Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Prin Interventia 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri Zona Centru – Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si SibiuFiinanțare nerambursabila de pana la 1.500.000 de Euro.

1.4.1. Centru_395x400

Alege Reiden Business Consulting si ai Consultantul Tau Dedicat Pentru Accesarea Programului Interventia 1.4.1. Investitii Tehnologice in IMM-uri

Acest apel de proiecte este dedicat sprijinirii microintreprinderi din mediul urban, intreprinderi mici şi intreprinderi mijlocii atat din mediul urban cat si rural care isi desfasoara activitatea în regiunea de dezvoltare Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

Acest program de finantare poate fi accesat de societatile comericiale care au fost infiintate inainte de 03.01.2022 si care inregistreaza fie la data depunerii cererii de finantare un numar de minim 3 anagajati sau in anul anterior conform bilantului depus figureaza cu un numar mediu de 3 anagajati, precum si faptul ca a inregistrat profit din exploatare mai mare de 0 lei.

Daca esti interesat de Programul PR Centru 1.4.1 – 1.500.000 € Finantare Nerambursabila asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Valoare Finantare Nerambursabila

  Prin intermediul programului Interventia 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri, se poate solicita acordarea  unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 250.000 Euro si pana la 1.500.000 Euro.

  Programul permite si cheltuieli de minimis ( detaliate mai jos), in limita a maxim 20 % din valoarea finantarii nerambursabile, insa nu mai mult de 200.000 €.

  Procent Finantare Minister  Si Cofinantare Beneficiar in functie de Locatia de Implementare si Categoria Societatii

  Microintreprinderi din mediul Urban  si Intreprinderi Mici din mediul Urban sau Rural din judetele

  1. Alba – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 30%
  2. Brasov – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
  3. Covasna – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
  4. Harghita – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
  5. Mures – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 30%
  6. Sibiu – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%

  Intreprinderi Mijlocii din mediul Urban sau Rural din  judetele

  1. Alba – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 30%
  2. Brasov – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%
  3. Covasna – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%
  4. Harghita – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%
  5. Mures – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
  6. Sibiu – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Cheltuieli Eligibile:

   Achizitii Eligibile prin Interventia 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri din zona Centru

   1. Achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, si investitii in spatiile de productie/prestare servicii aferente, in vederea imbunatatirii capacitatilor tehnice ale IMM-urilor;
   2. Investitii in noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala, micro/nanoelectronica, nanotehnologii, fotonica, materialele avansate, biotehnologia industriala si tehnologiile de fabricare avansate, etc;
   3. Investitii in noi tehnologii in scopul imbunatatirii serviciilor;
   4. Investitii in tehnici avansate de productie, investitii in achizitionarea unor brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, sau solutii tehnice ne-brevetate si valorificarea rezultatelor cercetarii;
   5. Achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, precum si investitii in construirea/extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii aferente, care sa deserveasca inclusiv valorificarea rezultatelor din activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de catre imm-uri. Se vor avea in vedere inclusiv investitii in active corporale si necorporale in legatura cu modernizarea industriala pentru sectoarele de specializare inteligenta, design industrial, inclusiv inovare bazata pe design, customizare de masa (imprimare 3d, manufacturare digitala directa).

   Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, o investitie initiala in active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale). Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale

   Cheltuieli eligibile prin Minimis – maxim 20% din valoarea finantarii nerambursabile, dar nu mai mult de 200.000 Euro:

   1. Servicii de consultanta
   2. Servicii de proiectare si asistenta tehnica
   3. Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
   4. Activitati de cooperare teritoriala
   5. Activitatile de publicitate si informare aferente proiectului
   6. Audit financiar extern al proiectului
   7. Instruirea Angajatilor – activitatea vizeaza instruirea angajatilor IMM_urilor beneficiare ale programului si care dobandesc Certificat De Atestare A Competentelor Profesionale pentru Specializare Inteligenta, Tranzitie Industriala si Antreprenoriat.
   8. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii finantabile prin ajutor de minimis.

