantare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren si/sau cladire, care ii confera dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare, incepand cu data depunerii cererii de finantare, pe intreaga perioada de evaluare, selectie si contractare, pe perioada de implementare si pe perioada de durabilitate a contractului de finantare, respectiv 5 ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar:
  • Dreptul de proprietate privata;
  • Dreptul de concesiune;
  • Dreptul de superficie;
  • Dreptul de uzufruct;
  • Dreptul de comodat/ folosinta cu titlu gratuit;
  • Dreptul de inchiriere/locat

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila

   Valoarea Finantarii Nerambursabile

   Valoarea  minima a asistentei financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

   Valoarea maxima a asistentei financiare nerambursabile este:

   • 500.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decat cifra de afaceri neta mentionata in situatiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obtinute veniturile;

   Sau

   • 3.000.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decat veniturile obtinute in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare din activitatea desfasurata aferenta clasei CAEN pentru care solicita finantare, venituri cuprinse in cifra de afaceri neta mentionata in situatiile financiare, daca aceste venituri depasesc 50.000 EURO.

   In aceasta situatie, beneficiarul trebuie sa justifice valoarea veniturilor obtinute in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, din activitatea desfasurata, aferente clasei CAEN pentru care solicita finantare, printr-un raport de expertiza contabila elaborat de un profesionist contabil independent, membru CECCAR, cu viza valabila la data emiterii raportului.

   Cheltuieli eligibile

   In cadrul programului sunt eligibile investitiile initiale, in speta investitiile in active corporale si necorporale legate de una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:

   1. Demararea (crearea) unei unitati noi,
   2. Extinderea capacitatii unei unitati existente,
   3. Diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate;
   4. Schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente;

   Investitii eligibile prin intermediul programului de finantare nerambursabila

   Investitii in active corporale (includerea in proiect este obligatorie) in vederea updatarii tehnologice, ce vor conduce la imbunatatirea capacitatilor tehnice, industriale si organizationale pentru dezvoltarea de produse si servicii:

   1. Lucrari de construire/extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, intreprinderilor mici si intreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilitatilor generale aferente investitiei (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI, etc.);
   2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatura birotica, respectiv care se regasesc in subgrupa 2.1. “Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, subgrupa 2.2. “Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, clasa 2.3.6. “Utilaje si instalatii de transportat si ridicat” sau grupa 3 “Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare;
   3. Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice), energia eoliana, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermala. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investitii din aceasta categorie.

   Investitii in active necorporale

   In limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului (este optionala includerea in proiect a acestora).

   1. Investitii in brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
   2. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin
   3. Virtual (e-shop) in care vor fi implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica, etc;
   4. Investitii specifice certificarii si omologarii proceselor si produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii si proceduri de management si productie), acces la servicii de intrare pe piete internationale/piata unica pentru identificare de oportunitati de afaceri, parteneri si furnizare de asistenta specializata pentru norme si reglementari;
   5. Activitati de digitalizare a microintreprinderilor si intreprinderilor mici, drept activitati conexe, ca parte a unui proiect integrat.

   Programul de finantare nerambursabila Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, PR SM/ID/1/1/1.3/B, include si cheltuieli de Minimis, in valoare de maxim 200.000 Euro, pentru care beneficiarul nu trebuie sa asigure cofinantarea. 

   Categoriile de cheltuieli eligibile finantabile prin ajutor de minimis sunt cheltuieli sub forma de rata forfetara de 5% din costurile directe aferente investitiei initiale,  din categoriile celor de mai jos:

   1. Cheltuieli pentru Consultanta (conform cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie, subcap. 3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii inclusiv cheltuielile pentru intocmirea rapoartelor de expertiza contabila, subcap. 3.7.2- Audit financiar, din Devizul General;
   2. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.4 – Cheltuieli pentru informare si publicitate din Devizul General);
   3. Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din Devizul General).
   4. Cheltuieli cu activitati de internationalizare (cheltuielile cu participarea la targuri, misiuni comerciale, expozitii in calitate de expozant: taxa de participare, inchirierea stand-ului, transportul si cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegati, transportul si depozitarea mostrelor si materialelor promotionale).
   5. Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, aferenta cheltuielilor eligibile.
   Interesat de Fonduri europene pentru Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor,  Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Alte mentiuni ale programului

