PNDR 4.1.A – Fonduri nerambursabile de pana la 1.050.000E in exploatatii pomicoleInvestitii in exploatatii pomicole

livada
Fonduri Europene pentru Investitii in Exploatatii Pomicole

Prin Submasura 4.1.A „Investitii in exploatatii pomicole” se pot realiza investitii pentru dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea / modernizarea si/sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de exploatatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor  ocupate de pepiniere pomicole. Fermele mici pot obtine 100.000 Euro pentru achizitiile simple si pana la 300.000 Euro pentru investitii in activitatea de productie ( utilaje, infiintare, reconversie). Fermele medii pot obtine pana la 200.000 Euro pentru achizitii simple si pana la 600.000 Euro pentru investitii in activitatea de productie ( utilaje, infiintare, reconversie). Fermele mari pot obtine pana la 250.000 Euro  pentru achizitii simple si pana la 750.000 Euro pentru investitii in activitatea de productie ( utilaje, infiintare, reconversie).

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare,sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
 • infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si
  ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile;
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, inclusiv
  echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv.
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:
  • Autoizoterme (cu frig sau fara);
  • Rulote si autorulote alimentare.

Aceste mijloace de transport pot fi utilizate dupa caz, pentru transportul materiei prime,
comercializarea produselor agricole primare, a produselor conditionate si/sau procesate, cu conditia respectarii definitiei lantului scurt. Intensitatea sprijinului aplicabila acestor mijloace de transport este cea aferenta submasurii 4.2a.

 • amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte
  activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol);
 • infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea -crearea conceptului, creare marca inregistrata/brand se va face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro;

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprinderi individuale II
 • Intreprinderi familiale IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetaredezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Composetsorate, obstile si alte forme associative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grupuri de producatori care deserves intereselor membrilor care au calitatea de fermieri

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Prin Submasura 4.1a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pâna la maximum 90%, astfel:

Ferme mici 8.000 – 11.999 SO – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 100.000 € pentru achizitii simple;
 • 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
 • 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Ferme medii 12.000 – 250.000 SO – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
 • 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire și material de plantare fructifer – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

Ferme mari > 250.000 SO – Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 250.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);
 • 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Forme asociative – Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 350.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 600.000 € pentru obtinere material de inmultire și material de plantare fructifer;
 • 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);
 • 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).
CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?