PNDR 4.2.A – Fonduri Europene Nerambursabile pentru procesarea / marketingul produselor pomicoleSprijin de pana la 1.500.000 Euro pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

gem-cirese
Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Submasura 4.2.A – permite realizarea de investitii de pana la 900.000 Euro – pentru Intreprinderile Mici, 1.100.000 Euro – pentru Intreprinderile Mijlocii si   1.500.000 Euro pentru Intreprinderile Mari – in active corporale si necorporale , in vederea prelucrarii si comercializarii fructelor precum si pentru realizarea marketingului produselor din fructe.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

  Cheltuieli Eligibile ale Programului

  Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

  • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
  • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime
  • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte
  • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
  • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
  • Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate)

  Investitii in active necorporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

  • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Criterii de Eligibilitate Solicitant

   1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
   2. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:
   3. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.
   4. Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei.
   5. Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
   6. Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, exceptand procesarea capsunilor si a speciilor cultivate in sere si solarii.
   7. Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare
   8. Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
   9. Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I.
   10. Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative);
    • Bauturi alcoolice eligibile:
    • Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacaze etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.
    • Alcool etilic nedenaturat de orice tarie, obtinut din fructe si destinat consumului uman. Chiar daca este propriu consumului uman, se distinge de alte produse alcoolice prin faptul ca este lipsit de orice substanta aromatica.
   11. Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

   Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

    Valoarea Finantarii Nerambursabile

    Prin submasura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si 40% pentru intreprinderi mari. Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

    1. Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative):

    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

    • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
    • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
    1. Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

    • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
    • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
    1. Intreprinderi mari:

    Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

    • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
    • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
    1. Producerea de bauturi alcoolice:

    Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

    • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
    • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

    Pentru toate cele 4 puncte prevazute mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale pentru operatiuni sprijinite in cadrul PEI si investitiile colective.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

     Call Now Button