Bucharest Start-Up City 2019. Finantare Nerambursabila De 50.000 EuroSingurul Program de Finantare Nerambursabila - Destinat Societatilor Din Bucuresti!

Bucharest Start-Up City 2019

Bucharest Start-Up City

Programul Bucharest Start Up City este un program de finantare dedicat start-up-urilor infiintate in anul 2019 in Municipiul Bucuresti cu o valoare maxima a ajutorului de minimis de 50.000 Euro per start-up. Programul este implementat pe baza unui parteneriat incheiat intre Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocatia financiara nerambursabila este de maximum 50.000 Euro (239.985 lei), suma ce reprezinta maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Daca esti interesat de Start Up City 2019 asteptam mesajul tau! Te sunam in cel mult 24h!

Investitii eligibile in cadrul Bucharest Start-Up City

 • Echipamente tehnologice – tehnica IT, sisteme portabile, licente, sisteme audio-video;
 • Achizitionare de spatii de lucru / productie / pentru prestari servicii si comert;
 • Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete (electrice) – valoare maxima de 40.000lei si maximum 1 autoturism/ beneficiar (cu exceptia activitatilor rent a car, scoli de soferi, taxi etc.);
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme ce utilizeaza resurse regenerebile de energie;
 • Achizitionarea de echipamente de incalzire / climatizare;
 • Salarii, utilitati, servicii de contabilitate, chirii aferente spatiilor de lucru;
 • Realizarea unui website pentru prezentarea si promovarea societatii;
 • Active necorporale: brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 • Cheltuiala obligatorie: Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociat/actionar/administrator/angajati ai societatii – valoare maxima: 1.000lei;
 • TVA nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului – valoare maxima: 8.000lei;
 • Programe software / licente – valoare maxima: 80.000lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate;
 • 1 placuta informativa cu privire la program.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Conditii de eligibilitate:

Pot beneficia de prevederile prezentului program societatile (microintreprinderi /intreprinderi mici / mijlocii ) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sunt IMM-uri (S.R.L., S.R.L.-D, S.A. PFI, IF, etc);
 • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau unice;
 • Au capital social integral privat;
 • Asociatii / actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica decat cu o singura societate in cadrul programului;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul/punct de lucru exclusiv in Municipiul Bucuresti;
 • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibil;
 • Sunt infiintate de persoane fizice incepand cu 1 ianuarie 2019;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
 • Nu au depasit plafonul de 200.000 Euro pe durata a trei execitii financiare consecutive (intreprindere unica) si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor / contra cost.

Evaluarea planului de afaceri – 3 etape

1.Faza A – Evaluarea eligibiltatii si verificarea administrativa a aplicatiei;

 • Sunt verificate documentele justificative incarcate in aplicatie; procedura este eliminatorie;

2. Faza B – Evaluarea tehnico – financiara – max 100p

Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1 Calitatea planului de afaceri 40
1.1 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor 5
1.2 Analiza pietei si strategia de marketing 10
1.3 Strategia afacerii 10
1.4 Planul de finantare (cashflow / buget) 5
1.5 Impactul social asupra comunitatii din Municipiul Bucuresti 5
2 Cofinantare suplimentara 20
2.1 Beneficiarul contribuie cu min. 20% din valoarea totala a proiectului 20
2.2 Beneficiarul contribuie cu un procent intre 10% si 20% Direct proportional
2.3 Beneficiarul contribuie cu min. 10% din valoarea totala a proiectului 0
3 Domeniul de activitate 20
3.1 Industrii creative 20
3.2 Productie / Servicii 10
3.3 Comert 0
4 Investitia in echipamante 20
4.1 Bugetul prevede investitii de min. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice 20
4.2 Bugetul prevede investitii de sub. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice 0

TOTAL PUNCTAJ FAZA B

100

Departajare in caz de punctaje egale:

 • Nivelul contributiei financiare asumate;
 • Ponderea investitiei in echipament;
 • Calitatea planului de afaceri;
 • Punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii;
 • Data si ora inscrierii in program.

3. Faza C – Interviu / pitch – max 30p

 • Se evalueaza motivatia aplicantilor si nivelul de cunoastere al planului de afaceri propus; neparticiparea la aceasta faza este eliminatorie.
Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoastere al
domeniului de activitate vizat de planul afaceri)
10
2. Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului 10
3. Strategia afacerii 10

TOTAL PUNCTAJ FAZA C

30

Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

Interesat de Start Up  City 2019? Trimite-ne mesajul tau! Te sunam in cel mult 24h!

Selectia beneficiarilor:

In vederea obtinerii finantarii, beneficiarii trebuie sa obtina:

 • minimum 60 de puncte la Faza B.
 • minimum 10 puncte la Faza C.

Documente necesare:

 • Cerificatul de inregistrare fiscal al societatii;
 • Certificat constatator;
 • Carte de identitate actionari/ asociati; administrator;
 • Date de contact ale persoanei responsabile.

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!