Digitalizarea IMM-urilor Din Nord Est – Finantare Intre 10.000 – 100.000 € Pentru IMM_urile Din Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si VasluiAcceseaza Programul Digitalizarea IMM-urilor din Judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui

Poza Digitalizare

Finantare Nerambursabila Intre 15.000 – 100.000 € Pentru Digitalizarea IMM-urilor din zona Nord Est –  JSuceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui – Transformarea digitala a IMM-urilor orientata catre cresterea intensitatii digitale – PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Digitalizarea IMM-urilor

Programul de finantare nerambursabila Digitalizarea IMM_urilor din Regiunea Nord-Est, poate fi accesat de societatile care isi desfasoara activitatea in  judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui. Programul reprezinta un sprijin financiar nerambursabil pentru IMM-uri eligibile, care doresc sa isi dezvolte capacitatile digitale si sa isi optimizeze procesele de afaceri prin implementarea de solutii digitale, avand ca rezultat cresterea nivelului de intensitate digitala.

Valoarea Finantarii Nerambursabile poate fi cuprinsa intre 15.000 si pana la 100.000 Euro.

 

Daca esti interesat de Programul Regional Nord Est –PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Digitalizarea IMM-urilor – asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Valoarea Finantarii:

  Data Deschiderii apelului de proiecte

  01.10.2023, ora 10:00

  Data Inchiderii apelului de proiecte

  30.11.2023, ora 10:00

  Finantare Nerambursabila in cadrul programului PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Digitalizarea IMM-urilor

  Minimum 15.000 Euro

  Maximum 100.000 Euro

  Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a proiectului la care se adauga valoarea neeligibila, daca este cazul.

  Perioada de Implementare

  Perioada de implementare a proiectului de dupa semnarea contractului este de maximum 12 luni.

  Indiferent de perioada de implementare a proiectului, principalul contract de achizitie al contractului de finantare trebuie incheiat, raportat la data semnarii contractului de finantare, intr-o perioada de maximum 6 luni.

  Nerespectarea conditiei anterior mentionata poate constitui motiv de reziliere a contractului de finantare.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Investitii Eligibile:

   Pot accesa programul de finantare nerambursabila, societatile care indeplinesc urmatoarele criterii:

   1. Se incadreaza in categoria IMM_urilor Non-Agricole
   2. Au fost infiintate inainte de data de 03.01.2022 (inclusiv)
   3. Au sediul social in Regiunea Nord Vest
   4. Au inregistrat profit din exploatare mai mare de 0 lei in anul fiscal anterior depunerii cererii de finant
   5. Nu se afla in dificultate, conform bilantului contabil pentru anul 2022, capitalurile proprii trebuie sa fie pozitive
   6. Nu au autorizate codurile CAEN care sunt excluse de la finantare – detaliate mai jos
   7. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior, cu exceptia suspendarii activitatii pe perioada starii de alerta/urgenta instituita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   8. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicita finantare in vederea digitalizarii, inscrise in obiectul de activitate (evidentiat in certificatul constatator ONRC), indiferent daca reprezinta activitatea principala sau secundara a i Codurile CAEN aferente acestor activitati trebuie sa fie autorizate, la sediul principal sau sediul secundar/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, cel tarziu la momentul primei plati a ajutorului.
   9. Nu se afla in stare de faliment/insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale
   10. Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
   11. Solicitantul asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului, precum si cele pentru buna functionare a acestuia in perioada de durabilitate.
   12. Au locul/locurile de implementare a proiectului inregistrat/inregistrate la ONRC cel mai tarziu la data de 03.01.2023, in Regiunea Nord-Est.
   13. Pentru solicitanti microintreprinderi, locul/locurile de implementare a proiectului trebuie sa fie situat/situate doar in mediul urban, inclusiv satele apartinatoare acestuia.
   14. Pentru solicitanti intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii, locul/locurile de implementare a proiectului poate/pot fi situat/situate atat in mediul urban cat si in mediul rural.

   Odata cu implementarea proiectului, este obligatorie conditia conform careia, solicitantul trebuie sa indeplineasca minim 7 Criterii DESI din totalul celor 12.

   Investitiile propuse in cadrul proiectului, trebuie sa conduca la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitala. Aceasta este masurata cu ajutorul indicatorului „Index de Intensitate Digitala” conform DESI (Digital Economy and Society Index Report 2019  — Integration of Digital Technology) care este definit, utilizand o lista de 12 tehnologii digitale

   Lista celor 12 tehnologii pentru definirea indicatorului cuprinde:

   1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet in activitatea profesionala;
   2. Apeleaza la servicii furnizate de catre specialisti TIC (ca angajati proprii sau servicii externalizate)[1]
   3. Conexiune internet cu viteza garantata de download de cel putin 30 Mbps
   4. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet
   5. Detine un website sau o pagina de internet
   6. Detine un website cu functii complexe
   7. Foloseste o retea de social media
   8. Plateste pentru publicitate pe internet
   9. Utilizeaza servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicata sau cel putin medie
   10. Emite facturi electronice care permit procesarea automata
   11. Vanzarile provenite din activitatea de e-Commerce depasesc 1% din cifra de afaceri totala
   12. Vanzarile web business-to-consumer (B2C) depasesc 10% din totalul vanzarilor online

   In cadrul fiecarei cereri de finantare este necesar a se mentiona rezultatele asteptate in corelare cu activitatile propuse prin proiect, dupa cum urmeaza:

