START-up Nation Romania – 200.000 lei cu 100% finantare pentru toate societatile din Romania (inclusiv Bucuresti-Ilfov)Fonduri guvernamentale pentru societati nou infiintate in 2017

startup-business-concept

 

Firmele nou infiintate pot beneficia de finantare nerambursabila de 200.000 lei pentru dezvoltarea activitatii. Investitiile pot fi realizate in echipamente, utilaje, publicitate, conform normelor de mai jos.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele CATEGORII ELIGIBILE:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
  Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se inteleg toate bunurile descrise in grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate.
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, la momentul achizitiei;
 • (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.
  (2) Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj, transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de mijloace de transport achizitionate.
  (3) Pentru alte activitati in afara celor prevazute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora in planul de afaceri, in limita maxima de 36000 lei fara TVA si maxim 1 autoturism / beneficiar.
  (4) In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Salariile, utilitatile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Salariile se deconteaza la nivelul maxim de 3137 lei brut/luna2 la care se adauga contributiile aferente angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilitatilor si chiriei aferente perioadei de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, in limita maxima a 8000 lei fara TVA;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, in limita a maxim 3000 lei;
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fara TVA; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
 • Software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare inclusiv licente si software pentru comertul on-line;

Criterii de Eligibilitate Solicitant

 • Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, nou infiintate (dupa 30 ianuarie 2017).

IN PLUS: Asociatii pot fi asociati/actionari si in alte societati, cu conditia ca celelalte societati sa nu fie in faliment/insolventa. De asemenea, nu pot accesa programul decat cu o singura societate.

 • Au capital social integral privat;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei – inclusiv regiunea Bucuresti-Ilfov;
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul schemei de ajutor de minimis si autorizat la momentul depunerii cererii de finantare,
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat al statului si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente.

Nu pot aplica la acest program persoanele fizice care au sau au avut calitatea de actionar sau asociat intr-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere. In sensul programului, activitate autorizata desfasurata inseamna cod CAEN autorizat.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Statul va acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Grila de evaluare

Criterii de evaluare plan de afaceri:

A.  Domeniul de activitate

 • Productie si programare IT – 40 puncte
 • Industrii creative (ex. activitati de editare, cinema, IT, inginerie, studii de piata, servicii medicale, invatamant) – 35 puncte
 • Servicii – 30 puncte
 • Comert si alte activitati – 25 puncte

B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul intreprinderii

 • Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) + 1 loc de munca, suplimentar fata de min. 1 loc de munca care este criteriu de eligibilitate – 20 puncte

C. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca din categoria Persoane devaforizate* /absolventi incepand cu anul 2013

 • Cel putin 2 locuri de munca ocupate de Persoane devaforizate/absolventi incepand cu anul 2012 – 25 puncte
 • Cel putin 1 loc de munca ocupat de Persoane devaforizate/absolventi incepand cu anul 2012 – 20 puncte

*definite conform HG 799/2014

D. Tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri

 • Echipamente tehnologice ȋn pondere de cel putin 50% din valoarea planului de afaceri – 10 puncte

E. Inovare (patente, inventii, brevete) – 5 puncte

*Conform HG 799/2014 categoriile de persoane defavorizate sunt:
– familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat
– familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei
– somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de pana la 450 lei, inclusiv, si somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj
– pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, sunt de pana la 450 lei/luna inclusiv
– pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pana la 450 lei/luna inclusiv
– persoanele care beneficieaza de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
– persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, care nu beneficiaza de ingrijire in servicii sociale in regim rezidential, publice sau private
– persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana.

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?