PNDR 4.3.A – Fonduri UE pentru infrastructura de irigatiiFinantare Nerambursabila de pana la 1,5 mil Euro pentru investitii in infrastructura de irigatii.

watersilo
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, componeneta “Infrastructura de irigatii” vizeaza investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de epurare si / sau racordarea la utilitati, inclusiv contructia / modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Important!
Sunt eligibile si lucrarile pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili sunt unitati administrativ teritoriale si / sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea
  investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice
  aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de
  măsuri, dacă este cazul;
 • Investiția prevede contorizarea apei.
 • Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Strategia Investițiilor în sectorul irigațiilor;
 • Solicitantul (OUAI/FOUAI) să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională;

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.500.000 Euro/proiect.

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!