    Alte mentiuni ale programului de finantare nerambursabila PR SM/ID/1/1/1.3/B

    1. La finalul etapei de implementare, solicitantul de finantare trebuie sa faca dovada autorizarii codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finantare la locul de implementare a proiectului.
    2. imobilul, teren si/sau cladire trebuie sa fie liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului, sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti sau nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
    3. O investitie se poate realiza la doua (sau mai multe) locuri de implementare, daca acestea fac parte din acelasi flux de productie sau reprezinta etape ale furnizarii serviciilor in cadrul aceleiasi activitati autorizate (codul CAEN pentru care aplica solicitantul), iar proiectul nu consta, de fapt, in doua (sau mai multe) investitii distincte sub umbrela unei singure cereri de finant
    4. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar in regiunea Sud-Muntenia. In cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru.
    5. Proiectul care implica executia de lucrari de constructie care necesita autorizatie de construire, in conditiile legislatiei in vigoare, trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare publica, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati – constructie/extindere – realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare
    6. Investitia finantata trebuie mentinuta in regiunea Sud-Muntenia pentru o perioada de, cel putin, cinci ani de la data platii finale sau de la data finalizarii investitiei, oricare survine ultimul. Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada mentionata.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Fonduri europene pentru Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor,  Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Lista Codurilor Caen Eligibile:

     1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
     1320 Producţia de ţesături
     1330 Finisarea materialelor textile
     1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
     1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
     1393 Fabricarea de covoare şi mochete
     1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
     1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
     1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
     1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
     1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
     1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
     1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
     1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
     1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
     1420 Fabricarea articolelor din blană
     1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
     1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
     1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
     1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
     1520 Fabricarea încălţămintei
     1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
     1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
     1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
     1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
     1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
     1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale
     1711 Fabricarea celulozei
     1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
     1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
     1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
     1723 Fabricarea articolelor de papetărie
     1724 Fabricarea tapetului
     1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
     2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
     2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
     2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
     2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
     2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
     2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
     2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
     2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
     2052 Fabricarea cleiurilor
     2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
     2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
     2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
     2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
     2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
     2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
     2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
     2229 Fabricarea altor produse din material plastic
     2311 Fabricarea sticlei plate
     2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
     2313 Fabricarea articolelor din sticlă
     2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
     2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
     2320 Fabricarea de produse refractare
     2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
     2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
     2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
     2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
     2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
     2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
     2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
     2351 Fabricarea cimentului
     2352 Fabricarea varului şi ipsosului
     2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
     2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
     2363 Fabricarea betonului
     2364 Fabricarea mortarului
     2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
     2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
     2391 Fabricarea de produse abrazive
     2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
     2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
     2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
     2431 Tragere la rece a barelor
     2432 Laminare la rece a benzilor înguste
     2433 Producţia de profile obţinute la rece
     2434 Trefilarea firelor la rece
     2441 Producţia metalelor preţioase
     2442 Metalurgia aluminiului
     2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
     2444 Metalurgia cuprului
     2445 Producţia altor metale neferoase
     2451 Turnarea fontei
     2452 Turnarea oţelului
     2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
     2454 Turnarea altor metale neferoase
     2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
     2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
     2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
     2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
     2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
     2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
     pulberilor
     2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
     2562 Operaţiuni de mecanică generală
     2571 Fabricarea produselor de tăiat
     2572 Fabricarea articolelor de feronerie
     2573 Fabricarea uneltelor
     2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
     2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
     2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
     2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
     2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
     2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
     2612 Fabricarea altor componente electronice
     2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
     2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
     2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
     2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
     2652 Productia de ceasuri
     2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
     2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
     2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
     2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
     2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
     2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
     2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
     2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
     2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
     2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
     2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
     2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
     2790 Fabricarea altor echipamente electrice
     2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
     2812 Fabricarea de motoare hidraulice
     2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
     2814 Fabricarea de articole de robinetărie
     2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor
     mecanice de transmisie
     2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
     2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
     2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea
     calculatoarelor şi a
     2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
     2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a
     echipamentelor de uz casnic
     2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
     2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
     2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
     2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
     2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
     2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
     2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
     2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
     2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
     2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
     2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
     2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
     2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
     2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
     pentru motoare de autovehicule
     2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
     autovehicule
     3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
     3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
     3020 Fabricarea materialului rulant
     3091 Fabricarea de motociclete
     3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
     3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
     3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
     3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
     3103 Fabricarea de saltele şi somiere
     3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
     3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
     3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
     3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
     3230 Fabricarea articolelor pentru sport
     3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
     3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
     3291 Fabricarea măturilor și periilor
     3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
     3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
     5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
     5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
     5590 Alte servicii de cazare
     5811 Activităţi de editare a cărţilor
     5813 Activităţi de editare a ziarelor
     5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
     6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
     7111 Activităţi de arhitectură
     7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
     7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
     8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
     8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
     9311 Activităţi ale bazelor sportive
     9312 Activităţi ale cluburilor sportive
     9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

