Programul Regional Vest Productie- Granturi de 30.000 – 200.000 € Pentru Judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-SeverinFiinanțare Nerambursabila Pentru Microintreprinderi

Programul Regional Vest

Programul PRV/1.3.A/1  Se Va Lansa In Data De 01.11.2023, ora 08.00   Si Se Inchide In Data De 01.12.2023, ora 08.00

Acceseaza Granturi de 30.000 – 200.000 € Pentru Judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin prin Programul Regional Vest 2021 – 2027.

Programul de finantare nerambursabila poate fi accesat de microintreprinderile care isi desfasoara activitatea in mediul urban din Regiunea Vest, sau in statiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest. Nu sunt eligibile investitiile localizate in mediul rural, cu exceptia celor din satele apartinatoare municipiilor și orașelor sau din statiunile turistice atestate.

Finantarea Nerambursabila este de minim 30.000 Euro si poate ajunge pana la Maxim 200.000 Euro.

Perioada de depunere a cererilor de finantari nerambursabile incepe din 01.11.2023, ora 08.00 si pana la  01.12.2023, ora 08.00

Daca esti interesat de Programul Regional Vest asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Valoarea Finantarii:

  Finantarea Nerambursabila este de minimum 30.000 € si maximum 60.000 sau 200.000 €, echivalent in lei, dupa cum urmeaza:

  1. Pentru microintreprinderile care au obtinut venituri aferente codului CAEN pentru care solicita finantare mai mici de 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finantare sau nu au obtinut deloc venituri din activitatile aferente codului CAEN pentru care solicita finantare, aceasta reprezentand o activitate noua la nivelul societatii, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate nu poate depasi echivalentul in lei a 60.000 €,
  2. Pentru microintreprinderile care au obtinut venituri aferente codului CAEN pentru care solicita finantare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finantare, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 €.
  3. Pentru dovedirea veniturilor inregistrate la nivelul societatii si incadrarea acestora pe codurile CAEN autorizate– va fi necesar un raport de experiza contabila.

  Cofinantare Beneficiari

  • 24% pentru microintreprinderile din judetul Timis;
  • 17% pentru microintreprinderile din judetul Arad;
  • 10% pentru microintreprinderile din judetul Hunedoara;
  • 10% pentru microintreprinderile din judetul Caras-Severin.

  Perioada de depunere a cererilor de finantari nerambursabile

  01.11.2023, ora 08.00  01.12.2023, ora 08.00

  Perioada de implementare a proiectului

  Dupa semnarea contractului de finantare, perioada de implementare a activitatilor proiectului in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 14 luni, fara a depasi data de 31 decembrie 2029.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Contributia Solicitantului:

   1. 10% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetele Hunedoara sau Caras-Severin,
   2. 17% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetul Arad.
   3. 24% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetul Timis

   Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 14 luni, fara a depasi data de 31 decembrie 2029. Perioada de implementare poate fi prelungita cu maxim 7 luni.

   Investitii Eligibile:

   Cheltuielile eligibile in cadrul programului Sprijin pentru microintreprinderi  Productie Vest Apel de proiecte nr. PRV/1.3.A/1

   Construirea/extinderea spatiilor de productie, de tip constructie industriala, inclusiv asigurarea utilitatilor generale aferente, respectiv alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii etc. Sunt eligibile investitii exclusiv in spatii de productie de tip constructie industriala – hala de productie incluse la subgrupa 1.1. “Constructii industriale”: clasa 1.1.1. Cladiri industriale, clasa 1.1.2 Constructii usoare cu structuri metalice – hale de productie, hale de montaj etc. si clasa 1.1.5 Piste si platforme. In cazul proiectelor care propun executie de lucrari care necesita Autorizatie de Construire, costul eligibil pentru constructii – montaj (C+M), conform definitiei din HG 907/2016, se incadreaza in pragul de 700 €/mp fara TVA. Sunt excluse de la finantare spatiile pentru sedii sau spatiile administrative; Suma care poate fi alocata relizarea constructiilor nu poate fi mai mare de  maxim 60% din valoarea totala eligibila a proiectului.

   Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier,echipamente informatice, birotica – activitate obligatorie – respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru)” Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje si instalatii de transportat si ridicat, cu exceptia Subclaselor 2.3.6.3.3,2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1, Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale- Valoarea minima de achizitie 2.500 lei fara TVA.

   Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile, alternative de energie, in cazul in care acestea sunt destinate strict utilizarii pentru investitia finantata, in procent de maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, de exemplu: statii de incarcare, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

   Investitii in active necorporale, exclusiv legate de functionarea mijloacelor fixe,care se achizitioneaza in vederea desfasurarii activitatii finantate: programe informatice, utilizarea IT si a proprietatii intelectuale: brevete, licente, marci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activitatii legata de codul CAEN pentru care se solicita finantare, eligibile in limita a maxim 10% din valoarea totala eligibila a investitiei.

   Activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare, inclusiv dezvoltarea de activitati de marketing generate de codul CAEN finantat, prin participarea solicitantului de finantare, in calitate de expozant, la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei, la targuri, expozitii, eligibile in limita a maxim 15% din valoarea totala eligibila a investitiei. Cheltuielile eligibile includ:

   • taxa de participare,
   • taxa de inchiriere a stand-ului,
   • transportul si cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegati,
   • transportul si depozitarea mostrelor si materialelor promotionale,
   • servicii de marketing.

   Solicitantul de finantare va demonstra extinderea pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei prin incheierea a cel putin unui contract comercial.

