250.000 Lei Nerambursabili prin Programul Servicii si Comert 2018Fonduri guvernamentale pentru echipamente - Servicii si Comert

www Background
250.000 Lei Prin Programul de Finantare Servicii si Comert – poate fi accesat de societatile comerciale din Romania, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov.

Programul Servicii si Comert 2018 se adreseaza  firmelor care activeaza in sfera serviciilor / comertului si care au o vechime mai mare de un an de zile de la data infiintarii, la momentul deschiderii aplicatiei on-line care permite depunerea unui eventual proiect.  Suma de 250.000 lei este nerambursabila si reprezinta minim 75% din orice eventuala investitie realizata in urma implementarii proiectului.

 

 

 Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

Investitiile care se pot realiza prin intermediul programului Servicii si Comert 2018, constau in:

 • Achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 • Achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/ copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii);
 • Achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achizitionarea de cantare electronice cu/faraprinter pentru etichetare;
 • Achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Achizitionarea de Mobilier, Aparaturabiroticasi sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3,
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor,
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, farahosting), pentru operatorii economici care nu detin altapaginaweb si care trebuie safie functionalala data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeazasurse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala/ specializare / perfectionare profesionalain domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piatapentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igienanecesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Documente Necesare

Documente Necesare pentru depunerea proiectului, sunt urmatoarele

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
 • Extras din Revisal
 • Certificatul unic de inregistrare in copie
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii)
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat

Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

Societati Eligibile

Pot beneficia de Finantare Nerambursabila  in cadrul Programului Servicii si Comert  operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile
 • sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani.
CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactDaca acest program de finantare prezinta interes - asteptam mesajul dumneavoastra!

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?