Masura 4.1.1. POC – Investiții In Activități productive – Pana La 1.000.000 Euro Pentru IMM-uriFinantare Nerambursabila Europeana Intre 50.000 si 1.000.000 € Prin POC 4.1.1. - Investitii In Activitati Productive

Grant de Investitii

Programul POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, se va lansa cu aproximatie in a doua jumatate a lunii Decembrie 2021.

Finantarea Nerambursabila este cuprinsa intre 50.000 € si 1.000.000 €.

POC 4.1.1. – Investitii In Activitati Productive, permite achizitia de constructii, utilaje, instalatii, panouri fotovoltaice, achizitii de autoturisme.

Reprezentantii IMM-urilor interesate sa acceseze POC 4.1.1. Investitii In Activitai Productive,  vor avea la dispozitie o perioada de 30 de zile, pentru pregatirea documentatiei specifice programului.

Programul POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Produtive (Fosta Masura 3- Granturi Investitii) poate fi accesat de IMM-urile infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2018.

POC 4.1.1. Investiitii in Activitati Productive se adreseaza DOAR societatilor care in anul 2020 au inregistrat o scadere a cifrei de afaceri fata de anul 2019, cu cel putin 5%. Programul NU poate fi accesat de societatile nou infiintate sau de cele infiintate in anul 2020!

Daca esti interesat de Masura 4.1.1 – POC – Investitii In Activitati Productive, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Informatii generale POC 4.1.1.

  Valoarea Finantarii Nerambursabile prin intermediul programului POC 4.1.1. Investitii in Activitati Productive este cuprinsa intre 50.000 euro si pana la 1.000.000 Euro.

  Programul de finantare nerambursabila POC 4.1.1. Investitii in Activitati Productive permite achizitia sau constructia de spatii comerciale sau industriale pana la o valoare de 50% din suma totala a proiectului.

  Programul POC 4.1.1. Investitii in Activitati Productive, permite deasemenea achizitia de echipamente si utilaje specifice domeniului de activitate ( cod CAEN autorizat)  pentru care se acceseaza programul.

  Prin POC 4.1.1. Investitii in Activitati Productive este posibila si achizitia de mijloace de transport Hibride si sau Electrice.

  Reiden Business Consulting va pune la dispozitie o echipa de consultanti care va va sprijini in accesarea programului de Finantare Nerambursabila POC 4.1.1 Investitii in Activitati Productive, atat in etapa de elaborare si depunere a planului de afaceri, cat si in etapa de implementare si monitorizare a proiectului.

  Cheltuieli Permise Prin POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive

  Achizitii si Cheltuieli Eligibile Prin Masura 4.1.1.  Investitii In Activitati Productive

  1. Achizitia de spatii in valoare de maxim 50% din valoarea proiectului ( sunt excluse de la finantare achizitiile de sedii de birouri sau pentru alte activitati destinate investitiilor imobiliare),
  2. Realizarea  constructiilor – in valoare de maxim 50% din valoarea proiectului ( sunt excluse de la finantare achizitiile de sedii de birouri sau pentru alte activitati destinate investitiilor imobiliare),
  3. Achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT,
  4. Achizitia de utilaje, tehnologii,
  5. Achizitia de mobilier de birou si mobilier specific,
  6. Cheltuieli  legate de consultanta si proiectarea arhitecturala, management de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier,
  7. Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor,
  8. Minim 20% din valoarea proiectului trebuie sa se concretizeze in investitii care contribuie la obiectivele de mediu,
  9. Cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea,
  10. Cheltuieli de promovare, in limita a 5.000 Lei fara TVA,
  11. Participare la targuri, evenimente, conferinte,
  12. Cheltuieli privind studiile,
  13. Cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
  14. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
  15. Cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente.

