Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B – Finantare Pana La 1.500.000 € pentru IMM-urile din Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, SălajProgramul Regional Nord-Vest (PR NV) 131.B – PRNV/2023/131B/1. Finantare Nerambursabila Pentru IMM-uri si Microintreprinderi – 1.500.000 Eur

Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B

Programul PRNV/2023/131.B/1 Se Deschide in Data de 25.09.2023

Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B – se adreseaza IMM-urilor care au fost infiintate inainte de 03.01.2022, si au inregistrat in anul anterior depunerii cererii de finantare merambursabila, un numar mediu de 3 angajati precum si profit din exploatare mai mare de 0 lei. Programul permite atat realizarea constructiilor cat si dotarea acestora.

Finantarea nerambursabila poate fi cuprinsa intre 200.000 Euro si pana la 1.500.000 Euro.

Procentul de cofinantare  difera in functie de judet si dimensiunea firmei:

 1. Intreprinderi mici si microintreprinderi:
 • 40% – Bihor, Cluj
 • 30% – Bistrita, Maramures, Satu Mare, Salaj
 1. Intreprinderi mijlocii:
 • 50% – Bihor, Cluj
 • 40% – Bistrita, Maramures, Satu Mare, Salaj

Daca esti interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  IMM-uri Eligibile

  Sunt eligibile pentru a accesa programul de finantare PRNV/2023/131.B/1  – Regional Nord-Vest 2021-2027, societatile care:

  1. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 03.01.2022
  2. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare de cel putin un an fiscal integral
  3. A inregistrat profit din exploatare mai mare de 0 lei, in anul fiscal anterior depunerii decrerii de finantare
  4. Nu au avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare
  5. Se angajeaza sa suporte din surse proprii cofinantarea prevazuta in conditiile prezentului apel de proiecte, precum si cheltuielile neeligibile.
  6. Au inregistrat un numar mediu de cel putin 3 salariati in anul anterior acordarii finantarii si inregistreaza inclusiv la data acordarii finantarii un numar mediu de salariati cel putin egal cu cel inregistrat in anul anterior acordarii finantarii
  7. Solicitantul si/sau reprezentantul sau legal, NU se incadreaza in criteriile generale de neeligibilitate sau de excludere si dispozitiile Regulamentului 2018/1046 si asumate de solicitant prin Declaratia Unica
  8. Detin asupra imobilului in care se va realiza investitia in cazul constructiilor pentru care este necesara autorizatia de construire – Dreptul de proprietate privata; Dreptul de concesiune (conform legislatiei in vigoare); Dreptul de superficie, iar in cazul investitiilor care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii – Dreptul de proprietate privata; Dreptul de concesiune; Dreptul de superficie; Dreptul de folosinta ce provine dintr-un contract de comodat/inchiriere/locatiune
  9. Au capacitatea financiara a solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum si acoperirea cheltuielilor neeligibile si de a asigura costurile de functionare si intretinere a investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului.
  10. Se incadreaza in categoria IMM-uri – microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii.
  11. Au Codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii nerambursabile, autorizat la momentul semnarii contractului de finantare.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Finantare Nerambursabila

   Valoarea minima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro

   Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro

   Data de Deschidere Program De Finantare

   Data si ora pentru inceperea depunerii de proiecte: 25.09.2023, ora 10:00

   Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 25.03.2024, ora 10:00

   Finantare si Cofinantare In Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B

   Intreprinderi Mici si Microintreprinderi

   Bihor

   Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  40% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Cluj 

   Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  40% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Bistrita Nasaud

   Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  30% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Maramures

   Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  30% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Satu Mare

   Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  30% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Salaj

   Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  30% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Intreprinderi Mijlocii 

   Bihor

   Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  50% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Cluj 

   Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  50% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Bistrita Nasaud

   Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  40% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Maramures

   Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  40% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Satu Mare

   Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  40% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Salaj

   Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea Cheltuielilor Eligibile

   Cofinantare Beneficiar  40% din valoarea cheltuielilor eligibile

   Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile:

    Achizitii eligibile prin intermediul programului Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.B

    1. Construire, extindere spatii de productie/prestare de servicii, inclusiv utilitatile generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, agent termic, energie electrica, PSI);
    2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finant
    3. Activitati cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
    4. Achizitia de brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