   In cadrul acestui apel se poate finanta achizitia de active corporale si necorporale care se refera la investitii in procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor in IMM-uri, cum ar fi, spre exemplu:

   1. Crearea si realizarea de produse a caror durabilitate, posibilitati de reparare, de reutilizare, de modernizare si reciclare, sunt crescute
   2. Proiectarea si realizarea de produse sustenabile care sunt obtinute cu un consum mai redus de energie, cu o durata de viata mai indelungata, care pot fi reparate si care genereaza mai putine deseuri;
   3. Investitii in capacitati menite sa asigure recuperarea produselor in vederea reutilizarii, repararii si remanufacturarii.
   4. Utilizarea in cadrul intreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operational sau recuperarea si redirectionarea acestora pentru reutilizare catre alte intreprinderi
   5. Adoptarea tehnologiilor ecologice si integrarea acestora in procesul de productie coroborata cu implementarea unui sistem de management ecologic in oricare etapa din fluxul tehnologic si in procesul de aprovizionare cu materii prime si materiale
   6. Investitii pentru reducerea, prevenirea, pregatirea in vederea reutilizarii, valorificarea materiala si reciclarea deseurilor generate de beneficiar;
   7. Investitii care imbunatatesc utilizarea eficienta a resurselor prin oricare dintre metodele urmatoare:
    1. O reducere neta a resurselor consumate pentru a obtine acelasi volum al productiei;
    2. Inlocuirea materiilor prime principale cu materii prime secundare (reutilizate sau reciclate) sau cu materii prime secundare recuperate
    3. Inlocuirea materiilor prime din surse fosile cu biomaterii prime;
   8. Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finant Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; energia geotermala.
   9. Cresterea “continutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând in acelasi timp performanta si siguranta acestuia, inclusiv prin implementarea sau imbunatatirea sistemului de reciclare selectiva
   10. Instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului si controlului in materie de mediu si energie ale cladirii, in special pentru a spori gradul de pregatire pentru solutii inteligente, inclusiv cablajul intern pasiv sau cablajul structurat pentru retelele de date si partea auxiliara a retelei pasive de pe proprietatea careia ii apartine cladirea, dar excluzând cablajul pentru retelele de date din afara proprietatii;
   11. Adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, inclusiv pentru producerea de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon sau de combustibili sintetici pe baza de energie cu emisii scazute de dioxid de carbon.
   12. Digitalizarea informatiilor referitoare la produse prin introducerea pasapoartelor sau etichetelor digitale care ar putea furniza informatii cu privire la originea, compozitia produsului din care sa rezulte continutul de materiale reciclate, posibilitatile de reparare si demontare ale acestuia, precum si cu privire la cum va fi eliminat in momentul scoaterii sale din uz – posibilitatea de reciclare.

   Daca esti interesat de Programul PR Centru 1.4.1 – 1.500.000 € Finantare Nerambursabila asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Firme Eligibile

    Pot accesa programul de finantare nerambursabila Interventia 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri, IMM-urile care:

    1. Isi desfasoara activitatea in judetele  Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
    2. Au autorizat  codul CAEN pentru care se doreste accesarea programului, la data depunerii cererii de finantare nerambursabila. In cazul in care cererea de finantare presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declatratia unica) sa inregistreze cel mai devreme pâna la prima plata a ajutorului regional pentru investitii acordat, dar fara a depasi data finalizarii implementarii proiectului, locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa CAEN vizata de investitie, la locul de implementare
    3. Au desfasurat activitatea pe durata a cel putin a unui an fiscal  integral, nu au avut activitatea suspendata temporar oricând in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si au inregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau in anul 2019.
    4. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau Societatea are cel putin 3 salariati cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
    5. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), si-a suspendat activitatea economica
    6. Nu este subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna
    7. Nu se afla in dificultate
    8. Nu a fost gasit vinovata, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
    9. Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare;

    Aspecte Importante

    Alte mentiuni specifice programului de finantare Interventia1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri

    1. Pentru investitiile care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantii trebuie sa faca dovada existentei unuia dintre urmatoarele drepturi asupra imobilului (teren si cladire):
    • drept de proprietate privata;
    • drept de concesiune asupra unui bun apartinând proprietatii publice;
    • drept de superficie asupra terenului pe care urmeaza a se edifica o constructie obiect al proiectului.
    1. Pentru investitiile care nu includ lucrari de constructie ce sunt supuse autorizarii, solicitantii trebuie sa faca dovada existentei unuia dintre urmatoarele drepturi asupra imobilului (teren si cladire):
    • drept de proprietate privata;
    • drept de concesiune;
    • drept de superficie asupra terenului pe care este edificata o constructie ;
    • drept de uzufruct;
    • drept de folosinta rezultat dintr-un contract de imprumutul de folosinta (comodat) sau contract de inchiriere/locatiune;
    1. Pentru proiectele care vizeaza lucrari de construire pentru care este necesara obtinerea Autorizatiei de construire) Imobilul ce face obiectul proiectului (terenul si /sau cladirea) indeplineste cumulativ, incepând cu data depunerii cererii de finantare, urmatoarele conditii (solicitantul va completa in acest sens Anexa 2 – Declaratie unica):
    • Nu este afectat de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului, respectiv:
    • Nu este afectat de limite ale dreptului detinut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului.
    • Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului in conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
    • Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
    • Este liber de sarcini si interdictii in sensul in care nu exista niciun act sau fapt juridic care impiedica sau limiteaza, total sau partial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul il detine in scopul implementarii proiectului.
    • Este liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului
    1. In cadrul etapei contractuale, solicitantul va prezenta dovada capacitatii financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/contract de credit emise de o institutie de credit).

    Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin valoarea contributiei proprii la costurile eligibile si neeligibile, mai putin TVA aferent proiectului.

    1. Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt indeplinite cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    • obiectul proiectului consta exclusiv in realizarea de lucrari de constructie;
    • obiectul proiectului vizeaza doar investitii in active necorporale;
    • proiectul include doar investitii in procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor in IMM-uri;
    • proiectul vizeaza doar cheltuieli eligibile finantate prin componenta de minimis Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect si sunt necesare si intrinsec legate de realizarea respectivei investitii init Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii!
    • Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 si 5590 sunt eligibile doar activitatile care NU se refera nemijlocit la cazare sau facilitati de servirea mesei si bauturilor.
    • NU sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor in IMM-uri.
    Interesat de Programul PR Centru 1.4.1?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Domenii de activitate:

     Activitatile Eligibile in cadrul programului, sunt:

     1 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107
     2 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor 1310
     3 Producția de țesături 1320
     4 Finisarea materialelor textile 1330
     5 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1391
     6 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1392
     7 Fabricarea de covoare și mochete 1393
     8 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1394
     9 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 1395
     10 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1396
     11 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399
     12 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411
     13 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 1412
     14 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413
     15 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414
     16 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419
     17 Fabricarea articolelor din blană 1420
     18 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431
     19 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte. 1439
     20 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511
     21 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512
     22 Fabricarea încălţămintei 1520
     23 Tăierea și rindeluirea lemnului 1610
     24 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 1621
     25 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622
     26 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1623
     27 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624
     28 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

     Excepție

     1629.21 Plută naturală prelucrată primar; deşeuri de plută

     1629
     29 Fabricarea hârtiei și cartonului 1712
     30 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721
     31 Tipărirea ziarelor 1811
     32 Alte activități de tipărire n.c.a 1812
     33 Servicii pregătitoare pentru pre-tipărire 1813
     34 Legătorile și servicii conexe 1814
     35 Reproducerea înregistrărilor 1820
     36 Fabricarea gazelor industrial 2011
     37 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor 2012
     38 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

     Excepție:

