PNDR 9.1A – Fonduri UE pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicolProgram de finantare nerambursabila cu investitii de pana la 100.000 Euro/ an in sectorul agricol

PNDR-9.1a
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Submasura 9.1A “Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol” vizeaza valorificarea in comun a produselor agricole ale membrilor Grupurilor prin incurajarea infiintarii si functionarii administrative a acestora in sectorul pomicol.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos :

  • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
  • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
  • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii; si
  • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate  in primii 5 ani de la recunoastere si suma maxima de 100.000 euro/an.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1a  sunt grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform legislatiei specifice in vigoare.

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!