250.000 Lei Finantare Nerambursabila prin Programul Servicii si Comert 2019Fonduri guvernamentale pentru echipamente - Servicii si Comert

www Background
250.000 Lei Prin Programul de Finantare Servicii si Comert – poate fi accesat de societatile comerciale din Romania, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov.

Acest program  se adreseaza  firmelor care au o vechime de cel putin un an de zile la data depunerii proiectului si care activeaza in sfera serviciilor / comertului.  Suma care poate fi obtinuta ca si finantare nerambursabila este de 250.000 lei iar aceasta reprezinta  75% din valoarea totala a investitiilor. Prin acest program de finantare se pot achizitiona echipamente IT, Cititoare de Coduri De Bare, Cantare Electronice, Case De Marcat, Masini, Utilaje Si Instalatii De Lucru, Electro Si Moto Stivuitoare, Mobilier, Autoutilitare, Pagini Web.

 Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

Investitii Eligibile

Achizitiile care se pot realiza prin intermediul programului Servicii si Comert 2019, constau in:

 • Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, laptopuri, licenţe);
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Electro şi motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii;

Cere sa fii sunat de un consultant!

Documente Necesare

Documente necesare pentru depunerea proiectului, sunt urmatoarele:

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimul an fiscal;
 • Extras din Revisal;
 • Certificatul unic de inregistrare in copie;
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii;
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta;
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii);
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat

Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

Societati Eligibile

Pot beneficia de Finantare Nerambursabila in cadrul Programului Servicii si Comert  operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 • Au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;
 • Au capital social integral privat;
 • Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
 • Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior;
 • Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
 • Au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurentei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente;
 • Nu au primit un ajutor ilegal;
 • Nu exista legaturi de rudenie intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MMACA /AIMMAIPE;

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!