Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.A – Finantare Intre 20.000 si 200.000 € Pentru Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si SalajProgramul Regional Nord-Vest (PR NV) 131.A – PRNV/2023/131A/1. Finantare Nerambursabila Pentru Microintreprinderi - 200.000 Eur

PRNV 2023 - 131.A - 1

Programul PRNV/2023/131.A/1 Se Deschide In Data De  09.10.2023, ora 10:00

Finantare Nerambursabila Intre 20.000 si 200.000 Euro Pentru Microintreprinderile din Regiunea Nord-Vest prin Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

Programul de Finantare Nerambursabila Cresterea Competetivitatii IMM-urilor poate fi accesat de societatile care isi desfasoara activitatea in Regiunea Nord – Vest, respectiv in judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare si Maramures.

Finantarea nerambursabila in cadrul programului este cuprinsa intre 20.000 si pana la 200.000 Euri, cu o cofinantare de 10% din partea beneficiarilor.

Odata cu accesarea programului de finantare nerambursabila, beneficiarul se asigura de cresterea cifrei de afaceri fata de anul anterior depunerii cererii de finantare si crearea a cel putin unui nou loc de munca cu norma intreaga .

Daca esti interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.A asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti Eligibili

  Pot accesa programul de finantare nerambursabila PRNV/2023/131.A/1, societatile care:

  1. Se incadreaza in categoria Microintreprinderilor. Calitatea de microintreprindere trebuie sa existe si la data acordarii ajutorului.
  2. Isi desfasoara activitatea in mediul urban din judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj
  3. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 3 ianuarie 2022.
  4. Implementeaza proiectul in mediul Urban din regiunea Nord Vest.
  5. Au inregistrat profit din exploatare mai mare de 0 lei in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare .
  6. Nu au avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare .
  7. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare unui an fiscal anterior depunerii cererii de finant
  8. Au codul codul CAEN in baza caruia se solicita acordarea finantarii nerambursabile, autorizat
  9. Se angajeaza sa suporte din surse proprii cofinantarea si cheltuielile neeligibile prevazute in conditiile prezentului apel de proiecte .
  10. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior acordarii finantarii si inregistreaza inclusiv la data acordarii finantarii un numar mediu de salariati cel putin egal cu cel inregistrat in anul anterior acordarii finantarii Si/Sau Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data acordarii finanta
  11. Nu se afla in dificultate, respectiv au capitalurile proprii pozitive, conform bilantului contabil
  12. Detin (cel tarziu in etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului ce fac obiectul investitiei din cadrul proiectului
  • Dreptul de proprietate private – in cazul constructiilor cat si al achizitiilor de echipamente
  • Dreptul de concesiune – in cazul constructiilor cat si al achizitiilor de echipamente
  • Dreptul de superficie – in cazul constructiilor cat si al achizitiilor de echipamente
  • Dreptul de superficie – in cazul achizitiilor de echipamente
  • Dreptul de folosinta ce provine dintr-un contract de comodat/inchiriere/locatiune – in cazul achizitiilor de echipamente
  1. Au capacitatea financiara in a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum si acoperirea cheltuielilor neeligibile si de a asigura costurile de functionare si intretinere a investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului.
  2. Prin exceptie, in cazuri justificate se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate in baza a mai putin de 3 oferte (spre exemplu nu exista pe piata un numar minim de 3 ofertanti pentru un anumit tip de echipament, etc).

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Valoarea Finantarii Nerambursabile prin programul PRNV/2023/131.A/1

   Valoarea minima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 20.000 Euro

   Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro

   Cofinantarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

    

   Data deschiderii programului de finantare nerambursabila PRNV/2023/131.A/1

   Data si ora pentru inceperea depunerii de proiecte: 09.10.2023, ora 10:00

   Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 08.04.2024, ora 10:00

   Depunerea proiectelor se va realiza in functie de punctaje obtinute, astfel:

   Proiecte care inregistreaza 90 de Puncte

   09 Octombrie 2023, ora 10:00 – 08 Noiembrie 2023, ora 10:00

    Proiectele care inregistreaza 80 de Puncte

   08 Noiembrie 2023, ora 10:00 – 07 Ianuarie 2024, ora 10:00

    Proiectele care inregistreaza 70 de Puncte

   Perioada: 07 Ianuarie 2024, ora 10:00 – 07 Martie 2024, ora 10:00

   Perioada de Implementare

   Perioada de implementare a proiectelor dupa semnarea contractului de finantare este de maxim 36 de luni pentru proiectele de lucrari si 24 de luni pentru proiectele fara lucrari de constructie care se spun autorizarii.

   Perioada de implementare a activitatilor proiectului cuprinde atat perioada aferenta activitatilor realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cat si a activitatilor ce urmeaza a fi realizate dupa semnarea contractului de finantare.

   In perioada de implementare a proiectului nu se include perioada de procesare a cererii de rambursare finale si efectuarea platii aferente acesteia

   Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.A?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile:

    Achizitii Eligibile prin Programul PRNV/2023/131.A/1

    1. Construire, extindere spatii de productie/prestare de servicii, inclusiv utilitatile generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, agent termic, energie electrica, PSI);
    2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc – Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Utilaje si instalatii de transportat si ridicat –  Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale,
    3. Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
    4. Activitati cu achizitia de brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.A?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documente necesare pentru accesarea programului PRNV/2023/131.A/1

     1. CUI-ul Societatii
     2. Actul de identitate al Asociatului/Administratorului
     3. Actul Constitutiv al Societatii
     4. Statutul Societatii
     5. Bilantul pentru anul 2022 inclusiv recipisa de la depunere
     6. Balanta la luna decembrie 2022
     7. 3 oferte de pret/printscreen-uri pentru echipamente / utilaje / dotari /
     8. 3 oferte de pret/printscreen-uri / liste de cantitati  care au stat la baza fixarii preturilor unitare pentru lucrari
     9. Certificatul de urbanism si, daca este cazul, Autorizatia de construire, inclusiv avize/acorduri, dupa caz (pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii ce se supun autorizari
     10. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu HG nr. 907/2016. Devizul general trebuie sa prezinte data elaborarii/actualizarii, sa fie semnat de catre proiectant/elaboratorul documentatiei tehnico-economice. Devizul general trebuie sa fie semnat si de reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita special in acest sens
     11. Decizia finala privind evaluarea impactului asupra mediului emisa de Autoritatea pentru Protectia Mediului
     12. CV-urile membrilor echipei de proiect si fisele de post
     13. Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunere, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum si extrase din Registrul salariati
     14. Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii (pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii care nu se supun autorizarii
     15. Certificat de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local, precum si la bugetul de stat din care sa reiasa ca solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete la bugetul de stat si respectiv bugetul local, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare pentru toate punctele de lucru ale solicitantului
     16. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
     17. Hotararea Adunarii generale a Actionarilor/Asociatilor/Decizia de aprobare a proiectului (cererii de finantare) si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie
     18. Autorizatia de construire pentru obiectivul de investitie aferent proiectului, acolo unde este cazul
     19. Adresa eliberata de catre Agentia pentru protectia mediului prin care sa se precizeze daca investitia propusa se regaseste in arii protejate, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice .
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button