START-UP NATION 2018 – 200.000 Lei Finantare NerambursabilaSingurul Program de Finantare Nerambursabila 100% - Destinat Societatilor Nou Infiintate!

startup-business-concept

Start Up Nation 2018

Astazi, 22.10.2018, au fost lansate noile norme ale programului de finantare nerambursabila, in varianta consultantiva.

Start Up Nation 2018 este singurul program de Finantare Nerambursabila  100%, care poate fi accesat de societatile infiintate dupa data de 01.02.2017 si care isi desfasoara activitatea atat in mediul urban cat si rural. Pentru accesarea acestui program de finantare nerambursabila nu este importanta varsta actionarului sau a administratorului. Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 200.000 lei, suma din care cel putin 120.000 lei ( 60% din valoarea finantarii nerambursabile) trebuie sa fie cheltuita pentru achizitionarea echipamentelor tehnologice, cu mentiunea ca softul este asimilat echipamentelor tehnologice. Diferenta de 80.000 lei poate fi utilizata pentru plata salariilor viitorilor angajati, plata chiriei si a utilitatilor spatiului in care societatea isi desfasoara activitatea, achizitionarea de autovehicule comerciale si autoturisme, mobilier, realizarea unui site de promovare a activitatii societatii aplicante.

Daca esti interesat de Start Up Nation 2018 asteptam  mesajul tau!                                                                                        Te sunam in cel mult 24h!

Investitii eligibile in cadrul Start Up Nation 2018

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC. Echipamentele tehnologice includ si  echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, precum si drone.
 • Achizitia spatiilor de lucru, includ si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice.
 • Sunt eligibile  cheltuielile cu salariile, utilitatile ( energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) , servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor spatiilor de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.Valoarea acestor cheltuieli ( salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) poate fi de maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii, promovarea online a site-ului si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru societatile ce nu detin un alt site- valoarea eligibila de maxim 8000 lei.
 • Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea , cu exceptia codului CAEN 6201 ( Realizare soft la comanda).
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia vehiculelor simbol G.
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material.
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii.
 • Salariile, utilitatile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica.
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante.
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal.
 • Cheltuieli pentru acizitionarea a doua placi informative cu privire la programul de finantare Start-up Nation, ce vor fi afisate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maxima a acestora este de 500 lei.
 • Activele achizitionate in cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile daca fac parte din cateogria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului in limita sumei de 8.000 Lei.

 

Ca si modalitate de implementare a proiectului  mentionam introducerea posibilitatii de a solicita un avans de 30 % din valoarea proiectului. Cererea pentru avans se poate depune doar in primele 5 luni dupa semnarea acordului de finantare.  Celelalte variante raman valabile- creditul punte, achizitiile din fonduri proprii sau plata la termen a furnizorilor.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Domenii de Activitate Eligibile:

Activitatile Economice pentru care se poate solicita Finantarea Nerambursabila de 200.000 lei, sunt:

1. Productie
2. Servicii, inclusiv Industriile Creative definite conform HG. 859/2014*
3. Comerţ şi alte activităţi

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte, insa pentru a avea sanse sigure de reusita va recomandam depunerea unui dosar ce poate obtine minim 85 de puncte.

Conform ultimei propuneri publicata de Autoritatea Contractanta, punctajul se poate alcatui astfel:

Nr. crt.

Domeniul de activitate

Punctaj
A 1 Producţie 30 pct
2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014* 30 pct
3 Comerţ şi alte activităţi 10 pct

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10 pct
  2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5 pct

Densitate IMM

C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20 pct
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5 pct

Criterii aferente investiţiei

D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10 pct
  2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 5 pct

Criterii aferente asociaților/ acționarilor

E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 25 pct

 

* Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

La punctaje egale va prevala:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
 • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
 • data şi ora înscrierii în program.

Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

Interesat de Start Up Nation 2018?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

Mecanisme de implementare:

Credit Punte:
Efectuarea investitiilor se poate realiza prin intermediul unui credit punte, pus la dispozitie de insitutiile bancare partenere Unitatii Contractante ( Minister), urmand ca dupa finalizarea etapei de implementare, in urma depunerii dosarului  la sediul Unitatii Contractante, aceasta sa efectueze platile in conturile bancii. Cheltuielile ocazionate de obtinerea creditului bancar pot fi suportate prin proiect, acesta fiind in principal avantajul creditului punte.

Cerere de Plata:
Furnizorii de echipamente efectueaza livrarea acestora, intocmesc procesele verbale de livrare, instalare si punere in functiune, urmand ca dupa depunerea dosarului la sediul Autoritatii Contractante, un reprezentant al acesteia sau al bancii partenere sa faca deplasarea pe teren pentru a intocmi procesul verbal care va sta la baza efectuarii platii catre furnizori.

Cerere de Rambursare:
Beneficiarul realizeaza investitiile din fonduri proprii, urmand ca dupa depunerea dosarului care cuprinde inclusiv cererea de rambursare, Autoritatea Contractanta sa ramburseze in contul beneficiarului sumele cheltuite, dupa efectuarea deplasarii pe teren pentru verificarea investitiilor realizate.

Beneficiari Eligibili:

 • Societatile nou infiintate dupa 30.01.2017 ai caror actionari nu au mai detinut actiuni in alte societati cu acelasi domeniu de activitate in ultimii 2 ani;
 • IMM-uri (microinreprindere, intreprindere mica sau mijlocie) cu capital social integral privat;
 • Societatile infiintate pe teritoriul Romaniei, de persoane de cetatenie romana sau straina.
 • Societatile care nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • Societatile ai caror actionari majoritari nu au mai obtinut finantari nerambursabile de minimis de mai mult de 200.000 de euro in cadrul altor societati detinute, in ultimii 3 ani;
 • Societatile care, prin planul de afaceri isi asuma crearea a cel putin 2 locuri de munca destinate persoanelor defavorizate/somerilor/absolventilor dupa 1.01.2013;
 • Societatile care, prin planul de afaceri vizeaza achizitii de cel putin 50% din cei 200.000 de lei in echipamente tehnolologice, 25% din buget reprezentand echipamentele tehnologice ce detin o tehnologie sau un software mai nou de 3 ani.
CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?