Ajutor De Minimis In Vederea Tranzitiei Catre Economia Circulara. Granturi de pana la 200.000 EurFiinanțare nerambursabila intre 15.000 si 200.000 euro per intreprindere.

Grant economia circulara

Esti interesat de conceptul de Economie Circulara? Consideri ca afacerea ta ar avea nevoie de unele echipamente noi si inca nu dispui de capital sufiecient pentru o investitie completa?

Intre 19 decembrie 2022 si 31 ianuarie 2023, Ministerul Economiei lanseaza un nou apel de proiecte care sa sprijine intreprinderile in vederea stimularii realizarii unor investitii in vederea tranzitiei catre economia circulara.

Finantare nerambursabila

Finantarea nerambursabila pentru programul de ajutor de minimis este:

 • Intre 15.000 si 200.000 euro per intreprindere;
 • Intre 15.000 si 100.000 euro pentru intreprinderile care efectuaeaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

In cadrul acestei scheme sunt finantate 85% din costurile eligibile, beneficiarii fiind obligati sa asigure o cofinantare de 15% din surse proprii.

Daca esti interesat De Programul De Finantare Nerambursabila ” Digitalizarea IMM-urilor”, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Care sunt intreprinderile care pot solicita finantare?

  Pot solicita finantare prin prezenta schema de ajutor de minimis, intreprinderile care:

  • Sunt inregistrati la ONRC in baza Legii societatilor nr. 31/1990 sau infiintati in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
  • Nu se afla in faliment, insolventa, dizolvare, lichidare, suspendare a activitatii, procedura de executare silita, reorganizare judiciara sau inchidere operationala;
  • Nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau bugetele locale, atestate prin certificate fiscal. Fac exceptie operatorii economici care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat;
  • Reprezentantul legal nu a fost supus condamnarii in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de judecata, pentru fapte in legatura cu profesia exercitata;
  • Nu se afla in dificultate;
  • Nu au beneficiat in ultimii 2 ani de ajutoare din surse europene sau din bugetul de stat care sa depaseasca cumulat 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor de marfuri in contul tertilor sau contra cost;
  • Pot sa asigure cofinantarea pentru implementarea proiectului;
  • Nu deruleaza activitati in domeniile exceptate de la finantare;
  • Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de minimis sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate si ajutorul integral recuperate, inclusiv dobanda de recuperare aferenta conform prevederilor legale in vigoare;
  • Atunci cand o intreprindere care efectueaza transportul rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost desfasoara si alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de euro, in cazul acelei intreprinderi se aplica plafonul de 200.000 euro daca se prezinta documentele contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   CAEN-urile eligibile

   Sunt eligibili pentru a solicita finantare, intreprinderile care isi desfasoara activitatea conform CAEN:

   • 11 Fabricarea bauturilor
   • 12 Fabricarea produselor din tutun
   • 13 Fabricarea produselor textile
   • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
   • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei;
   • prepararea si vopsirea blanurilor
   • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si
   • din alte materiale vegetale impletite
   • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
   • 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
   • 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice
   • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
   • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
   • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
   • 24 Industria metalurgica
   • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
   • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
   • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
   • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente
   • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
   • 30 Fabricarea altor mijloace de transport
   • 31 Fabricarea de mobila
   • 32 Alte activitati industriale
   • 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
   • 3831 Demontarea/Dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
   • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
   • 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
   • 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
   • 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
   • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
   • 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
   • 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
   • 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
   • 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc

   Cheltuieli eligibile

   Solicitantii pot sa achizitioneze, in baza schemei:

   • Terenuri si constructii (cumparare sau inchiriere) pentru infiintarea/dotarea/modernizarea laboratoarelor de testare pentru materiale si produse rezultate,din activitati de economie circulara, pentru infiintarea/dotarea centrelor de reparatii si reconditionare a bunurilor, extinderea activitatilor de reciclare a deseurilor, realizarea de centre de colectare si valorificare a produselor din lana, in, canepa, textile, rezultate si aplicarea principiilor economiei circulare, introducerea/extinderea productiei produselor care nu contin plastic, alternative la produsele din plastic de unica folosinta, introducerea/extinderea productiei de ambalaje care nu contin plastic;
   • Utilaje, masini, echipamente, instalatii tehnologice (trebuie sa fie noi);
   • Brevete, licente, know-how, marci comerciale, alte drepturi de proprietate intelectuala;
   • Costuri salariale estimate care rezulta din crearea de locuri de munca in urma investitiei realizate. Acestea sunt eligibile daca locurile de munca nou-create sunt create dupa depunerea cererii de finantare si demararii proiectului si sunt ocupate de persoane angajate in baza unui contract de munca nedeterminat.
   Interesat de Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Cum colaboram

    Pasii pe care ii urmam elaboarea si implementarea proiectului sunt:

    1. Obtinerea ofertelor pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati;
    2. Crearea contului in aplicatia Ministerului;
    3. Intocmirea Anexelor specifice programului;
    4. Transmiterea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei on-line;
    5. Intocmirea raspunsului la orice solicitare de clarificari transmisa de Minister;
    6. Intocmirea documentelor specifice pentru obtinerea creditului punte, necesar pentru efectuarea achizitiilor;
    7. Implementarea proiectului (dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila cu ministerul). Elaborarea caietelor de sarcini si a cererilor de oferta, desemnarea castigatorilor, intocmirea dosarului aferent platilor ce vor fi efectuate de catre banca partenera ministerului, etc;
    8. Monitorizarea proiectului o perioada de 3 ani de zile, dupa efectuarea tuturor achizitiilor (platilor) mentionate in planul de afaceri.
    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

     Call Now Button