   Activitati din domeniul economiei circulare sau activitati de dezvoltare de noi lanturi de aprovizionare ecologice, de ex:

   • Reciclarea materialelor deja disponibile in piata sub forma de deseuri si extinderea activitatii de reciclare;
   • Investitii in eficientizarea eco-designului de produse, astfel incat durata de viata a acestora sa fie extinsa, gradul de reparabilitate sa creasca, iar reciclarea materialelor componente sa fie posibila usor si cu randamente sporite;
   • Promovarea reutilizarii si stimularea utilizarii produselor ecologice

   Activitati aferente serviciilor de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si managementului implementarii proiectului, auditului financiar al proiectului, informarii si publicitatii- 5% din valoarea proiectului.

   Interesat de Granturi de 30.000 – 200.000 € Pentru Judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Sunt eligibile:

    Sunt eligibile pentru a accesa programul de finantarea nerambursabila Sprijin pentru microintreprinderi  Productie Vest Apel de proiecte nr. PRV/1.3.A/1, microintreprinderile care:

    1. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2021
    2. Au inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantr
    3. Au inregistrat in anul anterior depunerii cererii de finantare, un numar mediu de minim 1 angajat
    4. Isi asuma mentinerea pentru o perioada de 3 ani de zile a numarului mediu de angajati, inregistrati in anul anterior depunerii cererii de finantare.
    5. Nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate in anul fiscal anterior depunerii cererii de finant
    6. Isi asuma crearea a minim un loc de munca dupa aprobarea cererii de finantare
    7. Se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Solicitantul de finantare trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor atat la data solicitarii finantarii, respectiv la data depunerii cererii de finantare, cat si la data acordarii finantarii, respectiv la data semnarii contractului de finant
    8. Sediul social al solicitantului de finantare este situat in Regiunea Vest sau acesta detine un sediu secundar/punct de lucru in Regiunea Vest inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cel tarziu la data de 31.12.2021 si locatia de implementare a proiectului este in mediul urban, inclusiv localitatile componente si satele apartinatoare municipiilor si oraselor din Regiunea Vest sau in statiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest
    9. Nu inregistreaza obligatii de plata nete neachitate in termen, catre bugetul de stat si respectiv bugetul local pentru sediul social si toate punctele de lucru, in ultimele 12 luni si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nat
    10. Nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare – 2023 si in anul fiscal anterior, respectiv 2022, in conformitate cu informatiile preluate de la Oficiul National al Registrului Comertului
    11. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare, respectiv a fost infiintat cel tarziu la data de 31 decembrie 2021.
    12. Au codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii, autorizat la locatia de implementare a proiectului, indiferent daca acesta desfasoara sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.
    13. Detin de la depunerea cererii de finantare, unul din urmatoarele drepturi reale pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare, respectiv 3 ani de la efectuarea platii finale in cadrul contractului de finantare:

    Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari/dotare cu echipamente care presupun lucrari de constructie/montaj care nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta care rezulta dintr-un contract de inchiriere/comodat.

    Pentru proiectele care propun realizarea de lucrari care necesita autorizatie de construire: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, conform legislatiei in vigoare, dreptul de superficie, respectiv solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul Regional Vest?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documente Necesare pentru accesarea programului puse la dispozitie de societate / intocmite de consultant:

     1. Declaratia unica a solicitantului generata de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

     2. Formularul digital al cererii de finantare este generat din sistemul informaticsMySMIS2021/SMIS2021+;

     3. Planul de afaceri, inclusiv Macheta financiara;

     4. Certificatul de urbanism in termen de valabilitate, emis pentru investitia propusa a se finanta in cadrul proiectului, pentru proiectele care propun realizarea de lucrari care necesita autorizatie de construire sau Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor, in cazul montajului anumitor echipamente specific. Pentru proiectele care propun lucrari de constructie care se supun autorizarii, este obligatorie transmiterea Autorizatiei de Construire in etapa de implementare a proiectului, aceasta reprezentand unul dintre indicatorii de etapa;

     5. Devizul general intocmit pe modelul din HG nr. 907/29.11.2016, asumat de catre solicitantul de finantare si proiectant, pentru proiectele care propun realizarea de lucrari care necesita autorizatie de construire sau lucrari de interventie prevazute prin proiect care nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor, in cazul montajului anumitor echipamente specific;

     6. Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisa de autoritatea de mediu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificarii;

     7. Plan de amplasare a activelor achizitionate prin proiect;

     8. Plan de mentenanta al investitiei, valabil pentru intreaga perioada de durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la efectuarea platii finale in cadrul contractului de finantare;

     9. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, din care sa rezulte daca solicitantul de finantare este persoana inregistrata in scopuri de TVA;

     10. Situatiile financiare anuale;

     11. Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor in cadrul proiectului: minim 2 oferte de pret din surse verificabile si obiective – pentru achizitiile de dotari/echipamente/utilaje/instalatii/etc. si active necorporale/servicii.

     12. Raport de expertiza contabila, din care sa reiasa:

     • Numarul de locuri de munca, la nivel de societate, calculat conform reglementarilor UE in echivalenti medii cu norma intreaga anuala (ENI) in anul anterior depunerii cererii de finantare;
     • Codurile CAEN in care se incadreaza veniturile obtinute de catre solicitantul de finantare, in anul anterior depunerii cererii de finantare;
     • Ponderea veniturilor inregistrate de solicitantul de finantare din activitatea
     • Desfasurata in cod CAEN pentru care solicita finantare in cifra de afaceri obtinuta, in anul anterior depunerii cererii de finantare;
     • Ponderea veniturilor obtinute pe piata nationala si ponderea veniturilor obtinute pe piata externa, in anul anterior depunerii cererii de finantare.
     • Fisa/fise de post pentru locul/locurile de munca nou creat/create legat/legate direct de investitia finantata;

     13. CV-uri si fise de post ale membrilor echipei de implementare a proiectului;

     14. Matricea de corelare;

     15. Document de analiza a intreprinderii unice;

     16. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare;

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button