Finantare Intre 50.000 si 200.000 € pentru modernizarea microintreprinderilor din Nord-Est – Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si VasluiProgramul Regional Nord-Est - Finantare Intre 50.000 si Pana La 200.000 Euro

Program Finantare Nord Est Reiden

Programul Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor – Apel 1, se adreseaza societatilor comerciale din zona de Nord-Est – Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui.

Programul de finantare nerambursabila Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor – Apel 1, se lanseaza in 30 de zile de la momentul publicarii ghidului final, acesta urmand a ramane deschis o perioada de 2 luni de zile.

Data Estimativa de deschidere Octombrie 2023.

Valoareea Finantarii Nerambursabile poate fi cuprinsa intre 50.000 si 200.000 Euro, cu un aport de 10% din partea beneficiarilor.

Daca esti interesat de Programul Regional Nord-Est – Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor Apel 1 – asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Societati Eligibile

  Pot accesa programul de finantare nerambursabila, firmele care indeplinesc urmatoarele conditii:

  1. Au fost infiintate inainte de data de 3 ianuarie 2022
  2. Se incadreaza in categoria Microintreprinderilor
  3. Au sediul social in Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui si implementeaza proiectul intr-unul dintre judetele anterior mentionate
  4. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral
  5. Nu au avut activitatea suspendata temporar, oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior, cu exceptia suspendarii activitatii pe perioada starii de alerta instituita in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
  6. Au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
  7. Au codul CAEN vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate si autorizat (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a microintreprinderii
  8. Nu se afla in stare de faliment/insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara si nu a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate),
  9. Nu sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata;
  10. Nu au fost gasite vinovate, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
  11. Nu se afla in dificultate
  12. Pentru investitiile propuse prin planul de afaceri, in situatia in care sunt incluse lucrari de constructie care se supun autorizarii, solicitantul trebuie sa detina asupra imobilului (teren si/sau cladiri: dreptul de proprietate privata;  dreptul de concesiune; dreptul de superficie;Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce NU se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata,  dreptul de concesiune,  dreptul de superficie,  dreptul de uzufruct,  imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune.Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera perioada de implementare si perioada de durabilitate a investitiei (perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului)

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Finantare Nerambursabila

   Minim 50.000 Euro

   Maxim 200.000 Euro

   Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei.

   Interesat de Programul Regional Nord-Est?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile

    Sunt Eligibile prin intermediul programului Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor Apel 1

    1. Lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
    2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe – masini, utilaje si instalatii de lucru, Aparate si instalatii de masurare, control si reglare, Utilaje si instalatii de transportat si ridicat,Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
    3. Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitat

    “Energie  din surse regenerabile” sau „energie regenerabila” inseamna energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliana, solara (solara termica si solara fotovoltaica) si geotermala, energie ambientala, energia valurilor, energie hidroelectrica, biomasa, gaz de depozit, gaz provenit din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;

    1. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
    2. Activitati de marketing si branding:

    Activitati de marketing: evaluarea pietei; dezvoltarea produselor si a serviciilor prin adaptarea acestora la cerintele si puterea de cumparare a consumatorilor; promovarea vanzarilor; distributia produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc.

    Activitati de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing;

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul Regional Nord-Est?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Alte Informatii Specifice

     Alte caracteristici specifice programului Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor Apel 1:

     1. Pentru proiectele depuse in prima luna se stabileste un prag de calitate de 85 de puncte in vederea contractarii, confor grilei de punctaj
     2. Nu sunt admise pentru contractare proiectele care nu intrunesc 50 de puncte ( prag minim) in etapa de evaluare tehnica si financiara
     3. Depunerea nu va fi oprita pe parcursul celor doua luni in care programul ramane deschis
     4. In situatiile de punctaj egal pentru aceeasi ultima pozitie din lista proiectelor finantabile, departajarea proiectelor se va face pe baza urmatoarelor criterii in ordinea enumerarii lor:
     • Valoarea raportului dintre cuantumul finantarii nerambursabile solicitate si cifra de afaceri inregistrata in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (exprimata la nivel de 4 zecimale)
     • Valoarea ratei de solvabilitate generala (exprimata la nivel de 4 zecimale)
     • Ordinea depunerii cererilor de finantare
     • Nu se admit contestatii in legatura cu criteriile digitalizate pentru care, in aprecierea punctajului, se folosesc date prin interoperabilitate intre sisteme informatice nationale (criteriile: 2.2 si 3.1);
     • In etapa de contractare Autoritatea de Management va verifica corectitudinea calculului digitalizat pentru acele criterii in care acesta (calculul automat) se face pe baza informatiilor introduse structurat in procesul de scriere a cererii de finantare in mysmis 2021+ de catre solicitant; daca se constata erori, calculul punctajului se reface. Pentru acele aplicatii care nu intra, conform calculului automat initial, in lista proiectelor finantabile, aceasta verificare nu mai are loc.
     1. Pentru a reduce disparitatile interregionale, proiectele selectate pentru interventiile dedicate microintreprinderilor localizate in judetele Vaslui si Botosani vor primi un punctaj suplimentar.
     2. In situatia in care numarul mediu de salariati, inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare, este 0, proiectul trebuie sa prevada cresterea acestuia cu cel putin 1 salariat.
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button