PRNV 131.D Finantare Intre 200.000 si Pana La 1.500.000 € Pentru Firmele Care Activeaza In Turism si Sanatate Din Judetele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și MaramureșProgramul Regional Nord-Vest (PR NV) 131.D – PRNV/2023/131D/1. Finantare Nerambursabila Pentru IMM-uri si Microintreprinderi – 1.500.000 Eur

Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.D

Programul Se Lanseaza In Data de 21.09.2023, ora 10:00 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 – Cresterea competitivitatii IMM-urilor  din domeniile turism si sanatate PRNV/2023/131.D/1, permite acordarea unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 200.000 si pana la 1.500.000 Euro, pentru IMM-urile care activeaza in domeniul  Turismului  Sanatate

Procentul de cofinantare proprie difera in functie de judet si dimensiunea firmei:

 1. Intreprinderi mici si microintreprinderi:
 • 40% – Bihor, Cluj – Aport Beneficiar – Finantare Minister 60%
 • 30% – Bistrita, Maramures, Satu Mare, Salaj – Aport Beneficiar – Finantare Minister 70%
 1. Intreprinderi mijlocii:
 • 50% – Bihor, Cluj – -Aport Beneficiar – Finantare Minister 50%
 • 40% – Bistrita, Maramures, Satu Mare, Salaj – Aport Beneficiar – Finantare Minister 60%

Programul cuprinde si cheltuieli eligibile prin Ajutor de Minimis ( detaliate mai jos) in limita a maxim 200.000 Euro, pentru care beneficiarul nu va avea procent de cofinantare.

Programul poate fi accesat de societatile care implementeaza proiectele in judetele: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj.

Depunerea cererilor de finantare se va realiza in platforma MySMIS2021.

Daca esti interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.D asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Pot solicita:

  Pot accesa programul de finantare nerambursabila PRNV/2023/131.D/1, firmele care:

  1. Au fost infiintate inainte de data de 03.01.2022
  2. Se incadreaza in categoria IMM-urilor
  3. Implementeaza proiectul in regiunea Nord Vest. Sediul social / Punctul de Lucru trebuie sa figureze in regiunea Nord/Vest pana la momentul efectuarii primei plati.
  4. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare a cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare si nu a avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare
  5. se angajeaza sa suporte din surse proprii cofinantarea prevazuta in conditiile prezentului apel de proiecte, precum si cheltuielile neeligibile
  6. Au inregistrat un numar mediu de cel putin 1 salariat in anul fiscal anterior acordarii finantarii si inregistreaza inclusiv la data acordarii finantarii un numar mediu de salariati cel putin egal cu cel inregistrat in anul anterior acordarii finantarii
  7. asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum si acoperirea cheltuielilor neeligibile si de a asigura costurile de functionare si intretinere a investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului
  8. Isi asuma cresterea cifrei de afaceri fata de anul anterior depunerii cererii de finantare si crearea a cel putin unui nou loc de munca cu norma intreaga
  9. Beneficiarul detine asupra locatiei de implementare, cel putin unul dintre urmatoarele drepturi:
  • Pentru proiectele care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii

  Dreptul de proprietate private – in cazul lucrarilor de constructie

  Dreptul de concesiune (conform legislatiei in vigoare);

  Dreptul de superficie.

  • Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se

  supun autorizarii:

  Dreptul de proprietate privata;

  Dreptul de concesiune;

  Dreptul de superficie;

  Dreptul de folosinta ce provine dintr-un contract de comodat/inchiriere/locatiune.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Finantare Nerambursabila Prin Programul PR NV 131.D

   Valoarea minima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro

   Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro

   Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel rata de cofinantare acordata este de 100% din valoarea cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis (cheltuielile de minimis sunt detaliate mai jos)

   Intreprinderi Mici si Microintreprinderi

   Bihor – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 40%

   Cluj – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 40%

   Bistrita Nasaud – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 30%

   Maramures– Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 30%

   Satu Mare – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 30%

   Salaj – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 30%

   Intreprinderi Mijlocii

   Bihor – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 50%

   Cluj – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 50%

   Bistrita Nasaud – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 40%

   Maramures– Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 40%

   Satu Mare – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 40%

   Salaj – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea cheltuielilor Eligibile – Cofinantare Beneficiar 40%

    

