Programul Regional Sud-Vest Oltenia – PR SV/IMM1/1/1.3-1.4/2023 Finantare Intre 25.000 si 200.000 € Pentru Firmele Din Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, ValceaFinantare Nerambursabila Intre 25.000 si 200.000 €

PR SV MICRO1 1 1.3-1.4 2023

PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

Programul de Finantare Nerambursabila Imbunatatirea Competitivitatii Si A Inovarii In Microintreprinderi, poate fi accesat de microintreprinderile care isi desfasoara activitatea in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, care au fost infiintate inainte de 03.01.2022.

Programul permite atat realizarea constructiilor, cat si achizitia de echipamente si utilaje.

Daca esti interesat de Programul PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023 asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Date Generale Program

  Finantare Nerambursabila Prin PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

  Minim 25.000 €

  Maxim 200.000 €

  Cofinantare

  10% din valoarea eligibila a investitiei.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 24 luni, cu posibilitate de prelungire inca 12 luni dar fara a depasi 31.12.2029.

  Data Lansarii Programului

  Octombrie – Noiembrie 2023

  Daca esti interesat de PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023 asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

   Achizitii Eligibile:

   Se pot realiza / achizitiona prin intermediul programului PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

   1. Lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv lucrari pentru asigurarea utilitatilor generale aferente efectuate in limitele de proprietate (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI, telecomunicatii etc);
   2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.
   3. Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile7, alternative de energie strict pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului (de exemplu: recuperatoare de caldura, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.).
   4. Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activitatii legata de codul CAEN pentru care se solicit finantare, eligibile in limita a 20% din valoarea activelor corporale
   5. Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat;
   6. Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;
   7. Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant), precum si activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare, inclusiv dezvoltarea de activitati de marketing generate de codul CAEN finantat, prin participarea solicitantului de finantare, in calitate de expozant, la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei, la targuri, expozit
   8. Investitii in adaptarea proceselor tehnologice de productie la sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export;
   9. Dezvoltarea de competente profesionale in ceea ce priveste adoptarea tehnologiilor avansate in domeniile de specializare inteligenta regionala si utilizarea echipamentelor achizitionate;
   10. Activitati aferente serviciilor de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si managementului implementarii proiectului;
   11. Activitati privind crearea de parteneriate si activitati de cooperare la nivel interregional;
   12. Activitati de informare si publicitate;

   Cere sa fii sunat de un consultant!

    Firme Eligibile

    Sunt eligibile pentru a accesa programul PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023, firmele care:

    1. Se incadreaza in categoria Microintreprinderilor
    2. Isi desfasoara activitatea in mediul Urban, in cadrul oricaruia dintre judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.
    3. La data depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba sediul social in Regiunea Sud-Vest Oltenia, cel putin, incepand cu data de 1 ianuarie 2022
    4. Implementeaza proiectului intr-unul dintre judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea
    5. Au autorizat la data depunerii cererii de finantare, codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii nerambursabile
    6. Nu s-au aflat in dificultate in anul 2022, conform datelor din bilantul contabil
    7. Nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare – 2023 si in anul fiscal anterior, respectiv 2022;
    8. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare, respectiv a fost infiintat cel tarziu la data de 31 decembrie 2021;
    9. Solicitantul de finantare a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, respectiv anul 2022
    10. Au un numar mediu de locuri de munca, in anul anterior depunerii proiectului, de minim 1, conform situatiilor financiare depuse la ANAF.
    11. Isi asuma mentinerea cel putin a numarului mediu de locuri de munca, inregistrat in anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selectie, contractare, implementare, raportare si verificare finala a proiectului si durabilitate, respectiv 3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul contractului de finant
    12. Poate asigura contributia proprie de minimum 10% din valoarea eligibila a proiectului
    13. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa sau sa faca obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara.
    14. Nu au fost gasite vinovat eprintr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene
    15. Si-au achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de PR SV Oltenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documente Necesare pentru accesarea programului PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

     1. CUI-ul Societatii
     2. Actul Constitutiv
     3. Certificat de atestare fiscal
     4. Copie Act Identitate Asociat/Administrator
     5. Bilantul pentru anul 2022
     6. Certificat Constatator
     7. Certificatul de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local
     8. Certificatul de atestare fiscala la bugetul de stat
     9. Certificatul de cazier fiscal
     10. Cate 2 oferte de pret pentru fiecare echipament
     11. Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii, care se supun autorizarii) – Certificatul de urbanism, in termen de valabilitate, emis in scopul autorizarii lucrarilor prevazute in proiect, sau Autorizatia de construire (dupa caz).
     12. Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii, care nu se supun autorizarii – Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor
     13. Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii, care se supun autorizarii) Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisa de autoritatea pentru protectia mediului.
     14. Pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii, indiferent daca este sau nu este necesara Autorizatia de construire: Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare (daca este cazul); intocmit pe modelul din H.G. nr. 907/29.11.2016.
     15. Pentru proiectele care propun realizarea de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii:
     • extras de carte funciara, in termen de valabilitate la data transmiterii, in cazul in care verificarea informatiilor de catre AM PR SV Oltenia in baza protocolului de colaborare cu OCPI nu va fi posibila a momentul demararii depunerii de proiecte si incheierile aferente, din care trebuie sa rezulte: intabularea dreptului proprietate / concesiune / superficie; absenta sarcinilor care sunt incompatibile cu realizarea investit
     • plan de amplasament vizat de OCPI depus de catre solicitantul de finantare ca anexa la cererea de finantare, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale;
     • plan de situatie propus pentru realizarea investitiei, elaborat de proiectant si depus de catre solicitantul de finantare ca anexa la cererea de finantare;
     1. Autorizatia de construire pentru proiectele care implica lucrari ce se supun autorizarii
     2. Dovada capacitatii financiare pentru asigurarea cofinantarii proiectului
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button