Programul Regional Vest Servicii- Granturi de 30.000 – 120.000 € Pentru Judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-SeverinFiinanțare Nerambursabila Pentru Microintreprinderi

Servicii Vest Interventia Regionala 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi

Finantare Nerambursabila Intre 30.000 – 120.000 € Pentru Microintreprinderile Din Servicii –  Judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin prin Programul Regional Vest 2021 – 2027.

Interventia Regionala 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi

Programul de finantare nerambursabila poate fi accesat de microintreprinderile care isi desfasoara activitatea in mediul urban din Regiunea Vest, sau in statiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest. Nu sunt eligibile investitiile localizate in mediul rural, cu exceptia celor din satele apartinatoare municipiilor și orașelor sau din statiunile turistice atestate.

Finantarea Nerambursabila este de minim 30.000 Euro si poate ajunge pana la Maxim 1200.000 Euro.

Perioada de depunere a cererilor de finantari nerambursabile incepe din 01.11.2023, ora 08.00 si pana la  01.12.2023, ora 08.00

Daca esti interesat de Programul Regional Vest – Interventia Regionala 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi – asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Valoarea Finantarii:

  Finantarea Nerambursabila prin intermediul programului Interventia Regionala 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi,  este de minimum 30.000 € si pana la 120.000 €, echivalent in lei, dupa cum urmeaza:

  Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 30.000 euro si maximum 60.000 sau 120.000 euro, astfel:

  Pentru microintreprinderile care au obtinut venituri, aferente codului CAEN pentru care solicita finantare, mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finantare, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate nu poate depasi 120.000 euro.

  Pentru microintreprinderile care au obtinut venituri, aferente codului CAEN pentru care solicita finantare, mai mici de 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finantare sau nu au obtinut deloc venituri din activitatile aferente codului CAEN pentru care solicita finantare, aceasta reprezentand o activitate noua la nivelul societatii, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate nu poate depasi echivalentul in lei a 60.000 euro

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Contributia Solicitantului:

   Contributia Solicitantului in cadrul programului Interventia Regionala 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi

   10% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in Regiunea Vest sau detin un sediu secundar/punct de lucru in Regiunea Vest inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cel tarziu la data de 31.12.2021 si locatia de implementare in judetele Hunedoara sau Caras-Severin,

   17% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in Regiunea Vest sau detin un sediu secundar/punct de lucru in Regiunea Vest inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cel tarziu la data de 31.12.2021 si locatia de implementare in judetul Arad,

   24% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in Regiunea Vest sau detin un sediu secundar/punct de lucru in Regiunea Vest inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cel tarziu la data de 31.12.2021 si locatia de implementare in judetul Timis

   Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 14 luni, fara a depasi data de 31 decembrie 2029. Perioada de implementare poate fi prelungita cu maxim 7 luni.

   Proiectele finantate in cadrul apelului aferent IR 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi vor fi  implementate in mediul urban din Regiunea Vest sau in statiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

   Investitii Eligibile:

   Achizitii Eligibile prin intermediul programului Interventia Regionala 1.3.A Sprijin pentru microintreprinderi:

   1. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica – activitate obligatorie – Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru, Aparate si instalatii de masurare, control si reglar,. Utilaje si instalatii de transportat si ridicat, Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
   2. Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile , alternative de energie, in cazul in care acestea sunt destinate strict utilizarii pentru investitia finantata, in procent de maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, de ex: statii de incarcare, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
   3. Construirea/extinderea de infrastructuri multifunctionale de agrement si fitness, pentru educatie fizica si sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, doar in statiunile turistice atestate. In cazul codurilor CAEN aferente serviciilor de cazare din statiunile turistice: sunt eligibile doar investitii in infrastructuri in care se vor desfasura activitati de agrement si fitness, servicii de educatie fizica si sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare
   4. Investitii in active necorporale exclusiv legate de functionarea mijloacelor fixe care se achizitioneaza in vederea desfasurarii activitatii finantate: programe informatice, utilizarea IT si a proprietatii intelectuale: brevete, licente, marci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activitatii legata de codul CAEN pentru care se solicita finantare, eligibile in limita a maxim 10% din valoarea totala eligibila a investitiei
   5. Activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare, inclusiv dezvoltarea de activitati de marketing generate de codul CAEN finantat, prin participarea solicitantului de finantare, in calitate de expozant, la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei, la targuri, expozitii, eligibile in limita a maxim 10% din valoarea totala eligibila a investit

   Cheltuielile eligibile includ:

   Taxa de participare,

   Taxa de inchiriere a stand-ului

   Transportul si cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegati

   Transportul si depozitarea mostrelor si materialelor promotionale

   Servicii de marketing.