     2013.1 Uraniu îmbogăţit şi plutoniu; uraniu sărăcit şi thoriu; alte elemente

     radioactive

     2013.61 Izotopi n.c.a. şi compuşi izotopici (inclusiv apă grea)

     2013
     39 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

     Excepție

     2014.1 Hidrocarburi şi derivatele lor

     2014
     40 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase 2015
     41 Fabricarea materialelor plastice in forme primare 2016
     42 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare 2017
     43 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 2020
     44 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 2030
     45 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere 2041
     46 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 2042
     47 Fabricarea cleiurilor 2052
     48 Fabricarea uleiurilor esentiale 2053
     49 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059
     50 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 2060
     51 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110
     52 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120
     53 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2211
     54 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219
     55 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilurilor din material plastic 2221
     56 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222
     57 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223
     58 Fabricarea altor produse din material plastic 2229
     59 Fabricarea sticlei plate 2311
     60 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 2312
     61 Fabricarea articolelor din sticla 2313
     62 Fabricarea fibrelor din sticla 2314
     63 Fabricarea de sticlarie tehnica 2319
     64 Fabricarea de produse refractare 2320
     65 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica 2331
     66 Fabricarea cărămizilor, tiglelor si a altor produse pentru construcții, din argila arsa 2332
     67 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 2341
     68 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 2342
     69 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica 2343
     70 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica 2344
     71 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349
     72 Fabricarea cimentului 2351
     73 Fabricarea varului si ipsosului 2352
     74 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2361
     75 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2362
     76 Fabricarea betonului 2363
     77 Fabricarea mortarului 2364
     78 Fabricarea produselor din azbociment 2365
     79 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 2369
     80 Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei 2370
     81 Fabricarea de produse abrasive 2391
     82 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a 2399
     83 Trefilarea firelor la rece 2434
     84 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2511
     85 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512
     86 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzirea central 2521
     87 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529
     88 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzirea centrală) 2530
     89 Tratarea și acoperirea metalelor 2561
     90 Operațiuni de mecanică general 2562
     91 Fabricarea articolelor de feronerie 2572
     92 Fabricarea uneltelor 2573
     93 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2592
     94 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2593
     95 Fabricarea altor articole din metal n.c.a 2599
     96 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611
     97 Fabricarea altor componente electronice 2612
     98 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 2620
     99 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2630
     100 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640
     101 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651
     102 Producția de ceasuri 2652
     103 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 2660
     104 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 2670
     105 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2680
     106 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii 2711
     107 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii 2712
     108 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720
     109 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731
     110 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice 2732
     111 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 2733
     112 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740
     113 Fabricarea altor echipamente electrice 2790
     114 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 2811
     115 Fabricarea de motoare hidraulice 2812
     116 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813
     117 Fabricarea de articole de robinetărie 2814
     118 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2815
     119 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821
     120 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulate 2822
     121 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824
     122 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825
     123 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare general 2829
     124 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830
     125 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841
     126 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849
     127 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892
     128 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului. 2893
     129 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894
     130 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895
     131 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896
     132 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2899
     133 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910
     134 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 2920
     135 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2931
     136 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2932
     137 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3030
     138 Fabricarea de motociclete 3091
     139 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092
     140 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3101
     141 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102
     142 Fabricarea de saltele și somiere 3103
     143 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109
     144 Fabricarea instrumentelor musicale 3220
     145 Fabricarea articolelor pentru sport 3230
     146 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240
     147 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250
     148 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299
     149 Repararea articolelor fabricate din metal 3311
     150 Repararea maşinilor 3312
     151 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313
     152 Repararea echipamentelor electrice 3314
     153 Repararea şi întreținerea aeronavelor şi navelor spațiale 3316
     154 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320
     155 Captarea, tratarea si distribuția apei 3600
     156 Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4120
     157 Lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor 4211
     158 Lucrari de construcții a cailor ferate de suprafata si subterane 4212
     159 Construcția de poduri si tuneluri 4213
     160 Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
     161 Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 4222
     162 Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 4299
     163 Lucrari de demolare a construcțiilor 4311
     164 Lucrari de pregatire a terenului 4312
     165 Lucrari de foraj si sondaj pentru construcții 4313
     166 Lucrari de instalatii electrice 4321
     167 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 4322
     168 Alte lucrari de instalatii pentru construcții 4329
     169 Lucrari de ipsoserie 4331
     170 Lucrari de tamplarie si dulgherie 4332
     171 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 4333
     172 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4334
     173 Alte lucrari de finisare 4339
     174 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcții 4391
     175 Alte lucrari speciale de construcții n.c.a. 4399
     176 Intretinerea si repararea autovehiculelor 4520
     177 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar 5510
     178 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520
     179 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530
     180 Alte servicii de cazare 5590
     181 Activități de editare a cărților 5811
     182 Activități de editare de ghiduri, compedii, liste de adrese și similar 5812
     183 Activități de editare a ziarelor 5813
     184 Activități de editare a revistelor și periodicelor 5814
     185 Alte activități de editare 5819
     186 Activități de editare a jocurilor de calculator 5821
     187 Activități de editare a altor produse software 5829
     188 Activități producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5911
     189 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912
     190 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5913
     191 Proiecția de filme cinematografice 5914
     192 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 5920
     193 Activități de difuzare a programelor de radio 6010
     194 Activități de difuzare a programelor de televiziune 6020
     195 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client) 6201
     196 Activități de consultanță în tehnologia informației 6202
     197 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul 6203
     198 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6209
     199 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311
     200 Activități ale portalurilor web 6312
     201 Activități ale agențiilor de știri 6391
     202 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 6399
     203 Activități de arhitectura 7111
     204 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceste 7112
     205 Activităţi de testare şi analize tehnice 7120
     206 Activități ale agențiilor de publicitate 7311
     207 Servicii de reprezentare media 7312
     208 Activități de design specializat 7410
     209 Activități fotografice 7420
     210 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7430
     211 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7490
     212 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7990
     213 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii) 8552
     214 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559
     215 Activități de asistență spitalicească 8610
     216 Activități de asistență medicală general 8621
     217 Activități de asistență medicală specializată 8622
     218 Activități de asistență stomatologică 8623
     219 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690
     220 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8710
     221 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720
     222 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8790
     223 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810
     224 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8891
     225 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a. 8899
     226 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9001
     227 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002
     228 Activități de creație artistică 9003
     229 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9004
     230 Activitățile ale bibliotecilor și arhivelor 9101
     231 Activități ale muzeelor 9102
     232 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9103
     233 Activități ale bazelor sportive 9311
     234 Alte activități recreative și distractive n.c.a 9329
     235 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511
     236 Repararea echipamentelor de comunicaţii 9512
     237 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc 9521
     238 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 9523
     239 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525
     240 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a 9529
     241 Activităţi de întreţinere corporală 9604
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button