POR 2.2 – Fonduri UE de pana la 5.000.000 euroPOR 2.2 - Finantare prin fonduri europene nerambursabile de pana la 5.000.000 euro

construction
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Programul de Finantare Nerambursabila POR 2.2. se va relansa in curand. Prin intermediul acestuia, societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in mediul urban, pot obtine finantarea nerambursabila de pana la 5.000.000 euro.

Procentul de finantare Nerambursabila poate ajunge pana la 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Active corporale, precum:

 • Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
 • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line

Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.

Certificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate.

Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri, misiuni comerciale si expozitii internationale).

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii finantabile prin ajutor de minimis.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investitii demarate (i.e. a fost inceputa executia lucrarilor de constructii sau a fost data o comanda ferma de bunuri) inainte de semnarea contractului de finantare.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

 • Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
 • Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile, iar la momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul are deja domeniul de activitate vizat de investitie autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului.
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3 in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere
 • Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura:
  • contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului
  • finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si
  • resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
 • Locul de implementare a proiectului:
  • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole
  • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole.
 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii
 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov
 • La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declaratia de angajament) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

 • Solicitantul detine dreptul de folosire asupra imobilului la momentul depunerii cererii de finantare:
  • Pentru investitii care includ lucrari de constructii: drept de proprietate privata, drept de concesiune sau drept de superficie
  • Pentru invesitii care includ doar servicii si / sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere, incheiat la notar, valabil pe o perioada de minim 6 ani si inscris la Oficiul Cadastral

Iti stam la dispozitie cu informatii suplimentare!

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata si acordata se determina aplicand, la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maxima a ajutorului, aplicabila categoriei IMM si regiunii in care se implementeaza proiectul, conform tabelului de mai jos.

In cazul in care cererea de finantare contine atat investitii finantabile prin ajutor regional cat si investitii finantabile prin ajutor de minimis, regulile privind intensitatea maxima a ajutorului se aplica doar la componenta finantabila prin ajutor regional (i.e. valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor regional).

Categoria IMM/

Regiunea de dezvoltare

Nord Est Sud Est

Sud

Muntenia

Sud Vest Oltenia Vest

Nord

Vest

Centru
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Intreprinderi mici si microintreprinderi 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!