   Cheltuielile eligibile privind taxa de participare si taxa de inchiriere a stand-ului, trebuie efectuate de catre beneficiari in relatia directa, fara intermediari, cu organizatorii acestor trguri, expozitii.

   1. Activitati din domeniul economiei circulare sau activitati de dezvoltare de noi lanturi de aprovizionare ecologice.
   2. Alte activitati eligibile in cadrul proiectului: activitati aferente serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si managementul implementarii proiectului, auditului financiar al proiectului, informarii si publicitatii, precum si pentru autorizarea lucrarilor de construire: cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor si cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii

   Activitati aferente serviciilor de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si managementului implementarii proiectului, auditului financiar al proiectului, informarii si publicitatii- 5% din valoarea proiectului.

   Interesat de Granturi de 30.000 – 120.000 € Pentru Judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Sunt eligibile:

    Pot solicita acordarea finantarii nerambursabile de maxim 120.000 Euro, societatile care :

    1. Se incadreaza in categoria Microintreprinderilor
    2. Au fost infiintate inainte de 31.12.2021
    3. Au sediul social situat in regiunea Vest sau detin un sediu secundar/punct de lucru in Regiunea Vest inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cel tarziu la data de 31.12.2021
    4. Nu se afla in dificultate
    5. Au inregistrat profit din exploatare
    6. Stabilesc locatia de implementare a proiectului in mediul urban, inclusiv localitatile componente si satele apartinatoare municipiilor si oraselor din Regiunea Vest sau in statiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest
    7. Au minim un angajat, inregistrat in anul anterior depunerii cererii de finantare
    8. Isi asuma mentinerea cel putin a numarului mediu de locuri de munca, inregistrat in anul anterior depunerii proiectului,
    9. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare, respectiv a fost infiintat cel tarziu la data de 31 decembrie 2021
    10. Isi asuma cresterea numarului mediu de locuri de munca cu minim 1, prin crearea la finalizarea implementarii proiectului a cel putin unui loc de munca nou, legat strict de activitatea finantata, si mentinerea acestuia pe perioada de raportare si verificare finala a proiectului si durabilitate a contractului de finantare, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare
    11. Nu inregistreaza obligatii de plata nete neachitate in termen, catre bugetul de stat si respectiv bugetul local pentru sediul social si toate punctele de lucru, in ultimele 12 luni si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nat
    12. Nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare – 2023 si in anul fiscal anterior, respectiv 2022
    13. Au autorizat codul CAEN eligibil vizat de investitie, la locatia de implementare a proiectului, indiferent daca acesta desfasoara sau nu activitate pe respectivul cod CAEN. In situatia in care investitia pentru care se solicita finantare presupune infiintarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finantare solicitantul de finantare are codul CAEN eligibil vizat de investitie autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terti, iar solicitantul de finantare isi asuma ca la finalul etapei de implementare, sa faca dovada autorizarii codului CAEN inclusiv la locatia de implementare a proiectului, SAU codul CAEN eligibil vizat de investitie inscris in actul constitutiv, iar solicitantul de finantare isi asuma ca la finalul etapei de implementare sa faca dovada autorizarii codului CAEN la locatia de implementare a proiectului.
    14. Detin de la depunerea cererii de finantare, pentru o perioada de minim 3 ani de zile, urmatoarele drepturi asupra locatiei de implementare:

    dreptul de proprietate private – in cazul constructiilor cat si al dotarilor

    dreptul de concesiune – in cazul constructiilor cat si al dotarilor

    dreptul de superficie – in cazul constructiilor cat si al dotarilor

    dreptul de usufruct in cazul dotarilor

    dreptul de folosinta care rezulta dintr-un contract de inchiriere/comodat – in cazul dotarilor

    Locatia / Terenul / Imobilul in care se va realiza investitia, trebuie sa fie libera de orice de sarcini sau interdictii incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului, nu face obiectul unor garantii, cesionari si nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul Regional Vest?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documente Necesare pentru accesarea programului puse la dispozitie de societate / intocmite de consultant:

