PNDR 16.4A – Fonduri UE pentru cooperarea intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicolFinantare Nerambursabila de pana la 100.000 de Euro pentru investitii in cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol

PNDR-16.4a
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Finantare Nerambursabila de pana la 100.000 Euro pentru parteneriate incheiate intre fermieri si organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, unitati de agreement si de alimentatie publica.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt:

 • Studii/planuri (studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing.)
 • Costurile de functionare a cooperarii (cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor; onorarii ale personalului; cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.)
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare

Cere sa fii sunat de un consultant!

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 100.000 Euro/proiect.

 

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili sunt reprezentanti de PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura:

 • Fermieri (persoane fizice si / sau entitati cu forma de organizare juridica);
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Conditii:

 1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 2. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;
 3. Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare;
 4. Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse.
 5. Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de defasurare sau finalizat;
 6. Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite conform legislatiei.
 7. Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferenta Cadrului National de Implementare STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand culturile in sere si solarii).
 8. Partenerii care sunt GP /Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa aferenta Cadrului National de Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand culturile in sere si solarii).

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!