Grant Pentru Sectorul Cultural Independent din Romania – Finantare 2023 Pana La 200.000 EuroGrant Pentru Sectorul Cultural Independent 2023

Grant Cultura 2023.

Grant Pentru Sectorul Cultural Independent 2023  Finantare Nerambursabila Pana La 200.000 Euro

Programul de Finantare Nerambursabila “Grant Cultural”, se va lansa in data de 01.11.2023 si va ramane deschis pana la data de 04.12.2023.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenta dintre cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020 și cifra de afaceri obținuta din activitatea eligibilă aferentă anului 2019. Valoarea Finantarii Nerambursabile reprezinta 20% din diferenta rezultata, dar nu mai mult de 200.000 Euro.

Daca esti interesat de Grantul Culturam 2023 asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Finantare Grant Cultural

  Finantare Nerambursabila Grant Cultural 2023

  Finantarea Nerambursabila este de 20%, dar nu mai mult de 200.000 Euro – din diferenta rezultata dintre cifra de afaceri obtinuta in anul 2019 si cifra de afaceri in anul 2020.

  In cazul codurilor CAEN 4791 si 7990, baza de calcul este limitata la intermedierea vanzarii de bilete on-line pentru evenimentele culturale si/sau artistice,  procentul de 20% raportandu-se la valoarea comisionului incasat in anul 2019 si valoarea comisionului incasat in anul 2020.

  In cazul codurilor CAEN 4690 si 4761, baza de calcul este limitata exclusiv la vanzarea cartilor realizata prin librarii operate in spatii fizice accesibile publicului larg, procentul de 20% raportandu-se la cifra de afaceri obtinuta acestei categorii de vanzari in anul 2019 si cifra de afaceri obtinuta acestei categorii de vanzari pentru anul 2020.

  Baza de calcul a ajutorului, va trebui sa fie certificata si asumata fie de catre un Expert Contabil membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, fie de catre un Auditor Financiar sau o Societate de Audit Autorizata in Romania, care sunt membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Firme Eligibile

   Beneficiari Eligibili Pentru Grantul Cultural

   • IMM-urile
   • Organizatiile Neguvernamentale ( Asociatiile / Fundatiile )

   Pot aplica pentru accesarea programului, firmele care

   • Nu se afla in insolventa, in temeiul legislatiei nationale, la momentul inscrierii in cadrul schemei;
   • Au depus situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate;
   • Au depus situatiile financiare anuale aferente anilor 2019, 2020, 2021 si 2022 la institutiile fiscale abilitate.
   Interesat deApel PRSE/1.6/A.1/1/2023?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Documente Necesare

    Documente Necesare Pentru Accesarea Grantului Cultural

    Societati Comerciale

    1. CUI-ul societatii
    2. BI/CI/pasaport reprezentant legal
    3. Raport de expertiza contabila, semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit, semnat electronic de auditorul financiar
    4. Anexa la Raportul de expertiza contabila / Raportul de audit privind baza de calcul al ajutorului de minimis denumita in continuare Anexa la Raport (anexa nr. 3);
    5. Certificatul de inregistrare fiscala;
    6. Certificat Constatator care prezinta starea la zi a societatii si cuprinde urmatoarele informatii: denumirea (firma), emblema, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare, identificator unic la nivel european, starea firmei, forma juridica, sediul social/ profesional, durata de functionare, obiectul de activitate – domeniul si activitatea principala, capitalul social (subscris si varsat), numarul sivaloarea partilor sociale, asociatii, datele de identificare, numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, participarea la capitalul social si la profit si pierdere (pentru societatile cu raspundere limitata, in comandita simpla sau in nume colectiv), administratorii/ membrii consiliului de administratie si directorii (in sistemul unitar)/ membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului (in sistemul dualist), datele de identificare si durata mandatului cu puterile conferite, cenzorii/ auditorii financiari, sediile secundare, activitati si sedii autorizate, indicatorii din situatiile financiare anuale, alte mentiuni referitoare la masuri asiguratorii si condamnari penale;
    7. Dovada depunerii situatiilor financiare 2019, 2020, 2021, 2022.
    8. Certificat de Atestare Fiscala

    ONG-uri

    1. Extras din Registrul special al asociatiilor si fundatiilor care prezinta starea la zi a organizatiei;
    2. BI/CI/pasaport reprezentant legal
    3. Raport de expertiza contabila, semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit, semnat electronic de auditorul financiar
    4. Anexa la Raportul de expertiza contabila / Raportul de audit privind baza de calcul al ajutorului de minimis denumita in continuare Anexa la Raport
    5. Dovada depunerii situatiilor financiare 2019, 2020, 2021, 2022
    6. Certificatul de inregistrare fiscala
    7. Prin completarea cererii de finantare Solicitantii isi iau angajamentul de plata cu prioritate a obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, existente la momentul acordarii ajutorului, pâna la expirarea termenului de 6 luni de la data fiecarei plati a ajutorului de minimis acordat de furnizor, angajamentul privind mentinerea activitatii pentru care a solicitat finantare cel putin 6 luni de la data ultimei plati, isi vor asuma pe propria raspundere ca respecta obligatiile prevazute in contractul de finantare
    8. Certificat de Atestare Fiscala

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Grantul Cultural?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Activitati Eligibile

     Pot accesa programul de finantare Grant Cultural 2023, Firmele / Fundatiile / ONG-urile, care isi desfasoara activitatea conform urmatoarelor coduri CAEN:

     • 1820 – Reproducerea inregistrarilor
     • 4690 – Comert cu ridicata nespecializat* – limitat exclusiv la vânzarea cartilor, realizata prin librarii specializate, operate in spatii fizice accesibile publicului larg.
     • 4761 – Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate* – limitat exclusiv la vânzarea cartilor, realizata prin librarii specializate, operate in spatii fizice accesibile publicului larg.
     • 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet* – limitat la intermedierea vânzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice
     • 5811 – Activitati de editare a cartilor
     • 5911 – Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
     • 5912 – Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
     • 5913 – Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
     • 5914 – Proiectia de filme cinematografice
     • 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
     • 7420 – Activitati fotografice
     • 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica* – limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice
     • 8552 – Invatamânt in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
     • 9001 – Activitati de interpretare artistica (spectacole)
     • 9002 – Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
     • 9003 – Activitati de creatie artistica
     • 9004 – Activitati de gestionare a salilor de spectacole
     • 9101 – Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
     • 9102 – Activitati ale muzeelor
     • 9103 – Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button