Femeia Antreprenor 2024 – 200.000 Lei Finantare Nerambursabila Pentru Firmele Din Toata Tara – Lansare 2024Finantare Nerambursabila 200.000 Lei In 2024

Femeia Antreprenor

Alege Reiden Business Consulting si ai Consultantul Tau Dedicat Pentru Accesarea Programului Femeia Antreprenor 2024

Programul Femeia Antreprenor se adreseaza firmelor  din toata tara care au in structura de actionariat o femeie care detine minim 50% din structura capitalului social.

Finantarea Nerambursabila care poate fi solicitata in cadrul programului Femeia Antreprenor, este de 200.000 lei iar peste aceasta suma se adauga cofinantarea de 10 / 20 sau 30%

Dupa accesarea programului va trebui creat minim un loc de  munca cu norma intreaga!

Vrei Sa Accesezi Programul Femeia Antreprenor? Lasa-ne Mesajul Tau Chiar Acum!

  Finantare Nerambursabila

  Finantare Nerambursabila pentru programul Femeia Antreprenor 2024:

  1. Maxim 200.000 lei/beneficiar
  2. Pentru ca proiectul sa aiba sanse reale de aprobare este indicat ca aportul dvs ( cofinantarea ) sa fie de cel putin 30% peste suma solicitata drept Finantare Nerambursabila;
  3. Dupa aprobarea proiectului va trebu creat un singur loc de munca
  4. Dupa aprobarea proiectului, reprezentanta societatii va trebui sa faca dovada absolvirii cursurilor de Antreprenoriat si Competente Digitale, intr-un interval de maxim 1 an de zile.
  5. Firmele care au fost infiintate inainte de anul 2024, obtin punctaj suplimentar daca au inregistrat profit in anii 2022 si 2023!

  Lasa-ne Un Mesaj Si Un Consultant Te Va Suna Astazi Sau Maine Dimineata!

   Cheltuieli Eligibile

   Cheltuieli eligibile in cadrul programului Femeia Antreprenor 2024:

   1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se inteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe ( valoare minima de achizitie 2.500 lei fara TVA si 2.975 lei cu TVA). In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
   2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul Programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert.  Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei, cat si pe toata durata de implementare a Programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
   3. Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile de rent-a-car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul Programului in valoare eligibila de maximum 50.000 lei si maximum 1 autoturism / beneficiar.
   4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.
   5. Salariile, utilitatile (energie electrica, apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), serviciile de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert, reprezentand suma forfetara de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste crearea a minimum 2 locuri de munca;
   6. Site de prezentare a activitatii, magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfasurarii activitatii, semnatura electronica,  echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, semnatura electronica. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
   7. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maximum 5.000 lei/persoana;
   8. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
   9. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului Program si pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maximum 000 lei; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare.
   10. Doua placute informative obligatorii, sub sanctiunea neacordarii AFN, in valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
   11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii proiectelor acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

   Daca esti interesat de programul Femeia Antreprenor 2024, asteptam  mesajul tau!

    Pot solicita finantare

    Pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de pana la 200.000 Lei, firmele care:

    1. Sunt Microintreprinderi , Intreprinderi Mici sau Mijlocii ( maxim 249 de angajati si cifra de afaceri de pana la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finantare;

    2. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;

    3. Au cel putin un asociat femeie care detine cel putin 50% din actiunile societatii;

    4. Au capital social integral privat;

    5. Au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil si autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata. Codul CAEN poate fi autorizat si dupa aprobarea proiectului.Codul CAEN pentru care se va solicita acordarea Finantarii Nerambursabile, nu trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii Cererii de Finantare

    6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

    7. Creaza un loc de munca cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata, dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si il mentine cel putin 24 de luni;

    8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

    9. Nu au depasit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

    10. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

    11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

    12. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

     Nu pot accesa programul Femeia Antreprenor

     Nu sunt eligibile pentru a accesa programul Femeia Antreprenor 2024:

     1. Societatile comerciale in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor  Start-up Nation editia 2022, sau in cadrul editiilor anterioare ale programului Femeia Antreprenor
     2. Societatile ale caror actionari /asociati au detinut societati care au semnat acordul de finantare in cadrul sesiunilor anterioare ale programului Start Up Nation si au instrainat mai mult de 49% din partile sociale, indiferent daca societatea a primit finantarea sau nu.
     3. Societatile care au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate;
     4. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
     5. Sociatatile care au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 3000 Euro ( minimis ) in ultimii trei ani.
     6. Societatile care se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii
     7. Societatile care au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
     8. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.
     9. Operatorii economici care au legaturi de rudenie pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plata o declaratie in acest sens, atasata dosarului de decont, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese.
     10. Societatile care adesfasoara activitati legate de:  productia primara a produselor agricole; activitati legate de productia primara de produse pescaresti si de acvacultura; activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole,productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing. activitati legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
     Interesat de Femeia Antreprenor?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

      Domenii de activitate care nu sunt eligbile

      Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru Femeia Antreprenor 2024:

      1. Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;

      2. Productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing;

      3. Activitati de pescuit si acvacultura;

      4. Activitati legate de productia primara a produselor agricole;

      5. Activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole;

      6. Activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export

      Mentiuni

      Alte mentiuni referitoare la Programul Femeia Antreprenor 2024:

