PNDR 4.2 GBER – Fonduri UE pentru procesarea si marketingul produselor agricoleProgram de finantare nerambursabila cu investitii de pana la 2.500.000 Euro in investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole

PNDR-4.2-GBER
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

In baza schemei de ajutor de stat cu titlul „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” se poate acorda intreprinderilor sprijin financiar pentru investitii initiale sau investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice, in active corporale si necorporale, pentru procesarea de produse agricole in vederea obtinerii de produse neagricole si marketingul acestora.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

  Cheltuieli Eligibile ale Programului

  Cheltuieli aferente investitiilor pentru active corporale:

  • Constructia de cladiri, instalatii, utilaje si echipamente, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
  • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie prima/ produse nonagricole)- sortare – conditionare materie prima- procesare-comercializare).
  • Utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor nonagricole in cadrul lanturilor alimentare integrate.
  • Mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/ marfuri adecvate activitatii eligibile descrise in proiect, urmatoarele:
   • autocisterne, cisterne;
   • autoizoterme;
   • autoizoterme cu frig;
   • remorci si semiremorci specializate;
   • rulote si autorulote alimentare.

  Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:

  • organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
  • cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Valoarea Finantarii Nerambursabile

   Valoarea maxima a ajutorului de stat nu poate depasi plafonul maxim euro/ proiect, dupa cum urmeaza:

   • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
   • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupuninvestitii care conduc la un lant alimentar integrat;
   • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

   Criterii de Eligibilitate Solicitant

   Solicitantii eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin prezenta schema sunt intreprinderile care realizeaza in mediul urban/ rural investitii initiale sau investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice in active corporale si/ sau necorporale, pentru procesarea si marketingul produselor agricole, in vederea obtinerii de produse neagricole.

   • Solicitantul trebuie sa se incadreze in una din categoriile de beneficiari eligibili
   • Solicitantul demonstreaza capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
   • Solicitantul demonstreaza ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
   • Cazier judiciar si Cazier fiscal fara inscrieri, pentru intreprindere, respectiv Cazier judiciar fara inscrieri pentru reprezentantul legal al acesteia;
   • Nu sunt considerate „intreprinderi in dificultate”
   • Nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege.
   • Nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate.
   • Nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat

   Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

   CUM va putem ajuta?

   Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

   Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

   Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

   Noi – livram Excelenta!

    Call Now Button