     1. CUI-ul societatii
     2. Copie act identitate Administrator/Asociat
     3. Actul Constitutiv al societatii
     4. Bilantul complet pentru anul 2022, inclusive recipisa de la depunere
     5. Balanta la luna decembrie 2022
     6. Certificatul de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local, pentru sediul social si punctele de lucru active, din care sa rezulte ca in ultimele 12 luni acesta nu are datorii scadente neachitate la termen sau neesalonate la bugetul local. Certificatul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data transmiterii.
     7. Certificatul de atestare fiscala la bugetul de stat, din care sa rezulte ca in ultimele 12 luni acesta nu are datorii scadente neachitate la termen sau neesalonate la bugetul de stat. Certificatul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data transmiterii
     8. Certificatul de cazier fiscal din care sa rezulte ca solicitantul de finantare nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nat
     9. Minim 2 oferte de pret din surse verificabile si obiective – pentru achizitiile de dotari/echipamente/utilaje/instalatii/etc. si active necorporale/servicii
     10. Minim 2 oferte de pret emise de catre societati care activeaza in domeniul constructiilor – daca prin proiect sunt propuse si lucrari de constructii care se supun autoriza
     11. Deviz intocmit conform HG 907/2016 – in cazul constructiilor. Acesta nu poate fi mai vechi de 1 an de zile
     12. Extras de carte funciara
     13. Raport de expertiza contabila din care sa reiasa numarul de locuri de munca, la nivel de societate, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare si fisa/fisele de post din care sa rezulte ca locul/locurile de munca nou creat/create este/sunt strict legat/legate direct de investitia finantata si in cadrul careia sa fie precizat obligatoriu si codul Clasificarii Ocupatiilor din Romania (C.O.R), in corelare cu codul CAEN pentru care se solicita finant Nu se vor lua in calcul locurile de munca nou create in activitati suport: administrativ, contabilitate, juridic etc
     14. Certificat Constatator al societatii
     15. Certificatul de urbanism in termen de valabilitate, emis pentru investitia propusa a se finanta in cadrul proiectului, pentru proiectele care propun realizarea de lucrari care necesita autorizatie de construire sau Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor, in cazul montajului anumitor echipamente specifice.
     16. Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisa de autoritatea de mediu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificarii si Declaratia Natura 2000, daca este cazul.
     17. Plan de amplasare a activelor achizitionate prin proiect.
     18. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, din care sa rezulte daca solicitantul de finantare este persoana inregistrata in scopuri de TVA, daca este cazul
     19. Raport de expertiza contabila, din care sa reiasa:

     numarul de locuri de munca, la nivel de societate, calculat conform reglementarilor UE in echivalenti medii cu norma intreaga anuala (ENI) in anul anterior depunerii cererii de finantare;

     codurile CAEN in care se incadreaza veniturile obtinute de catre solicitantul de finantare, in anul anterior depunerii cererii de finantare;

     ponderea veniturilor inregistrate de solicitantul de finantare din activitatea desfasurata in codul CAEN pentru care solicita finantare in cifra de afaceri obtinuta, in anul anterior depunerii cererii de finantare;

     ponderea veniturilor obtinute pe piata nationala si ponderea veniturilor obtinute pe piata externa, in anul anterior depunerii cererii de finantare.

     1. Fisa/fise de post pentru locul/locurile de munca nou creat/create legat/legate direct de investitia finantata
     2. CV-uri si fise de post ale membrilor echipei de implementare a proiectului.
     3. Pentru proiectele care propun realizarea de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii:
     • Extras de carte funciara, in termen de valabilitate la data transmiterii, in cazul in care verificarea informatiilor de catre AM PR Vest in baza protocolului de colaborare cu OCPI nu va fi posibila la momentul demararii depunerii de proiecte si incheierile aferente, din care trebuie sa rezulte: intabularea dreptului de proprietate/concesiune/superficie; absenta sarcinilor care sunt incompatibile cu realizarea investitiei;
     • Plan de amplasament vizat de OCPI depus de catre solicitantul de finantare ca anexa la cererea de finantare, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale;
     • Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei, elaborat de proiectant si depus de catre solicitantul de finantare ca anexa la cererea de finantare;

      

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button