      1. Beneficiarii au voie sa schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea denumirii si cel putin a operatiilor pe care le efectua echipamentul initial.
      2. Beneficiarul poate schimba locatia implementarii proiectului numai cu notificarea AIMM.
      3. Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul, intr-un interval de timp de maxim 12 luni de la momentul intrarii in vigoare a contractului de finantare,
      4. Ponderea investitiilor in echipamente tehnologice este indicat sa fie de minim 60% din valoarea totala a proiectului.
      5. Pana la momentul finalizarii etapei de implementare, va trebui sa facem dovada faptului ca asociatul sau actionarul a absolvit un curs de competente digitale. Cursul poate fi efectuat dupa aprobarea proiectului in maxim 1 an de zile.
      6. Pana la momentul finalizarii etapei de implementare, va trebui sa facem dovada faptului ca asociatul sau actionarul a absolvit un curs de antreprenoriat. Cursul poate fi efectuat dupa aprobarea proiectului in maxim 1 an de zile.
      7. Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu exceptia TVA nedeductibil, timbru verde si accize energie electrica), ambalarea, transportul, punerea in functiune, montarea, manopera si instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.
      8. Activele achizitionate trebuie sa fie noi (cu exceptia spatiilor pentru care se solicita raport ANEVAR), iar pentru toate activele achizitionate pe Program nu se aplica amortizarea accelerata.
      9. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
      10. Solicitantii (intreprinderi) pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data pe perioada 2022-2027.
      11. O intreprindere nu poate avea in cadrul aceleiasi sesiuni de program calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate in cadrul Programului.
      12. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii activele corporale achizitionate prin Program, impotriva tuturor riscurilor, pe  toata perioada de valabilitate a acordului de finantare si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMM. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMM a unei copii dupa aceasta, la momentul reinnoirii. In situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMM, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia
      13. Un contract de munca nu poate fi suspendat de mai mult de 2 ori, in afara situatiilor exceptionale reglementate prin legislatie speciala si emisa de autoritatile competente.
      14. Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul emiterii acordului de plata de catre aimm, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma completa pentru minim 1 persoana
      15. Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data emiterii acordului de finantare, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta, anterior semnarii acordului de finantare.
      16. Nu pot beneficia de ajutor de minimis in cadrul programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi de rudenie, inclusiv sot-sotie, pana la gradul ii inclusiv si afini pana la gradul ii inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile.
      17. Nu sunt eligibili beneficiarii si/sau actionarii/asociatii/administratorii societatilor care  au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie stabilite prin hotarari judecatoresti definitive.
      18. Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanteaza.
      19. Nu se finanteaza cheltuielile aferente activitatilor de astrologie si spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escorta, servicii de stabilire a intalnirilor, video chat,  servicii ale agentiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimoniala si psihologica, site-uri de matrimoniale.
      20. Activele corporale achizitionate in cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile daca fac parte din categoria mijloacelor fixe.
      21. Orice societate cu activitate economica neactualizata conform CAEN Rev. 2 va fi respinsa la finantare.
      22. Ulterior primirii Deciziei privind acceptarea de principiu la finantare, aplicantii nu pot instraina parti sociale/ actiuni ale societatii intr-un procent mai mare de 49%, sub sanctiunea respingerii la finantare.
      23. Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara TVA;
      24. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea intrarii in vigoare a acordului de finantare, nu sunt eligibile, cu exceptia facturilor aferente consultantei pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentei masuri si pentru implementare, precum si cheltuiala cu semnatura electronica.

      Modalitate de plata

      Modalitate de plata a Finantarii Nerambursabile prin Intermediul Programului Femeia Antreprenor:

      1. La momentul depunerii cererii de finantare nerambursabila, beneficiarul pentru implementarea proiectului, vom alege una dintre bancile partenere ale Ministerului (de regula bancile partenere sunt BCR, CEC, Transilvania, Banca Romaneasca, BRD). Dupa aprobarea proiectului, banca aleasa (la momentul depunerii cererii de finantare) pentru implementarea proiectului , va deschide un cont bancar, in care va vira finantarea nerambursabila aprobata de catre minister. In acelasi cont, dvs in calitae de beneficiar, veti vira aportul dvs, urmand ca ulterior sa utilizati intreaga suma pentru achizitionarea tuturor elementelor mentionate in proiect. Costurile prilejuite de obtinerea Creditului tip Punte, le vom bugeta prin Proiect.

      2. Decontarea se face intr-o singura transa conform mecanismului decontarii cererilor de rambursare pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a cheltuielilor eligibile si / sau conform mecanismului decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat documentele specific ( facturile, contractele de colaborare, etc)

      Documente necesare

      Documentele necesare pentru accesarea programului Femeia Antreprenor 2024:

      1. Semnatura electronica – aceasta ne va fi necesara pentru semnarea tuturor documentelor specifice programului Femeia Antreprenor;

      2. Copie CUI Societate, semnat si stampilat cu mentiunea “Conform cu Originalul”;

      3. Copie Act De Identitate Asociat / Administrator, semnat si stampilat cu mentiunea Conform cu Originalul;

      4. Certificatul Constatator al societatii;;

      5. CV-ul asociatului / asociatilor;

      6. Ofertele de pret pentru echipamentele / utilajele pe care intentionati sa le achizitionati prin proiect.

      Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      CUM va putem ajuta?

      Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

      Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

      Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

      Noi – livram Excelenta!

       Call Now Button