Obtine pana la 150.000 Euro Nerambursabili prin programul Electric Up 2024Fiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

programul Electric Up

Se Lanseaza Programul Electric UP 2024

Programul “Electric UP II – 2024” poate fi accesat de intreprinderile mici si mijlocii precum si de cele care activaza in domeniul HORECA,  instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu, a statiei de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in si/sau a sistemului alternativ de incalzire/racire.

Finantarea Nerambursabila este de 150.000 euro/beneficiar si reprezinta 75% din valoarea cheltuielilor eligibile programului. Prin program se finanteaza proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalata intre 27 kWp – 150 kWp. Astfel, beneficiarul trebuie sa asigure o cofinantare de 25% din valoarea toata a proiectului.

Daca esti interesat de Fonduri europene pentru Electric UP, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Finantare:

  Programul Electric Up II, prevede achizitia urmatoarelor:

  • Sistem de panouri fotovoltaice ( minim 27 Kw si pana la maxim 150 kw)
  • Statie de incarcare pentru vehicule electrice si electrice hybrid plug-in ( minim 22 kW)
  • Sistem alternativ de incalzire/racire.

  Finantare Nerambursabila 150.000 Euro.

  Suma de 150.000 Euro reprezinta 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, diferenta de 25% reprezentand cofinantarea beneficiarilor din surse proprii.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Firmele eligibile

   Programul Electric Up II, poate fi accesat de societatile care:

   1. In cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie, 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activitati de alimentatie, 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a., 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a. conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
   2. Detin un contract de furnizare a energiei electrice in vigoare pentru punctul de consum unde solicita finantarea, cu cel putin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondenta din activitatea sezoniera, dupa caz;
   3. Au  indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale in vigoare;
   4. Au deschis un cont la Trezoreria Statului; in caz contrar, operatorul economic se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare in vederea decontarii cu Autoritatea;
   5. Nu se afla in stare de insolventa, nu are suspendate/restrictionate activitatile economice sau nu se afla in situatii similare;
   6. Nu se afla in procedura de dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere,inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala; nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;
   7. Se angajeaza ca va intocmi, prin instalatorul ales, toata documentatia tehnica necesara instalarii sistemului de panouri fotovoltaice si a statiilor de reincarcare, respectand legislatia in vigoare, cerintele operatorilor de distributie energie electrica si toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;
   8. Se angajeaza ca va instala sistemul de panouri fotovoltaice si statiile de reincarcare prin instalatorul ales, respectand legislatia in vigoare si toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;
   9. Nu au depasit / beneficiat de ajutoare de MINIMIS, in ultimii 3 ani de zile, 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosarul de finantare, mai mari de 200.000 Euro.

   Ce se poate achizitiona?

   Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordati la Sistemul energetic national va avea urmatoarea dimensionare:

   1. Sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere insumata instalata de minimum 27 kwp si maximum 150kwp,
   2. Fiecare panou cu o putere minim instalata de minim 300 Wp;
   3. Invertor/invertoare cu o putere insumata instalata de minimum 27 kwp si maximum 100 kwp;
   4. Conexiuni – curent continuu si/sau curent alternativ;
   5. Structura de sustinere a sistemului – capabila sa sustina tot sistemul si adaptata zonei unde va fi instalata, conform unor documentatii de expertiza tehnica structurala, unde este cazul;
   6. Tablou electric alternativ – pentru racordul la instalatia existenta.
   7. Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat in conformitate cu SR EN/ISO 17065.
   8. Schema electrica cu protectiile aferente centralei fotovoltaice de producer a energiei electrice trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice impuse de reglementarile ANRE in vigoare.
   9. Cerinte tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:
   • Puterea nominala minima a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 W
   • Eficienta panou: minimum 18%;
   • Grad protectie: minimum IP65;
   • Rezistenta factori externi: in conformitate cu standardul IEC 61215;
   • Interval de temperatura functionare: – 40°C – 85°C;
   • NOCT: 45°C+/-2°C;
   • Tensiunea la putere maxima a modulului UM [V]: ≥ 30V;
   • Standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 si SR EN 61730; JE 61215, IEC 61730
   • Garantie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul si garantie de productivitate 25 de ani;
   • Garantie eficienta: peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 de ani;
   • Conditii de masura: – masa aer AM = 1,5; (Standard Test Conditions – STC) – radiatie solara E = 1.000 W/m2; – temperatura celulei TC = 25 °C.
   1. Cerinte tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:
   • Puterea nominala instalata insumata: minimum 27 kw; maxim 150kw
   • MPPT da;
   • Iesire: 230/400 Vac, 50 Hz;
   • Eficienta: minimum 96%;
   • Interval de temperatura functionare: – 25°C – 60°C
   • Umiditate: cel putin 95%;
   • Certificari conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438;IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178,EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727
   • Garantie invertor minimum 5 ani.
   • Invertorul poate fi si hibrid, minimum 80%.
   1. Cerintele tehnice minime ale racordului electric:
   • Toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la retea si vor respecta cerintele operatorului de distributie;
   • Iesirea in sistem se va face printr-o protectie redundanta si un contor specific in sarcina operatorului de distributie.
   1. Cerintele tehnice minime ale modulului de comunicatie:
   • Protocol: Mod Bus liber;
   • Date transmise: energie zilnica, curent;
   • Garantie: minimum 5 ani;
   • Certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;
   • Interval de temperatura functionare: -20°C – +55°C.
   1. Cerintele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:
   • Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, nimh sau Litiu;
   • Cicluri de descarcare la 50%: minim 750;
   • Durata de viata: minim 10 ani la 20°C;
   • Necesita intretinere: nu;
   • Acumulatorii se pot monta: atat vertical, cat si orizontal;
   • Sistemul va fi prevazut cu: modul de monitorizare si vizualizare a incarcarii.
   1. Cerinte tehnice minime pentru punctul de reincarcare:
   • Statiile de reincarcare vor avea factori de protectie minim IP54;
   • Statiile de reincarcare, atat normale cat si rapide, trebuie sa aiba protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate in orice retea prin platforme informatice specifice;
   • Se asigura un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numarul statiilor de reincarcare solicitate si al conectorilor disponibili pentru reincarcare destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, marcate corespunzator.
   1. Cerintele tehnice pentru statiile de reincarcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:
   • Interfata de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie sa fie in limba romana si cel putin in alte 2 limbi de circulatie internationala si sa fie amplasata la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dezabilitati;
   • Statiile de reincarcare rapida trebuie sa fie pregatite pentru sezonul rece, fiind prevazute cu sisteme de ventilare fortata a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, inghetul (degradarea timpurie si imposibilitatea de folosire a statiilor);
   • Ecranul trebuie sa fie certificat antivandal, cu minim IK10.
   • Standardul SR EN 62196-2:2017 pentru statiile cu putere normala, SR EN62196-3:2015 pentru statiile cu putere ridicata de minim 50 KW si SR EN 61851- 23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;
   • Factorul de putere al statiilor de reincarcare rapida – minim 0,98;
   • Eficienta statiilor de reincarcare rapida – minim 95%;
   • Garantia pentru lucrari si produsele finantate este de 5 ani.
   • Prevede semnalizarea corespunzatoare a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincarcare .

   Echipamentele folosite trebuie sa aiba capabilitatea de centralizare a datelor in format criptat sau nemodificabil pe platforma producatorului acestora si in memoria tampon (buffer). Platforma trebuie sa permita accesul autoritatii finantatoare prin intermediul credentialelor proprii, adica posibilitatea atasarii contului autoritatii la interfata platformei producatorului echipamentelor fotovoltaice finantate.

   Platforma online a producatorului de echipamente fotovoltaice, trebuie sa dispuna de optiunea configurarii raportarilor periodice (ex: zilnice, saptamanale, lunare) din care sa reiasa productia totala, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei si alte informatii relevante pe baza carora se poate analiza randamentul finantarii pe perioada de monitorizare

   Interesat de Electric UP?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Documente Necesare

    Documentele necesare pentru accesarea programului Electric UP II 2024

     • Cererea de finantare
     • Certificatul de inregistrare fiscala, valabil la data inscrierii, scanat;
     • Imputernicirea notariala, in situatia in care cererea de finantare este semnata de catre altcineva decat solicitantul, scanata;
     • Actul de identitate al persoanei imputernicite, valabil la data inscrierii, scanat;
     • Documentele doveditoare ale calitatii de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementeaza proiectul (extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, dupa caz, valabil pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului), scanate. In cazul in care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementeaza proiectul, documentele doveditoare ale calitatii de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi insotite de extrasul de carte funciara (nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii) al respectivului imobil, precum si de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. In situatia in care informatiile din cererea de finantare nu corespund, in parte sau in totalitate, cu cele cuprinse in extrasul de carte funciara, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritoriala, prin care sa se realizeze corespondenta datelor respective, scanat;
     • Certificatul de atestare fiscala (electronic/scanat), privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al ministerului finantelor publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, emis in spv;
     • Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social, in termen de valabilitate la data inscrierii, scanat;
     • Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, in termen de valabilitate la data inscrierii, in cazul in care solicitantul are sediul in alta localitate decat cea in care se implementeaza proiectul, scanat;
     • Atestatul ANRE, scanat, si extrasul revisal privind calificarea cor 741103 pentru cel putin doi angajati ai instalatorului ales, scanat;
     • Raport de audit energetic in baza facturilor anterioare si/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrica pentru 12 luni, in baza facturilor platite, a dimensionarii sistemului fotovoltaic, inclusiv proiectie productie/ consum propriu energie electrica folosind instrumentul pvgis, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiatia solara pvgis sarah, in format csv, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic si/sau manager energetic acreditati de anre sau meema, avand in vedere raportul de performanta (performance ratio);
     • Solicitarea beneficiarului de a i se acorda un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate in conditiile stabilite prin suma solicitata – daca este cazul.

    Despre Electric Up 2024

    • Proiectul are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în rețeaua națională de distribuție, și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fara acces public.
    • Beneficiarul detine un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
    • Beneficiarul are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
    • Are deschis un cont la Trezoreria Statului; in caz contrar, operatorul economic se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont până cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare in vederea decontarii cu Autoritatea;
    •  Nu se afla în procedura de insolventa, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala;
    • Nu este declarat a fi într-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei financiare;

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

     Call Now Button