Programul National Multianual de MicroindustrializareFonduri guvernamentale pentru productie de pana la 450.000 lei

minacciolo_furniture_storia_principale_0
Program guvernamental pentru societati care au cel putin 2 ani

Prin acest Program de Finantare Nerambursabila  se pot realiza investitii de pana la 450.000 lei, in echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, achizitie spatii de productie/prestari servicii etc.

Procentul de finantare nerambursabila este de 90%.

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele CATEGORII ELIGIBILE:

 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri;
 • Echipamente IT tehnica de calcul;
 • Achizita de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Realizare website;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie
 • Achizitionarea de instalat ii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii;
 • Consultanta;

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Pot beneficia de prevederile Programului societatile care se incadreaza i n categoria intreprinderilor mici sau mijlocii intr-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau intreprinderilor mijlocii in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare  sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
 • au capital social integral privat;
 • asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au cel putin 2 exercitii financiare incheiate la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale implementate prin OTIMMC, in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare);
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
– Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 450.000 lei/beneficiar;
– Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?