PNDR 4.2.A – Fonduri Europene Nerambursabile pentru procesarea / marketingul produselor pomicoleSprijin de pana la 1.500.000 Euro pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

gem-cirese
Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Submasura 4.2.A – permite realizarea de investitii de pana la 900.000 Euro – pentru Intreprinderile Mici, 1.100.000 Euro – pentru Intreprinderile Mijlocii si   1.500.000 Euro pentru Intreprinderile Mari – in active corporale si necorporale , in vederea prelucrarii si comercializarii fructelor precum si pentru realizarea marketingului produselor din fructe.

Obiectivele programului constau in:

 • modernizarea și crearea de unități de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • creșterea numărului de locuri de muncă;

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

In cadrul acestui apel de proiecte pot fi realizate urmatoarele tipuri de investitii:

 • Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol
  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare
  • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie
  • Actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing)
 • Investitii in active necorporale pentru:
  • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
  • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
  • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative)
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative eligibile
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor:
  • Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coazare etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2 a:

 • Persoanele fizice autorizate;
 • Intreprinderile individuale;
 • Intreprinderile familiale;
 • Societatile in nume colectiv – SNC;
 • Societatile in comandită simpla – SCS;
 • Societatile pe actiuni – SA;
 • Societatile in comandita pe actiuni – SCA;
 • Societatile cu raspundere limitata – SRL;
 • Cooperativele agricole – care activează in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Societatile cooperative – care activeaza in sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investitiile prevăzute in proiect;
 • Grupurile de producatori care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevăzute in proiect.

Incadrarea in categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:

 • Microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Intreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Intreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Intreprinderi mari: Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Producerea de bauturi alcoolice: Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative). Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?