     Grila de evaluare tehnică și financiară

     Criteriu/ subcriteriu Punctaj maxim
     1 Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 40
     1.1 Domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid) 5
     S-au obținut venituri aferente clasei CAEN în care se realizează investiția, în anul anterior depunerii cererii de finanțare, conform unui Raport de expertiză contabilă mai mari decat 0 5
     1.2 Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al treilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, în condițiile unei detalieri corespunzătoare a modificărilor intervenite asupra posturilor bilanțiere ca urmare a realizării investiției dublată de realizarea unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor 20
     1.2.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10
     a. <=3 10
     b. >=2 și < 3 6
     c.  >= 1 și < 2 3
     d. <1 0
     1.2.2. Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10
     a. >= 7% 10
     b. >= 6% și < 7% 6
     c. >= 5% și < 6% 3
     d. < 5% 0
     1.3 Calitatea planului de afaceri 15
     a. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, fundamentate pe date corecte, surse verificabile 5
     b. Costurile investiției sunt corect estimate și sunt fundamentate 4
     c. Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe carea ceștia le oferă, cota de piață. 2
     d.Strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente în condiţiile resurselor disponibile. 2
     e. Planul de afaceri descrie toate elementele structurale principale. Acesta este întocmit de o manieră coerentă, iar calitatea informațiilor prezentate contribuie la o bună înțelegere a proiectului și la justificarea pertinentă a necesității realizării
     investiției.
     2
     2 Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 30
     2.1 Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 30
     2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10
     a.>= 2 10
     b. >= 1,5 și < 2 6
     c. >= 1 și < 1,5 3
     d. < 1 0
     2.1.2. Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10
     a. >= 5% 10
     b. >= 3% și < 5% 6
     c. >= 1% și < 3% 3
     d. < 1% 0
     2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare) 10
     a. >= 20% 10
     b. >= 10% și <20% 6
     c. >= 0% și < 10% 3
     d. < 0% 0
     3 Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii) 12
     3.1 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice: 9
     a. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3
     b. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deseurilor 3
     c. Reducerea emisiilor de CO2 prin optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice 3
     3.2 Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 3
     a.Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități, inclusiv serviciile de tip ICT – Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilori 3
     4 Pentru procedura privind evaluarea impactului asupra mediului 3
     Decizia etapei de încadrare a proiectului/ Decizia finală a autorității competente pentru protecția mediului privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (în conformitate cu Legii 3
     5 Pentru respectarea principiului DNSH
     Declarația privind respectarea principiului DNSH este atașată?
     Respectă modelul anexat ghidului solicitantului?
     Sunt incluse măsurile din analiza DNSH – anexă a Programului Regional Sud
     Muntenia 2021-2027?
     Solicitantul își asumă atât respectarea cât și modalitatea de îndeplinire a cerințelor și
     măsurilor prevăzute pentru obiectivele de mediu?
     6 Proiectul asigură imunizare la schimbările climatice (În cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani) 5
     7 Complementaritatea cu alte investiții realizate 5
     8 Locul de implementare a proiectului 5
     Proiectul este implementat în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova 0
     Proiectul este implementat în județele Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman 5
     TOTAL 100
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button