  Sunt eligibile pentru achizitie urmatoarele mijloace de transport electrice sau hibride:

  1. Autoturisme
  2. Autobuze
  3. Microbuze
  4. Elevatoare
  5. Incarcatoare
  6. Autoutilitare
  7. Autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor incadrate in clasa G

  Finantarea Nerambursabila Prin Granturi Pentru Investitii, este:

  • 95% pentru Micro întreprinderi – Aport Beneficiar 5%
  • 90% pentru Intreprinderi mici – Aport Beneficiar 10%
  • 85% pentru Intreprinderi mijlocii – Aport Beneficiar 15%

  *Nota

  In cazul in care proiectul cuprinde lucrari de investitii privind imobilele, solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (cladire) unde se face investitia.

  In cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie sa se dovedeasca dreptul de a face investitii asupra cladirilor aflate in concesiune. Valabilitatea contractului de Concesiune trebuie sa acopere o perioada de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finantare;

  In cazul unui contract de inchiriere, sa aiba o valabilitate de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finant  Prin contractul de inchiriere trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii asupra cladirilor inchiriate.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Criterii de eligibilitate:

   Prin intermediul programului de Finantare Nerambursabila POC 4.1.1 Investitii In Activitati Productive, investitiile pot fi cuprinse intre 50.000 si 1.000.000 €, iar eligibile sunt IMM-urile care:

   1. Au avut activitate curenta/operationala desfasurata in anul 2019 si 2020;
   2. Au inregistrat in anul 2020 fata de anul 2019, o scadere a cifrei de afaceri cu cel putin 5%,
   3. Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare) in unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii de finantare;
   4. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instanțe judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala (se verifica pe baza cazierului judiciar, in etapa de contractare a proiectului);
   5. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecați de tip judecata pentru frauda, corupție, implicarea in organizații criminale sau in alte activitați ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
   6. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piața interna;
   7. Solicitantul nu este intreprindere in dificultate in anul 2019, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
   8. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finanțate in prezent, parțial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru acelesi activitaț
   9. Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minim trei ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
   10. Realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii doi ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
   11. Dispun de cofinantare proprie a proiectului

   Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat.

   Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

   Interesat de Masura 3 POC 4.1.1 ?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Domenii de Activitate Eligibile:

    Pot Obtine Finantarea Nerambursabila de pana la 1.000.000 Euro, Societatile Comerciale Care Au Autorizat La Momentul Depunerii Proiectului, Unul Dintre Codurile CAEN din clasele mentionate in continuare ( Lista Poate Suferi Modificari pana la momentul publicarii Ghidului Final):

    1. Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
    2. Clasa F – Construcții;
    3. Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
    4. Clasa H – Transport și depozitare;
    5. Clasa I – Hoteluri și restaurante;
    6. Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
    7. Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
    8. Clasa P– Învățământ;
    9. Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
    10. Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
    11. Clasa S – Alte activități de servicii.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

     Acte Necesare

     Documentele Necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, sunt:

     1. Copie CUI Societate, semnat si stampilat, cu mentiunea “ Conform cu Originalul”;
     2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – semnat si stampilat, cu mentiunea “ Conform cu Originalul”;
     3. CV-ul Asociatului / Administratorului;
     4. Certificat constatator informatii extinse;
     5. Certificat constatator + Bilant 2020 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul);
     6. Bilantul contabil pentru anul 2019  plus recipisa de la depunerea acestuia;
     7. Bilantul contabil pentru anul  2020, plus recipisa de la depunerea acestuia;
     8. Balanta pentru luna decembrie 2019;
     9. Balanta pentru luna decembrie 2020;
     10. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
     11. Registrul mijloacelor fixe;
     12. Extras Reges – prin screen;
     13. Registru Salariati din Revisal;
     14. Organigrama nenominala a societatii;
     15. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
     16. Contul IBAN al societatii;
     17. Lista produse / servicii vandute + preturi;
     18. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
     19. Tipul clientilor societatii  (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa;
     20. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.
     21. Descrierea activitatii pentru care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile.
     22. In cazul constructiilor – Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere
     23. Devizul general  si pe obiecte pentru proiectele de lucrari  intocmit conform HG 907/2016– daca este cazul

     Daca esti interesat de POC 4.1.1. - Investitii In Activitati Productive, trimite-ne mesajul tau!

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!