PNDR 4.3 – Fonduri UE pentru infrastructura agricola silvicaProgram de finantare nerambursabila cu investitii de pana la 1 mil E in infrastructura de acces agricol.

country-road
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Finantare nerambursabila de pana la 1 mil Euro pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de pompare de punere sub presiune.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare de punere sub presiune si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Sunt eligibile si lucrarile pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Beneficiarii eligibili sunt: Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare / Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
  • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata;
  • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul;
  • Investitia prevede contorizarea apei;
  • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania;
  • Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
  • Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 1.000.000 Euro/proiect.

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!