   Depunerea proiectelor

   In cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelenta/de etapa este de:

   Etapa 1: 90 de puncte

   Etapa 2: 80 de puncte

   Etapa 3: 70 de puncte

   Ordinea intrarii proiectelor in etapa de evaluare tehnica si financiara va tine cont de punctajul autoevaluat al solicitantului/alocat automat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, punctaj evidentiat in cererea de finantare depusa

   Prag de excelenta: 90 de puncte

   Perioada: 21 Septembrie 2023, ora 10:00 – 21 Octombrie 2023, ora 10:00

   Prag de excelenta: 80 de puncte

   Perioada: 21 Octombrie 2023, ora 10:00 – 21 Decembrie 2023, ora 10:00

   Prag de excelenta: 70 de puncte

   Perioada: 21 Decembrie 2023, ora 10:00 – 21 Februarie 2024, ora 10:00

   Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.D?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile:

    Achizitii Eligibile in cadrul programului  PRNV/2023/131.D/1

    Este obligatorie implementarea in cadrul proiectului cel putin a activitatii 1 si/sau 2 din lista de mai jos.

    1. Construire, extindere spatii de productie/prestare de servicii, inclusiv utilitatile generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, agent termic, energie electrica, PSI);
    2. Activitati cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finant
    3. Activitati cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finant Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
    4. Activitati cu achizitia de brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

    Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel rata de cofinantare acordata este de 100% din valoarea cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis,

    Urmatoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile din perspectiva ajutorului de minimis:

    1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
    2. Cheltuieli de publicitate si informare obligatorii conform normelor europene.
    1. Cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica sunt de 5 tipuri:
    • Cheltuieli privind studii de teren – acestea includ cheltuieli cu privire la studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie;
    • Cheltuieli privind obtinerea de avize, acorduri si autorizatii – acestea includ cheltuieli cu privire la obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc., obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului p.s.i.; comisioane, cote si taxe, cuprinzand cota aferenta inspectoratului de stat in constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta casei sociale a constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare; achizitionarea semnaturii electronice; alte avize, acorduri si autorizatii;
    • Cheltuieli privind proiectarea si ingineria – acestea includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor / reabilitarilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;
    • Cheltuieli privind consultanta – acestea includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii;
    • Cheltuieli privind asistenta tehnica – acestea includ cheltuieli efectuate, dupa caz, pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului), plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalat
    1. Cheltuielile cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei, fara tva.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.D?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documentele necesare pentru accesarea programului PR NV 131.D:

     1. CUI-ul societatii
     2. Actul Constitutiv
     3. Certificatul Constatatator
     4. Bilantul pentru anul 2022
     5. Balanta la luna decembrie 2022
     6. CV-urile membrilor echipei de proiect si fisele de post (dupa caz)
     7. Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunere, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum si extrase din Registrul salariati
     8. Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii (pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii care nu se supun autorizarii
     9. Certificat de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local, precum si la bugetul de stat din care sa reiasa ca solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete la bugetul de stat si respectiv bugetul local, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare pentru toate punctele de lucru ale solicitantului
     10. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
     11. Hotararea Adunarii generale a Actionarilor/Asociatilor/Decizia de aprobare a proiectului (cererii de finantare) si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie
     12. Autorizatia de construire pentru obiectivul de investitie aferent proiectului, acolo unde este cazul – Acest document trebuie sa fie valabil in etapa de contractare.
     13. Adresa eliberata de catre Agentia pentru Protectia Mediului prin care sa se precizeze daca investitia propusa se regaseste in arii protejate, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
     14. Dovada capacitatii financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o institutie de credit, scrisoare de confort. Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin contributia proprie totala a solicitantului (contributia la valoarea eligibila, si valoarea neeligibila a proiectului), mai putin TVA aferenta proiectului
     15. 3 Oferte de pret pentru fiecare echipament prevazut a se achizitiona odata cu implementarea proiectului
     16. Certificatul de urbanism si, daca e cazul, Autorizatia de construire, inclusive avize/acorduri, dupa caz (pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii ce se supun autorizarii
     17. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu HG nr. 907/2016
     18. Decizia finala privind evaluarea impactului asupra mediului emisa de Autoritatea pentru Protectia Mediului, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, cu completarile si modificarile ulterioare (pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii care se supun autorizarii)
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button