Panouri Fotovoltaice Persoane Fizice. Programul Casa Verde 2023Fiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Panouri Fotovoltaice Persoane Fizice. Programul Casa Verde 2023

Acceseaza Programul Casa Verde 2023/ Panouri Fotovoltaice Persoane Fizice si beneficiaza de finantarea nerambursabila de 20.000 Lei.

Beneficiaza de finantarea nerambursabila de 20.000 Lei,  solicitantul persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. Este persoana fizica cu domiciliul in Romania;
2. Nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare;
3. Domiciliaza la adresa unde se va implementa proiectul;

4. Este proprietar al imobilului-constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, este proprietar/detine un drept de folosinta si asupra imobilului-teren, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; nu este eligibil solicitantul al carui drept de proprietate asupra imobilului constructie si/sau teren este inscris provizoriu in cartea funciara;

5. Imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia cazului in care este afectat de o ipoteca imobiliara; de asemenea, destinatia constructiei, asa cum reiese din extrasul de carte funciara, este doar pentru locuinta sau anexe care o deservesc;

6. Se obliga sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor inregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice si verificarii sistemului de panouri fotovoltaice finantat;

7. Nu este eligibil, dar fara a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietati comune si proprietati individuale, sub forma de bloc/condominiu, cu mai mult de doua apartamente

Daca esti interesat De Programul Panouri Fotovoltaice Persoane Fizice, Casa Verde 2023 asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Nu este eligibil solicitantul:

  Nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devalmasii care:

  1. A/au beneficiat de finantare in cadrul programului derulat in temeiul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un imobil inscris in aceeasi carte funciara ca cel pentru care solicita finantare;
  2. A/au incheiat contract de finantare cu AFM aflat in vigoare, in baza unei cereri de finantare aprobate anterior in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala,aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un imobil inscris in aceeasi carte funciara ca cel pentru care solicita finantare;
  3.  Urmeaza sa incheie cu AFM, in baza unei cereri de finantare aprobate anterior in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de  energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprimministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, contract de finantare pentru un imobil inscris in aceeasi carte funciara ca cel pentru care solicita finantare.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Beneficiaza de finantare:

   Beneficiaza de finantare solicitantul unitate de cult care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

   1. Nu are obligatii restante la bugetul de stat si bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare;
   2. Se obliga sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor inregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice si verificarii sistemului de panouri fotovoltaice finantat;
   3. Se obliga sa respecte legislatia in domeniu privind livrarea surplusului in sistemul energetic national.
   4. Solicitantii prevazuti la alin (1) si (2) completeaza si isi asuma in aplicatie declaratiile prevazute in anexa nr. 3 la prezentul ghid

   Criterii de eligibilitate

   Criterii de eligibilitate a proiectului si cerinte tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice:

   1. Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat in reteaua nationala de distributie.
   2. Pentru solicitantul persoana fizica este eligibil proiectul care se implementeaza la adresa mentionata ca domiciliu in cartea de identitate.
   3. Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice ale carui componente sunt noi.
   4. Prin program se finanteaza instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalata de minimum 3 kW.
   5. Sistemul de panouri fotovoltaice va avea urmatoarele componente principale:

   • Panouri fotovoltaice – cu o putere insumata instalata de minimum 3 kw;
   • Invertor – putere instalata – minimum 3,0 kw;
   • Structura de sustinere a sistemului – capabila sa sustina tot sistemul si adaptata zonei unde va fi instalata;
   • Tablou electric curent continuu/curent alternativ – pentru racordul la instalatia existenta;
   • Instalatia de legare la pamant;
   • Sistemul de protectie contra descarcarilor atmosferice.

   6. Sistemul de panouri va asigura, prin unul sau mai multe componente ale sale, urmatoarele functionalitati:

   • Stocarea informatiilor privind cantitatea de energie electrica produsa, pe o perioada de cel putin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;
    Colectarea de la distanta a informatiilor prevazute la lit. A), precum si transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
   • Compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip api, identificand datele dupa un serial din teren catre o baza de date ce permite un numar ridicat de operatiuni de interogare pe secunda pentru a face fata cerintelor de raportare automata si manuala.

   7. Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor fi certificate de un organism acreditat in conformitate cu SREN/ISO 17065.
   8. Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor respecta urmatoarele conditii minime:

   • panourile fotovoltaice trebuie: sa respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 si SREN/IEC 61730; sa aiba garantie privind deprecierea puterii – peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 de ani; invertorul trebuie sa respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109.
   Interesat de Casa Verde 2023 – Panouri Fotovoltaice Persoane Fizice?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Documente necesare:

    Documente necesare solicitantului in vederea aprobarii:

    1. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data inscrierii in aplicatie;
    2. Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al ministerului finantelor, in termen de valabilitate la data inscrierii in aplicatie;
    3. Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, in termen de valabilitate la data inscrierii in aplicatie;
    4. Extras de carte funciara, nu mai vechi de 60 de zile la data inscrierii in aplicatie, din care sa rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului constructie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicita finantarea; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, in plus fata de extrasul de carte funciara aferent constructiei,
    5. Extras de carte funciara, nu mai vechi de 60 de zile la data inscrierii in aplicatie, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren; acesta poate fi obtinut de solicitant si in format electronic;
    6. Copia cartii funciare colective, din care sa rezulte maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara care adunate sa fie egale cu 1 (un) intreg, in cazul imobilelor-constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Casa Verde 2023?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documentele necesare pentru unitatile de cult sunt:

     1. Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor, in termen de valabilitate la data inscrierii in aplicatie;
     2. Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data inscrierii in aplicatie;
     3. Extras de carte funciara, nu mai vechi de 60 de zile la data inscrierii in aplicatie, din care sa rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului constructie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicita finantarea; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, in plus fata de extrasul de carte funciara aferent constructiei, extras de carte funciara, nu mai vechi de 60 de zile la data inscrierii in aplicatie, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren; acesta poate fi obtinut de solicitant si in format electronic.
     4. Documentele incarcate la momentul inscrierii in aplicatie nu v

     Perioada derularii programului:

     Perioada derularii programului de finantare:

     • 19  – 23 mai 2023  zona Bucuresti Ilfov
     • 24 – 26 mai 2023 judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu
     • 29 – 31 mai 2023 judetele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui
     • 6 – 8  iunie 2023 judetele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş
     • 9 – 13 iunie 2023 judetele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea
     • 14 – 16 iunie 2023 judetele  Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman
     • 19 – 21 iunie 2023 judetele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea
     • 22 – 26 iunie 2023 judetele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş
     • 27 – 29 iunie 2023 – Unitatile de Cult din toata Tara
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button