     Programul Permite

    Crearea unei unitati noi

    Crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect. Poate fi considerata investitie initiala legata de crearea unei noi unitati inclusiv investitia ce consta in reconversia unui imobil existent in scopul demararii unei noi activitati. Prin imobil neutilizat se intelege acel imobil care nu a fost utilizat in mod constant in nici o activitate in anul curent depunerii cererii de finantare si doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finantare. Unitatea nou creata trebuie sa fie autonoma, respectiv sa nu constituie o extindere simpla a capacitatii de productie a unei unitati existente.

    Extinderea capacitatii unei unitati existente

    Ca urmare a investitiei, unitatea existenta este pusa intr-o situatie in care poate produce mai mult, din cel putin unul din produsele deja realizate in unitate, fara ca procesul general de productie sa fie fundamental schimbat. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.

    Diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate.

    Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate. In cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unitati existente, costurile eligibile trebuie sa depaseasca cu cel putin 200% valoarea contabila a activelor reutilizate. Intr-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate in realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot sa fie utilizate, in continuare, in realizarea noului produs/serviciu. Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt justificate ca fiind necesare si intrinsec legate de realizarea unei investitii initiale, nereprezentand reparatii minore ale obiectivelor de investitie.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

     Alte Informatii Specifice

     Alte aspecte importante ale programului de finantare

     1. In cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin Declaratia Unica) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa/clasele CAEN vizata/e de investitie, la locul de implementare.
     2. Pentru cheltuielile finantabile prin ajutor de minimis cofinantarea din partea solicitantului este 0%.
     3. Pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior acordarii finantarii (conditie de eligibilitate aplicabila inclusiv in perioada de implementare si respectiv pe perioada in care trebuie mentinut caracterul durabil al investitiei, respectiv 3 ani de la finalizarea investitiei).
     4. Atingerea tintei stabilite pentru cresterea numarului mediu de salariati (aspect care este punctat in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara) pana la sfarsitul anului fiscal urmator celui in care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situatiilor financiare inregistrate la ANAF si mentinerea acesteia inclusiv pe perioada in care trebuie mentinut caracterul durabil al investitiei monitorizate (3 ani de la data finalizarii investitiei .
     5. Conditia referitoare la pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior acordarii finantarii va fi verificata, in cadrul etapei de contractare, pe baza Extrasului din Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunerea documentului, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum si prin extrase din Registrul salariat
     6. O investitie se poate realiza la doua (sau mai multe) locuri de implementare, atat timp cat sunt respectate toate conditiile de eligibilitate, iar proiectul nu consta, de fapt, in doua (sau mai multe) investitii distincte sub umbrela unei singure cereri de finant
     7. Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate/ superficie/folosinta solicitantilor eligibili trebuie sa fie acoperitoare inclusiv pentru o durata de minim 3 ani de la data finalizarii investitiei.
     8. Nu sunt eligibile investitiile care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii.
     9. Solicitantul trebuie sa asigure de asemenea ca pe o perioada de 3 ani de la data finalizarii investitiei sa nu schimbe destinatia dota
     10. In etapa de contractare se va demonstra ca imobilul/imobilele care face/fac obiectul proiectului, nu este/sunt afectat/afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului.
     11. Este eligibila inclusiv reconversia unui imobil existent neutilizat si dotarea acestuia cu active corporale si necorporale in scopul realizarii unei investitii init Lucrarile asupra unor astfel de imobile trebuie sa fie semnificative si sa nu se refere doar la reparatii/modificari minore. Investitia va avea un efect stimulativ pentru beneficiari din prisma ajutorului de stat regional, iar lucrarile respective nu trebuie sa fie demarate inainte de depunerea cererii de finantare in conditiile prevazute de prezentul ghid specific si a schemei de masuri de ajutor aplicabile.
     12. O investitie poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, in conditiile in care acestea sunt aferente aceleiasi activitati/ aceluiasi flux de product
     13. Investitia trebuie mentinuta in Regiunea NV pentru o perioada de cel putin trei ani de la finalizarea investit Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada mentionata.
     14. Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button