POC 2.2.1 – Finantare Nerambursabila 3.500.000 euroFinantare Nerambursabila Pentru Domeniul IT de pana la 3.500.000 Euro

POC-Actiunea-2.2.1
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Actiunea 2.2.1 vizeaza dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC inovative prin: Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale; Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala; Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor; Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

  Cheltuieli Eligibile ale Programului

  • Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente;
  • Activitati aferente amenajarii centrului de date in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect;
  • Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica;
  • Activitati aferente cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale;
  • Activitati aferente detasarii de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului angajat al beneficiarului;
  • Activitati aferente serviciilor de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii;
  • Activitati aferente inovarii de proces si organizationala, inclusiv activitati de cercetare contractuala;
  • Activitati aferente cercetarii de piata;
  • Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului;
  • Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta;
   1. Elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare
   2. Managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie)
   3. Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale actiunii
   4. Obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
  • Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achizitionate si cel care va asigura mentenanta;
  • Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica;
  • Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
  • Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Valoarea Finantarii Nerambursabile

   Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pe proiect in cadrul schemei de ajutor de stat este de 3.500.000 euro, la care se adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

   Valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar definit, dar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan per proiect:

   1. Nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
   2. Nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 euro, in cazul solicitantilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transporturilor) pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul in curs si 2 ani anteriori).

    

   Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

    Criterii de Eligibilitate Solicitant

    • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC

    sau

    • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

    sau

    • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

     Call Now Button