PNDR 4.1 – 1.000.000 Euro pentru Investitii in Exploatatii AgricoleInvestitii in exploatatii agricole

agriculture-nursery-greenhouse-cultivation_121-64394
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” vizeaza atat sectorul vegetal cat si pe cel care zootehnic precum si investitii privind depozitarea si aplicarea gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala si a namolului de epurare, facilitati de biogaz, utilaje folosite in agricultura pentru reducerea amprentei GES, precum si tehnologii/ echipamente care contribuie la sustinerea unei economii cu un nivel scazut de carbon.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

  Cheltuieli Eligibile ale Programului

  Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale precum:

  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei;
  • Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare si alte cheltuieli de marketing in cadrul unui lant alimentar integrat;
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat;
  • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene;
  • In cazul solicitantilor neplatitori de TVA sunt cheltuieli eligibile valorile TVA;
  • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri;
  • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Valoarea Finantarii Nerambursabile

   I. In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica pana la 1.000.000 SO:

   • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

   a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

   b. in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

   c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate.

   II. In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica peste 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica peste 1.000.000 SO:

   • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

   a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;

   b. in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

   c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

   Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

    Criterii de Eligibilitate Solicitant

    • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
    • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO;
    • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
    • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
    • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
    • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii.
    • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola.
    • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%;
    • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

     Call Now Button