Finantare Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in Folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, ValceaFiinanțare Nerambursabila intre 10.000 si 75.000 Euro

Digitalizare Vest Reiden

Finantare Nerambursabila Intre 10.000 si 75.000 € Prin Programul Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

Programul de finantare nerambursabila “ Digitalizarea In Folosul IMM-urilor, poate fi accesat de IMM_urile care isi desfasoara activitatea in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.

Prin intermediul programului se poate solicita acordarea unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 10.000 si pana la 75.000 €. Cofinantarea beneficiarilor este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea totala a proiectului este nelimitata, cu conditia ca diferenta dintre valoarea maxima eligibila a proiectului si valoarea totala a acestuia, reprezentand cheltuieli neeligibile, sa fie suportata de catre solicitant.

Daca esti interesat de Programul Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Finantare Nerambursabila

  Prin programul de Digitalizare a IMM-urilor, din regiunea Sud-Vest Oltenia Finantarea Nerambursabila este:

  • Valoarea minima – 10.000 Euro
  • Valoarea maxima 75.000 Euro

  Valoare cofinantarii solicitantului este de 10%.

  Daca esti interesat de Programul Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

   Achizitii Eligibile:

   Cheltuieli Eligibile prin Programul Digitalizarea  In Folosul IMM_urilor zona Sud Vest Oltenia

   1. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente hardware TIC, precum si a altor dispozitive si Echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune, justificate din punct de vedere al implementarii aplicatiei de proiect pentru a atinge o intensitate digitala ridicata
   2. Cheltuieli aferente realizarii retelei LAN/ WIFI
   3. Cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii si instrumente digitale care conduc la inovarea
   4. Modelului de afaceri;
   5. Cheltuieli cu achizitionarea de aplicatii software/licente necesare implementarii proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetica, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in funct
   6. Cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale
   7. Cheltuieli cu achizitionarea de solutii tehnologice care contribuie la securitatea cibernetica
   8. Cheltuieli cu achizitionarea de licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, care conduc la cresterea intensitatii digitale a activitatilor pentru care se solicita finantare).
   9. Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comertul electronic, incurajand modelele de afaceri: e-shop, eprocurement, emall, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligenta artificiala
   10. Consiliere/ analiza pentru identificarea de solutii tehnice de digitalizare care sa faca obiectul investitiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finantare
   11. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si/ a planului de afaceri precum si a serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii
   12. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect);
   13. Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice a produselor implementate;
   14. Sunt obligatorii cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice, in scopul obtinerii unei economii de energie sau cheltuieli pentru achizitionarea de instalatii/echipamente specific pentru activitati in domeniul economiei circulare de minimum 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 15 % din valoarea eligibila a proiectului

   Cere sa fii sunat de un consultant!

    Solicitanti eligibili:

    Pot accesa programul Digitalizarea In Folosul IMM-urilor, firmele care:

    1. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 03.01.2022
    2. Se incadreaza in categoria IMM-urilor atat la data depunerii cererii de finantare cat si la data acordarii finantarii nerambursabile;
    3. Codul CAEN pentru care se va solicita acordarea finantarii nerambursabile, trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii cererii, indifferent ca acesta este codul CAEN principal sau secundar;
    4. In situatia in care , solicitantul nu are sediul social/punct de lucru in Regiunea Sud-Vest Oltenia, acesta isi va asuma prin Declaratie Unica faptul ca va deschide un punct de lucru, la momentul semnarii contractului de finantare nerambursabila. Punctul de lucru/locatia de implementare va fi mentinut pe perioada de durabilitate a investitiei, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finant In cazul in care la momentul semnarii contractului de finantare, Solicitantul nu face dovada deschiderii punctului de lucru in regiunea SV Oltenia, proiectul va fi respins de la finantare.
    5. Solicitantul de finantare nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, respectiv anul 2022.
    6. Solicitantul de finantare nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul current depunerii cererii de finantare – 2023 si in anul fiscal anterior, respectiv 2022.
    7. Solicitantul de finantare a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finant
    8. Solicitantul de finantare a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
    9. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare,
    10. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea proiectului in procent de 10% din valoarea eligibila a proiectului;
    11. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa si nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, si /sau nu a incheiat acorduri cu creditorii in cadrul procedurilor de mai sus.
    12. La data depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin Declaratia Unica) ca, pana la data semnarii contractului de finantare, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru, in caz contrar proiectul fiind neeligibil.
    13. Spatiul in care se va implementa proiectul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele.
    14. Si-au achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare si nu au fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
    15. Demonstreaza detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de durabilitate a investitiei, respectiv perioada de trei (3) ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
    Interesat de programul PR SV Oltenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Perioada de Implementare

     Perioada de implementare

     Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 18 luni, fara a depasi data de 31 decembrie 2029.

     Atentie! Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungita, in cazuri justificate, cu maxim jumatate din perioada mentionata anterior, respectiv cu 9 luni.

     Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

     Interesat de PR SV Oltenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

      Documentele necesare:

      Documente necesare pentru accesarea programului Digitalizare în folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia

      1. Formularul digital al cererii de finantare
      2. Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, in forma consolidata (care cuprinde toate modificarile efectuate de la infiintarea
      3. solicitantului, pana la depunerea cererii de finantare
      4. Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale (conform Modelului F anexa la ghid);
      5. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului. Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa in mod obligatoriu la cererea de finantare o copie dupa un document de identificare ,in termen de valabilitate
      6. Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului financiar 2022, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante
      7. Tabel centralizator privind justificarea costurilor (Anexa Model H) si documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor in cadrul proiectului: oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 2 surse),
      8. Plan de amplasare a echipamentelor informatice achizitionate prin proiect
      9. Lista de echipamente informatice cu incadrarea acestora n categorii de cheltuieli eligibile/neeligibile
      10. Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal
      11. Formularul de certificare a aplicatiei semnat de reprezentantul legal al solicitantului
      CUM va putem ajuta?

      Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

      Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

      Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

      Noi – livram Excelenta!

      Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

       Call Now Button