   1. Numar de servicii de consultanta/ analiza contractate pentru realizarea Studiului de fezabilitate digitala referitor la identificarea solutiilor tehnice de digitalizare
   2. Numar de unitati de hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente achizitionate aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum si cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune
   3. Numar de retele LAN/WiFi realizate
   4. Numar de: baze de date configurate si implementate, Diverse structuri de date existente migrate si integrate,  Aplicatii/licente software achizitionate pentru: Gestiune financiara, Gestiunea furnizorilor, Resurse umane,  Logistica, Implementarea rpa (robotic process automation), erp (enterprise resource planning), crm (customer relationship mangement), pentru sisteme iot (internet of things) si ai (artificial intelligence), solutii E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuala/augmentata, tehnologii Blockchain, etc. BTP (Business Technology Platform),  achizitionate si/sau dezvoltate si/sau adaptate
   5. Numar de website-uri de prezentare a companiei realizate
   6. Numar de conturi social media create
   7. Numar de actiuni/postari de promovare social media pe perioada de implementare a proiectului
   8. Numar domenii noi achizitionate/utilizate pe perioada de implementare a proiectului
   9. Numar de servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil realizate
   10. Numar de servicii de tip Cloud Computing utilizate pe perioada de implementare a proiectului
   11. Numar de servicii contractate pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/gazduire/retele
   12. Numar de persoane instruite care vor utiliza produsele implementate/achizitionate si care vor asigura mentenanta
   13. Numar de servicii contractate pentru intocmirea Raportului de audit tehnic, care confirma indeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate in cererea de finantare

   Nota: Rezultatele asteptate trebuie sa fie realiste, realizabile, masurabile si in concordanta cu indicatorii si obiectivele specifice ale proiectului.

   Interesat de Programul De Digitalizare de 15.000 – 100.000 € Pentru Judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Documente Necesare

    Documente necesare pentru accesarea programului PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Digitalizarea IMM-urilor:

    1. CUI societate
    2. Actul Constititiv al societatii
    3. Copie Act Identitate Administrator/Asociat
    4. Bilantul pentru anul 2022 plus recipisa de la depunere
    5. Certificat Constatator din care sa reiasa codurile caen autorizate
    6. Certificatele de atestare fiscala, in termen de valabilitate, referitor la obligatiile de plata la bugetul local si bugetul de stat, din care sa reiasa ca solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget) catre bugetul de stat si respectiv bugetul local, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare.
    7. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, in termen de valabilitate.
    8. Studiu de fezabilitate digitala, fie de catre un Hub de Inovare Digitala European (EDIH ), fie de catre un furnizor de servicii de consultanta tehnica specializat in TIC, selectat de catre solicitant
    9. 2 Oferte de pret/cataloage/website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 2 surse distincte pentru fiecare element de investitie).
    10. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor/Asociatilor sau Hotararea Asociatului unic, dupa caz, de aprobare a proiectului. In cadrul Hotararii AGA, solicitantul isi va asuma asigurarea contributiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului, precum si cele pentru buna functionare a acestuia in perioada de durabilitate.

    Furnizorul de servicii de consultanta tehnica specializat in TIC trebuie sa aiba autorizat domeniul de activitate “Cod CAEN 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Digitalizarea IMM-urilor ?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Alte Criterii Ale Programului

     Alte caracteristici specifice ale programului de finantare

     1. Nu este eligibil un solicitant care are autorizate coduri CAEN care se regasesc in Anexa 7 – Lista codurilor CAEN neeligibile. Aceasta restrictie se aplica indiferent de faptul ca aceste coduri sunt asociate activitatii principale sau secundare ale intreprinderii respective, chiar si in cazul in care finantarea solicitata nu are ca scop digitalizarea acestor activitat
     2. In cazul in care, la data depunerii cererii de finantare, solicitantul are autorizate coduri CAEN care se regasesc in Lista domeniilor de activitate neeligibile, atunci cererea de finantare va fi respinsa.
     3. In cadrul programului nu sunt eligibile IMM-urile care au autorizate Codurile CAEN de mai jos:
     • 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
     • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
     • 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
     • 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
     • 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
     • 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
     • 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
     • 5829 Activitati de editare a altor produse software
     • 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
     • 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
     • 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
     • 6190 Alte activitati de telecomunicatii
     • 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
     • 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
     • 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
     • 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
     • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
     • 6312 Activitati ale portalurilor web
     1. De asemenea, nu sunt eligibile pentru a fi finantate in cadrul apelului, IMM-urile care desfasoara activitati de productie sau comercializare de: armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national si plante, substante sau preparate stupefiante si psihotrope.
     2. Solicitantul nu trebuie sa desfasoare activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, de natura jocurilor de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare; trebuie sa nu detina pagini web care contin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
     3. Locul destinat implementarii proiectului este, de regula, cladirea/parte a unei cladiri in care solicitantul desfasoara activitatea economica care urmeaza a fi digitalizata prin proiect. In cazul in care activitatea economica ce urmeaza a fi digitalizata nu are un loc prestabilit de desfasurare (este autorizata „la terti”) atunci implementarea proiectului se considera a se realiza la sediul social/punctul de lucru declarat ca loc de implementare, cu respectarea prevederilor paragrafului anterior.
     4. Furnizorul de servicii de consultanta care intocmeste Studiul de fezabilitate digitala nu va putea sa contribuie la punerea in aplicare a solutiei IT, propusa, furnizand echipamente, software si aplicatii IT si la intocmirea Raportului de audit tehnic, in cadrul aceluiasi proiect.
     5. Furnizorul de servicii de consultanta tehnica specializat in TIC care va intocmi Studiul de fezabilitate digitala, va pune la dispozitia solicitantului minim 2 surse de pret distincte (oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile) pentru fiecare element de investitie, care vor constitui anexe la cererea de finantare.

      

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button