500.000 Lei Prima de Capital Si Credit De Investitii Prin Servicii Si Comert 2024Fonduri guvernamentale pentru echipamente - Servicii si Comert

dreamstime_l_82074113

Finantare Nerambursabila 2023 Prin Servicii Si Comert

Servicii si Comert 2024 

Prin intermediul programului se poate solicita acordarea unei Prime de Capital de maxim 500.000 Lei, suma care va reprezenta 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum si un Credit de Investitii, care va fi acordat de una dintre bancile partenere care vor fi selectate de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

Cere sa fii sunat de un consultant!

  Informatii Generale Program

  Modificarea principala care a fost efectuata la nivelul programului Servicii si Comert Editia 2024, consta in faptul ca Autoritatea Contractanta ( Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ), va acorda o prima de capital in valoare de maxim 500.000 Lei, aceasta reprezentand 50% din valoarea totala a investitiilor, iar pentru diferenta de 50% din valoarea totala a proiectului, se vor selecta in perioada imediat urmatoare, bancile care vor acorda credite pentru investitii, respectiv pentru efectuarea achizitiilor prevazute in cererea de finantare nerambursabila.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Achizitii Eligibile

   Se pot achizitiona prin intermediul programului Servicii si Comert Editia 2024:

   1. Echipamente tehnologice ( active corporale din categoria mijloacelor fixe descrise in grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe), respectiv– masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport .
   2. Echipamente/tehnologii/solutii/sisteme specifice pentru eficientizarea energetica a activitatii pentru care solicita finantare;

   Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetica:

   • Generatoare de energie,
   • Boilere industriale de inalta eficienta,
   • Compresoare de aer, pompe,
   • Sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire,
   • Arzatoare industriale,
   • Schimbatoare de caldura industriale,
   • Surse neintreruptibile de energie ups,
   • Cazane/centrale in condensare pe gaz,sisteme de cogenerare si trigenerare,
   • Sisteme de masurare si monitorizare a utilitatilor,
   • Sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrari de eficientizare energetica a spatiilor de productie aflate in proprietatea societatii aplicante. Dovada tipului de proprietate a spatiilor de productie pentru care se solicita finantarea de lucrari de eficientizare energetica, se va face la momentul inscrierii. Nu sunt considerate titlu de proprietate contracte de inchiriere, comodat, sau orice alta forma de cedare a dreptului de folosinta a spatiului de productie.
   1. Tehnologii / echipamente / sisteme / solutii / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deseurilor industriale;
   2. Site de prezentare a activitatii, magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfasurarii activitatii, semnatura electronica, echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete.
   3. Autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
   4. Doua placute informative obligatorii, sub sanctiunea neacordarii AFN, in valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:
   • una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);
   • una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc)

   Cere sa fii sunat de un consultant!

    Eligibilitate Servicii si Comert 2022

    Pot accesa programul de finantare nerambursabila Servicii si Comert 2024 societatile comerciale care:

    1. Se incadreaza in categoria IMM-urilor (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
    2. Sunt infiintate cel tarziu la data de 31.12.2020;
    3. Au capital social integral privat;
    4. Sunt inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului;
    5. Au sediul social/punct de lucru in Romania;
    6. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate sau partenere;
    7. Au codul CAEN pentru care se solicita acordarea Finantarii Nerambursabila, autorizat cu cel putin 12 luni inainte de data depunerii cererii de finantare;
    8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul semnarii acordului de finantare;
    9. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii la momentul inscriererii;
    10. Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMM /Consiliului Concurentei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente;
    11. Contracteaza un credit de investitii la banca partenera, in conditiile bancii si ale programului de finantare nerambursabila;
    12. Mentine sau suplimenteaza numarul de angajati existenti la data depunerii documentatiei de decont pentru o perioada de minim 6 luni de la data efectiva a platii;
    13. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

    Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

     Aspecte importante Servicii si Comert

     1. Fiecare cheltuiala efectuata trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor / subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii activitatii codului CAEN Rev 2 pentru care se solicita finant
     2. Cheltuielile privind avizele sau alte taxe, inclusiv TVA, ambalarea, transportul echipamentelor/utilajelor si punerea in functiune a utilajelor / echipamentelor nu sunt eligibile.
     3. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand sau care fac obiectul unei duble finant
     4. Solicitantii (intreprinderi) pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data pe perioada 2023-2027.
     5. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea AIMM / institutiei de credit activele corporale achizitionate prin Program impotriva tuturor riscurilor asigurabile, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMM / institutia de credit, dupa Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMM / institutia de credit, dupa caz a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii.

      Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

      Activitati Eligibile

      Sunt eligibile in cadrul programului Servicii si Comert Editia 2024,societatile care  au autorizate codurile CAEN, aferente urmatoarelor diviziuni:

      • 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
      • 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
      • 36 Captarea, tratarea si distributia apei
      • 37 Colectarea si epurarea apelor uzate
      • 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
      • 39 Activitati si servicii de decontaminare
      • 42 Lucrari de geniu civil
      • 43 Lucrari speciale de constructii
      • 45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
      • 46 Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
      • 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
      • 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte
      • 50 Transporturi pe apa
      • 51 Transporturi aeriene
      • 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
      • 53 Activitati de posta si de curier
      • 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
      • 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
      • 58 Activitati de editare
      • 59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
      • 60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
      • 61 Telecomunicatii
      • 62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
      • 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
      • 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
      • 68 Tranzactii imobiliare
      • 69 Activitati juridice si de contabilitate
      • 70 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management
      • 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
      • 72 Cercetare-dezvoltare
      • 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei
      • 75 Activitati veterinare
      • 77 Activitati de inchiriere si leasing
      • 78 Activitati de servicii privind forta de munca
      • 80 Activitati de investigatii si protectie
      • 81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
      • 82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
      • 85 Invatamant
      • 87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
      • 88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare
      • 90 Activitati de creatie si interpretare artistica
      • 91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
      • 93 Activitati sportive, recreative si distractive
      • 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
      • 96 Alte activitati de servicii
      • 97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

       Interesat de acest Program de Finantare?  Transmite-ne mesajul tau!

      CUM va putem ajuta?

      Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

      Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

      Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

      Noi – livram Excelenta!

       Call Now Button